Kết quả thi thử IELTS 12/10/2019 tại Anh Ngữ ZIM - Anh Ngữ ZIM

Anh ngữ ZIM thông báo kết quả thi thử ngày 12/10/2019. Chúc mừng bạn đạt giải và có tên ở phía dưới.

Các thí sinh đạt giải sẽ được liên hệ vào thứ 2 của tuần kế tiếp và vui lòng đến nhận giải trong vòng 2 tuần tiếp theo kể từ lúc kết quả được công bố.

Anh ngữ ZIM cảm ơn các bạn đã tham gia sự kiện thi thử IELTS 12/10/2019.

Hà Nội – Cơ sở 65 Yên Lãng

Giải nhì: Nguyễn Phương Thảo, Số Báo Danh Z018

SBD Listening Reading Speaking Writing Task 1 Task 2 Overall
Z018 6 7.5 7 7 7 7 7
Z012 5.5 9 6.5 6 5.5 6 7
Z025 4.5 6.5 7.5 6.5 6 7 6.5
Z029 5.5 6.5 7 6.5 6 6.5 6.5
Z024 6.5 6.5 6.5 6 6 6 6.5
Z010 5 7.5 6.5 6 5.5 6 6.5
Z017 6.5 7.5 6 6 5.5 6 6.5
Z006 6 7.5 6 6 5.5 6 6.5
Z007 5.5 9 5.5 6 5.5 6 6.5
Z002 5.5 8 7.5 5.5 5.5 5.5 6.5
Z016 5.5 7 6 6 5.5 6 6
Z023 4.5 7 5.5 6 6.5 6 6
Z008 5.5 6.5 6 5.5 6 5.5 6
Z003 4.5 7.5 5.5 5.5 5.5 5.5 6
Z015 5.5 7 6 5 5 5 6
Z027 4 6 6 6.5 6 6.5 5.5
Z004 5 6 6 5.5 5 5.5 5.5
Z030 5 6.5 5.5 5.5 6 5.5 5.5
Z026 4 6.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5
Z009 4 6 5.5 5.5 6 5.5 5.5
Z019 5 6.5 5 5.5 5.5 5.5 5.5
Z014 4.5 7 5.5 5 5.5 5 5.5
Z011 5.5 6 5 5 4.5 5 5.5
Z022 3.5 6 5.5 5.5 5.5 5.5 5
Z001 4 5.5 4.5 5 5 5 5
Z013 4.5 7 3.5 5 5.5 4.5 5
Z020 4.5 7.5 0 6 6 6 4.5

Hà Nội – Cơ sở L20 Ngõ Thái Hà

Giải nhất: Dương Hoàng Anh, Số Báo Danh Z161

Giải ba: Phạm Thị Thu Phương, Số Báo Danh Z126

SBD Listening Reading Speaking Writing Task 1 Task 2 Overall
Z161 7 9 7.5 7 7 7 7.5
Z126 6.5 8.5 6.5 7 7.5 7 7
Z125 6 8 6 7 6.5 7 7
Z174 7.5 8 6.5 6.5 6 6.5 7
Z156 6 8.5 7 6 5.5 6.5 7
Z157 6 8 7 6 5.5 6 7
Z176 6 8 7 6 6 6 7
Z119 6.5 8 6.5 6 6.5 6 7
Z101 6 9 6 6 6 6 7
Z121 6.5 8.5 6 6 6 6 7
Z152 5.5 7 5.5 7 6.5 7 6.5
Z162 6.5 7.5 6 6.5 6 6.5 6.5
Z155 5.5 7 6 6.5 6.5 6.5 6.5
Z159 6 6 7 6 6 6 6.5
Z151 6 8 6.5 6 5.5 6.5 6.5
Z166 6 8 6.5 6 5.5 6 6.5
Z108 5.5 8 6.5 6 6 6 6.5
Z158 6 8 5.5 6 6 6 6.5
Z112 6 7.5 6.5 5.5 6 5 6.5
Z120 6 7.5 6.5 5.5 6 5.5 6.5
Z171 4.5 8.5 5 6.5 6 6.5 6
Z163 5.5 6 6.5 6 5.5 6 6
Z123 5 7.5 6 6 5.5 6 6
Z107 5 6.5 6 6 6 6 6
Z169 4.5 7 6 6 5.5 6 6
Z129 5 6 6 6 4.5 6.5 6
Z114 5.5 7 6.5 5.5 6 5.5 6
Z164 4.5 7 6.5 5.5 5.5 5.5 6
Z117 6 6.5 6 5.5 6 5.5 6
Z153 4.5 7.5 5.5 5.5 5 6 6
Z168 7 4.5 6.5 5 5.5 5 6
Z179 5.5 7.5 6 5 4.5 5.5 6
Z127 4.5 6 5.5 6 5.5 6.5 5.5
Z105 4 6 5 6 6 6 5.5
Z160 0 8.5 7 5.5 5 6 5.5
Z102 5 6.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5
Z178 4 7.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5
Z111 4.5 6 5.5 5.5 6 5 5.5
Z124 4 6.5 5 5.5 5.5 5.5 5.5
Z177 4.5 6 6 5 5.5 5 5.5
Z118 5 7 5 5 5.5 5 5.5
Z154 5 7.5 5.5 4.5 4.5 4.5 5.5
Z110 4.5 7 5.5 4.5 5 4.5 5.5
Z106 5.5 8.5 0 6 5.5 6.5 5
Z113 5.5 8.5 0 6 6.5 5.5 5
Z103 4 6 5 5 5.5 5 5
Z115 3.5 6.5 5 5 5.5 5 5
Z167 3 5.5 6 4.5 4 5 5
Z173 5 7.5 0 6 6 6 4.5
Z130 3.5 3 6 5 5 5 4.5
Z116 3 5 4.5 5 5 5 4.5
Z165 4 5 5 4 4.5 4 4.5
Z128 4.5 5 0 6 5.5 6 4
Z122 4 5.5 0 5.5 5 5.5 4

Hồ Chí Minh – Cơ sở 308 Trần Phú.

Giải nhất: Nguyễn Đoàn Hiển Nhân, Số Báo Danh Z027

SBD Listening Reading Speaking Writing Task 1 Task 2 Overall
Z027 7 8.5 7 7 7 7 7.5
Z015 6.5 9 6.5 5.5 6.5 5 7
Z018 6.5 7 6.5 6 5.5 6 6.5
Z016 5 7.5 6.5 6 6.5 5.5 6.5
Z013 5.5 6 6.5 5.5 6 5.5 6
Z019 5.5 7 6 5.5 5 5.5 6
Z007 6.5 6.5 6 5 5.5 4.5 6
Z022 6 8 6.5 4 0 6 6
Z014 0 9 7 6.5 7 6.5 5.5
Z023 5 5.5 5 5.5 5.5 5.5 5.5
Z017 5 6.5 6 5 5.5 5 5.5
Z026 7.5 6.5 0 6 5.5 6 5
Z006 0 6 6.5 6 6.5 5.5 4.5
Z028 3.5 6 0 5.5 5 5.5 4
Z008 5 6 0 5 5.5 5 4
Z004 4 7 0 4.5 4 4.5 4
Z001 3 4.5 4 3.5 4.5 3 4
Z020 0 8 0 6.5 6.5 6.5 3.5
Z021 4 5.5 0 5 4.5 5.5 3.5
Z009 5 5.5 0 1.5 4.5 0 3
Z029 0 0 6.5 0 0 0 1.5
Z025 0 0 6 0 1.5

Hồ Chí Minh – Cơ sở 12 Huỳnh Lan Khanh

SBD Listening Reading Speaking Writing Task 1 Task 2 Overall
Z068 6 7 7 6 5.5 6 6.5
Z067 5 8 6 6 6.5 6 6.5
Z061 5.5 8.5 5.5 6 5.5 6.5 6.5
Z073 6 8 6.5 5.5 5.5 5.5 6.5
Z081 6.5 8 5.5 5.5 5.5 5.5 6.5
Z062 5 7 6 6 5.5 6 6
Z065 5.5 7 6.5 5.5 4 6 6
Z072 5.5 7 5 5.5 5.5 5.5 6
Z069 5 8 6 5 5 5 6
Z070 5 7.5 5.5 5 5 5 6
Z071 4.5 5 6 5.5 5.5 5.5 5.5
Z082 4.5 7 5 5.5 6 5.5 5.5
Z063 6.5 7.5 0 6 6 6 5
Z083 3 3 4.5 4.5 5 4 4
Z085 4.5 6.5 0 4.5 4 5 4
Z084 3 3 5 3 0 4.5 3.5

Hồ Chí Minh – Cơ sở 35 Võ Oanh

Giải nhì: Nguyễn Thị Phương Nhi, Số Báo Danh Z107

Giải ba: Lê Thành Long, Số Báo Danh Z102

SBD Listening Reading Speaking Writing Task 1 Task 2 Overall
Z107 7 6.5 7.5 6 6.5 6 7
Z102 6 8 7 6 6.5 6 7
Z132 6 9 6 6 5 6.5 7
Z127 6 6 7.5 7 7 7 6.5
Z114 5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6
Z129 5 7 6.5 5.5 4 6 6
Z111 4.5 7 6 5.5 5.5 5.5 6
Z121 5 8.5 5 5.5 5.5 5.5 6
Z126 4 5 6 6 6 6 5.5
Z128 5 6 5.5 5.5 6 5 5.5
Z115 5 5.5 6 5 5.5 5 5.5
Z106 4.5 5 4.5 5.5 6 5.5 5
Z112 6.5 7.5 0 5.5 5 5.5 5
Z125 3.5 6 5 5 5 5 5
Z108 4.5 5.5 4.5 4.5 5 4.5 5
Z124 4 5 4 5 4 5.5 4.5
Z123 5.5 6.5 0 5 5.5 4.5 4.5
Z103 4 5 5 4 4 4 4.5
Z122 4 6 0 5 2 6.5 4
Z109 3.5 3.5 5 4.5 4.5 4.5 4
Z116 2.5 4 4.5 4 5.5 3.5 4
Z104 3.5 4.5 0 4.5 5 4 3

Ghi chú:

  • Các thí sinh có điểm Overall bằng nhau sẽ xét thứ hạng dựa trên tiêu chí theo thứ tự: Writing, Speaking, Tổng Listening và Reading.
  • Giải thưởng được xét riêng theo khu vực Hà Nội và Hồ Chí Minh (không xét riêng cho các cơ sở trong cùng khu vực).