Kết quả thi thử IELTS 15/12/2018 tại Anh Ngữ ZIM - Anh Ngữ ZIM

Anh ngữ ZIM thông báo kết quả thi thử ngày 15/12/2018. Chúc mừng bạn đạt giải và có tên ở phía dưới.

Các thí sinh đạt giải sẽ được liên hệ vào thứ 2 của tuần kế tiếp và vui lòng đến nhận giải trong vòng 2 tuần tiếp theo kể từ lúc kết quả được công bố.

Anh ngữ ZIM cảm ơn các bạn đã tham gia sự kiện thi thử IELTS 15/12/2018

Hà Nội

Giải nhất: Nguyến Tấn Tiến, Số Báo Danh Z060

Giải nhì: Dương Thái Minh, Số Báo Danh Z075

Giải ba: Nguyễn Đắc Hiếu, Số Báo Danh Z023

SBD Listening Reading Speaking Writing Task 1 Task 2 Overall
Z060 7 9 7 7 7 7 7.5
Z075 6.5 8.5 7.5 6.5 6.5 6.5 7.5
Z023 7 8.5 7 6.5 7 6.5 7.5
Z015 5.5 8 7.5 6.5 6.5 6.5 7
Z016 6.5 7.5 6.5 6.5 6.5 6.5 7
Z073 7 8 7.5 6 5 6.5 7
Z013 6.5 7 7.5 6 6 6 7
Z059 5.5 8 6 7 7 7 6.5
Z001 5.5 7.5 7 6.5 7 6.5 6.5
Z072 5.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5
Z025 5.5 8.5 6 6.5 7 6.5 6.5
Z078 5 7.5 6.5 6 6 6 6.5
Z020 5.5 7.5 6.5 5.5 5 6 6.5
Z066 6.5 8 7 5 4.5 5 6.5
Z027 4 7 6.5 6 6.5 6 6
Z057 5.5 7 6.5 5.5 5.5 5.5 6
Z012 4.5 7 6.5 5.5 5 6 6
Z010 4.5 6.5 6.5 5.5 5 5.5 6
Z019 4 7.5 6 5.5 6 5 6
Z058 5.5 7 5.5 5.5 5 6 6
Z070 5 7 7 5 5.5 5 6
Z052 5.5 6.5 6.5 5 4 5.5 6
Z064 5 6.5 6.5 5 4.5 5 6
Z074 5.5 7.5 6 5 5.5 5 6
Z055 5 7.5 5.5 5 5.5 5 6
Z079 4 6 6.5 6 5.5 6 5.5
Z065 4 5.5 6 6 5.5 6 5.5
Z028 4.5 6 5.5 6 6.5 6 5.5
Z076 4 7 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5
Z080 4.5 6 5.5 5.5 5 5.5 5.5
Z062 4.5 6.5 6 5 5 5 5.5
Z011 5 5.5 5.5 5 5 5 5.5
Z017 3 6 5.5 6 6 6 5
Z068 5.5 8 6 6.5 6 5
Z018 5.5 7.5 6 6 6 5
Z054 3.5 5.5 5.5 5.5 5 5.5 5
Z008 4 6 5.5 5 4.5 5 5
Z003 2.5 5 6 5 4 5.5 4.5
Z051 2.5 5 5.5 4.5 4 4.5 4.5
Z053 5 6.5 6.5 0 4.5
Z009 5 6 5.5 6 5.5 4
Z029 4.5 6 5.5 5.5 5.5 4
Z069 4.5 5 5 5 5 3.5

Hồ Chí Minh – Cơ sở 308 Trần Phú.

Giải nhất: Nguyễn Như Quỳnh, Số Báo Danh Z013

Giải nhì: Lê Ngọc Anh Thư, Số Báo Danh Z018

SBD Listening Reading Speaking Writing Task 1 Task 2 Overall
Z013 5.5 7.5 7.5 7.0 7 7 7.0
Z018 6 7 7 7.0 6.5 7 7.0
Z007 6.5 8.5 6.5 5.5 5.5 5.5 7.0
Z003 6 8 6.5 6.0 6 6 6.5
Z015 5.5 7.5 6 6.0 6 5.5 6.5
Z008 5 5.5 6 6.5 6.5 6.5 6.0
Z001 5.5 5.5 6 6.0 6.5 5.5 6.0
Z012 5 6.5 6.5 5.5 6 5 6.0
Z037 6 8 5 5.5 5.5 5.5 6.0
Z017 4.5 6 6 6.0 6 6 5.5
Z029 4.5 6 6 6.0 6 6 5.5
Z006 3.5 5.5 6 6.0 6 6 5.5
Z034 5 5 6.5 5.5 6 5 5.5
Z011 5 5 6 5.5 5.5 5.5 5.5
Z039 4.5 6.5 6 5.0 5 5 5.5
Z035 5 6 5.5 5.0 4.5 5.5 5.5
Z033 5 7 6.5 3.5 4 3.5 5.5
Z016 4 5.5 5 5.5 6 5.5 5.0
Z030 4.5 5.5 4 5.5 6 5 5.0
Z026 5 6 5.5 4.0 4 4 5.0
Z028 3.5 5 5.5 4.0 4 4 4.5
Z031 5 7.5 6.5 6 6.5
Z005 5 6 6.0 5.5 6.5
Z038 4.5 5 5.5 6 5
Z004 5 6.5 5.0 5.5 5
Z014 4 4.5 4.5 5 4

Hồ Chí Minh – Cơ sở 12 Huỳnh Lan Khanh

SBD Listening Reading Speaking Writing Task 1 Task 2 Overall
Z064 5 7 7 6 6 6 6.5
Z062 5.5 8 6.5 6 6.5 6 6.5
Z061 5 7 6 6.5 6 6.5 6
Z063 5 6 6.5 6 5.5 6 6
Z065 5.5 6.5 7 5.5 6 5.5 6
Z066 4 7 6.5 5.5 5.5 5.5 6
Z067 5.5 5.5 7 5 5.5 5 6
Z083 5 5 6 6 6 6 5.5
Z070 4 6 6 5.5 6 5.5 5.5
Z081 4 6.5 5.5 5.5 6 5.5 5.5
Z082 4 5 5 6 6 6 5
Z084 4 4.5 5 5.5 6 5.5 5
Z068 4.5 5 6.5 4.5 5 4.5 5
Z071 2.5 3 5.5 5.5 5.5 5.5 4
Z069 4.5 4.5 5.5 5.5 5.5 3.5

Hồ Chí Minh – Cơ sở 20 Võ Oanh

Giải ba: Trang Hoàng Nguyên Anh, Số Báo Danh Z103

SBD Listening Reading Speaking Writing Task 1 Task 2 Overall
Z103 7 7.5 7.5 6 6.5 6 7
Z113 5.5 8.5 5.5 6.5 6 6.5 6.5
Z110 6 7.5 5.5 6 6 6 6.5
Z105 7.5 8.5 6.5 4 4.5 3.5 6.5
Z118 5 7 6.5 6 5.5 6 6
Z112 5 7 7 5.5 5.5 5.5 6
Z104 5 8 6 4.5 5 4.5 6
Z100 4.5 6 6 5 6 4.5 5.5
Z108 5 6.5 6.5 4.5 5 4.5 5.5
Z101 4.5 7.5 6 4.5 4.5 4.5 5.5
Z107 6 6 6.5 4 4 4 5.5
Z109 5 7 6 4 5.5 3 5.5
Z106 5 8 6 3.5 3 3.5 5.5
Z117 4 5 5 5.5 5.5 5.5 5
Z120 3.5 4.5 4.5 5.5 5.5 5.5 4.5
Z114 5 6.5 0 5.5 5.5 5.5 4.5
Z119 2.5 5 5 5 5.5 5 4.5