Kết quả thi thử IELTS 17/11/2018 tại Anh Ngữ ZIM - Luyện thi IELTS đảm bảo đầu ra | Luyện thi IELTS cam kết đầu ra | Luyện thi IELTS - Anh Ngữ ZIM

Anh ngữ ZIM thông báo kết quả thi thử ngày 17/11/2018. Chúc mừng bạn đạt giải và có tên ở phía dưới.

Các thí sinh đạt giải sẽ được liên hệ vào thứ 2 của tuần kế tiếp và vui lòng đến nhận giải trong vòng 2 tuần tiếp theo kể từ lúc kết quả được công bố.

Anh ngữ ZIM cảm ơn các bạn đã tham gia sự kiện thi thử IELTS 17/11/2018

Hà Nội

Giải nhất: Phạm Tuấn Kiệt, Số Báo Danh Z057

Giải nhì: Nguyễn Hồng Nhung, Số Báo Danh Z063

Giải ba: Lê Thị Thanh Giang, Số Báo Danh Z054

SBD Listening Reading Speaking Writing Task 1 Task 2 Overall
Z057 8 6.5 7.5 7 7 7 7.5
Z063 6.5 9 8 6.5 6 6.5 7.5
Z054 6 7 8 6.5 7 6 7
Z019 5.5 8.5 7 6 5.5 6 7
Z074 6.5 8.5 7 5 5.5 5 7
Z003 5.5 7 6.5 6.5 6 6.5 6.5
Z079 6 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5
Z070 5.5 8 5.5 6.5 6 6.5 6.5
Z056 5.5 7.5 7 6 6.5 6 6.5
Z021 5.5 8.5 6.5 6 6 6 6.5
Z073 6 8 6.5 6 6 6 6.5
Z072 5.5 7.5 6.5 6 5.5 6 6.5
Z067 5.5 8.5 6 6 6 6 6.5
Z058 5 8.5 6 6 6 6 6.5
Z012 5.5 8.5 5.5 6 6 6 6.5
Z030 6 7 7 5.5 5.5 5.5 6.5
Z013 6.5 7 6.5 5.5 5.5 5.5 6.5
Z062 6.5 7 6.5 5.5 6 5 6.5
Z075 6 9 6.5 4.5 3 5.5 6.5
Z022 5.5 6.5 6 6.5 6.5 6.5 6
Z078 5 6.5 6 6.5 6 6.5 6
Z066 4.5 6 6.5 6 6 6 6
Z068 5.5 7 6 6 6.5 6 6
Z071 5.5 7 6 6 5.5 6 6
Z011 4.5 7.5 6 6 5 6.5 6
Z017 5.5 7 6.5 5.5 5.5 5.5 6
Z052 5.5 7 6.5 5.5 5.5 5.5 6
Z025 5.5 7 6 5.5 5.5 5.5 6
Z027 5.5 7 6 5.5 6 5.5 6
Z009 4.5 7.5 7 5 6 4.5 6
Z024 5 6.5 7 5 5.5 5 6
Z026 5.5 7 6 5 6 4.4 6
Z010 5.5 7 6.5 4.5 5 4.5 6
Z015 4 7 6 5.5 6 5 5.5
Z023 4.5 5.5 5.5 5.5 6 5.5 5.5
Z002 4 6.5 5 5.5 5.5 5.5 5.5
Z076 5.5 5.5 6 5 5.5 5 5.5
Z007 5 8 6 6.5 6 5
Z018 5.5 7.5 6 5.5 6 5
Z028 6.5 7 5.5 5.5 5.5 5
Z006 3 6 6 5 5 5 5
Z004 4 6 4.5 5 6 4.5 5
Z061 5 5 6 4.5 4.5 4.5 5
Z008 3.5 6 5 4.5 4 4.5 5
Z055 5.5 5.5 6.5 7 6 4.5
Z069 4.5 8 5.5 5.5 5.5 4.5
Z014 5.5 6.5 5 5 5 4.5
Z051 4.5 6 6 6 6 4
Z080 3 3.5 4.5 4.5 6 3.5 4
Z020 0 8.5 6 6.5 6 3.5

Hồ Chí Minh – Cơ sở 308 Trần Phú.

Giải nhất: Chung Minh Khôi, Số Báo Danh Z008

Giải ba: Hồng Việt Trúc, Số Báo Danh Z017

SBD Listening Reading Speaking Writing Task 1 Task 2 Overall
Z008 7.5 8 7.5 6.5 7 6.5 7.5
Z017 6.5 8 7.5 5.0 5.5 5 7.0
Z020 4.5 7 7.5 6.5 6 6.5 6.5
Z034 6 6.5 6.5 6.0 6 6 6.5
Z028 5.5 6 6.5 6.0 5.5 6 6.0
Z018 5.5 7 6 6.0 6 6 6.0
Z010 5 7 7 5.5 5.5 5.5 6.0
Z021 4.5 6.5 5.5 6.0 5.5 6 5.5
Z035 4 6 6 5.0 5 5 5.5
Z025 6 6.5 5 5.0 5 5 5.5
Z014 5 7 5 5.0 5 5 5.5
Z022 5.5 8 7.0 6.5 7 5.0
Z027 4.5 6 5 5.0 5.5 4.5 5.0
Z007 4.5 5.5 4.5 5.0 5.5 5 5.0
Z015 5.5 6 5.5 6 5 4.5
Z013 4 4 5 5.0 4.5 5 4.5
Z026 4 5.5 4 5.0 5.5 5 4.5
Z001 3.5 5 5.5 4.5 4.5 4.5 4.5
Z016 3.5 7 6.0 6.5 6 4.0
Z009 4.5 6 5.0 4.5 5.5 4.0
Z019 5 5.5 4.5 4.5 4.5 4.0
Z006 3 4.5 6.5 6 6.5 3.5
Z005 4 4 5.5 5.5 5.5 3.5

Hồ Chí Minh – Cơ sở 12 Huỳnh Lan Khanh

Giải nhì: Đào Nguyên Hà, Số Báo Danh Z068

SBD Listening Reading Speaking Writing Task 1 Task 2 Overall
Z068 6.5 8.5 6.5 6 6.5 6 7
Z063 5.5 7 7 5.5 5.5 5.5 6.5
Z081 5.5 7.5 6 6 5.5 6 6.5
Z084 5 7.5 6 6 6 6 6
Z086 5.5 7 6 6 6 6 6
Z069 5.5 7 6.5 5.5 5.5 5.5 6
Z083 4.5 7 7 5.5 4.5 6 6
Z085 5 6.5 6.5 5.5 6.5 5 6
Z072 5 6 6.5 5.5 6 5 6
Z071 5 6 6.5 5.5 4 6 6
Z066 4.5 6 6.5 5.5 5.5 5.5 5.5
Z062 5 6 6 5.5 5.5 5.5 5.5
Z061 4 6 7 5 5 5 5.5
Z064 4.5 6 6 5 5.5 5 5.5
Z082 4 6 5.5 6 5.5 6 5.5
Z080 4 6 5 5.5 6 5.5 5
Z067 5 4 6.5 5 5.5 5 5
Z070 4 4.5 5.5 4.5 4 4.5 4.5
Z065 3.5 4 5 5 5.5 4.5 4.5