Kết quả thi thử IELTS 16/06/2020 tại Anh Ngữ ZIM - Anh Ngữ ZIM

Anh ngữ ZIM thông báo kết quả thi thử ngày 16/06/2020.

Anh ngữ ZIM cảm ơn các bạn đã tham gia sự kiện thi thử và chúc các bạn luyện thi IELTS thật tốt!

Hà Nội – Cơ sở L20 Ngõ Thái Hà

SBD Listening Reading Speaking Writing Task 1 Task 2 Overall
Z001 3.5 5.5 5.5 6 5.5 6 5
Z002 6.5 8 5.5 6 6.5 5.5 6.5
Z003 6.5 9 7.5 5.5 5 6 7
Z004 7 8.5 7.5 6.5 6 6.5 7.5