Kết quả thi thử IELTS 13/06/2020 tại Anh Ngữ ZIM - Anh Ngữ ZIM

Anh ngữ ZIM thông báo kết quả thi thử ngày 13/06/2020.

Anh ngữ ZIM cảm ơn các bạn đã tham gia sự kiện thi thử và chúc các bạn luyện thi IELTS thật tốt!

Hà Nội – Cơ sở 65 Yên Lãng

SBD Listening Reading Speaking Writing Task 1 Task 2 Overall
Z001 4.5 5 5.5 5 5 5 5
Z002 4.5 5 6 5.5 6 5 5.5
Z003 4.5 7.5 6 5 5 5 6
Z004 5 7 5.5 5.5 5 5.5 6
Z005 4.5 5.5 6 6 6 6 5.5
Z006 6.5 8.5 7.5 5.5 5 5.5 7
Z007 6.5 7 0 6 5.5 6 5
Z008 6.5 8 7 5.5 6 5.5 7
Z009 5 7 6.5 5.5 6 5.5 6
Z010 5.5 7.5 7 6 6 6 6.5
Z011 5.5 7 6 5.5 5.5 5.5 6
Z012 5.5 7 6 5.5 5.5 5.5 6
Z013 5.5 8.5 6.5 6 6.5 6 6.5
Z014 6.5 7 0 6.5 6.5 6.5 5
Z015 5.5 8 0 4.5 1 6 4.5

Hà Nội – Cơ sở L20 Ngõ Thái Hà

SBD Listening Reading Speaking Writing Task 1 Task 2 Overall
Z102 5.5 6 6 5.5 5.5 5.5 6
Z103 6 7 6 5.5 5.5 5.5 6
Z104 4.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5
Z105 5.5 6 6.5 5 4.5 5 6
Z106 6 6.5 7 5.5 5 5.5 6.5
Z107 4.5 7 6 6 6 6 6
Z108 4.5 6 5 5.5 6 5.5 5.5
Z109 4.5 5.5 5 5 5.5 5 5.5
Z110 5.5 5.5 0 5.5 5.5 5.5 4
Z111 0 0 0 0 0 0 0
Z112 7.5 8.5 7 5 5 5 7
Z113 0 0 0 0 0 0 0
Z114 7 8.5 7.5 5.5 5 5.5 7
Z115 0 0 0 0 0 0 0
Z116 4.5 6 5.5 5 5 5 5.5
Z117 6.5 8.5 7 5.5 5 5.5 7
Z118 5.5 8.5 6 6 6 6 6.5
Z151 5.5 9 6 6.5 6 6.5 7
Z152 7.5 9 8 7 7 7 8
Z153 6 7.5 7 5.5 5 6 6.5
Z154 5.5 7 4.5 5 5 5 5.5
Z155 5.5 6.5 6 5.5 6 5.5 6
Z157 4 4.5 6 5 5 5 5
Z158 6 7.5 7 6.5 6 6.5 7

Hồ Chí Minh – Cơ sở 308 Trần Phú

SBD Listening Reading Speaking Writing Task 1 Task 2 Overall
Z002 6 5 5.5 6.5 6.5 6.5 6
Z003 6 6 7.5 5.5 5.5 5.5 6.5
Z005 5.5 6.5 6 6 6.5 6 6
Z006 5.5 5 6 6 6 6 5.5
Z007 4.5 5 5.5 0 0 0 4
Z009 6.5 7 6 6 6 6 6.5

Hồ Chí Minh – Cơ sở 12 Huỳnh Lan Khanh

SBD Listening Reading Speaking Writing Task 1 Task 2 Overall
Z061 5 7 5.5 5 5 5 5.5
Z062 5 5.5 5.5 4 5 3.5 5
Z063 4.5 7 5 6 5.5 6 5.5
Z064 5.5 7.5 6.5 5.5 5 5.5 6.5
Z065 6 6.5 5 5 5 4.5
Z066 2.5 4.5 3.5 4 4 4 3.5
Z067 3.5 4.5 4 4 3.5 4 4
Z068 4 5.5 6 5.5 5.5 5.5 5.5

Hồ Chí Minh – Cơ sở 35 Võ Oanh

SBD Listening Reading Speaking Writing Task 1 Task 2 Overall
Z101 5 5 5.5 5 5.5 5 5
Z103 6 6 6 5.5 6 5.5 6
Z104 7 6.5 7 6.5 7 6.5 7
Z105 4 5 5.5 5 5.5 4.5 5
Z106 4 4.5 5.5 5 4.5 5 5

Hồ Chí Minh – Cơ sở 1A-1B Dân Chủ

SBD Listening Reading Speaking Writing Task 1 Task 2 Overall
Z061 4.5 5 6 4.5 4.5 4.5 5
Z062 6 6 6.5 5.5 6 5.5 6
Z063 5.5 6 6 5.5 6 5 6