Kết quả thi thử IELTS 18/06/2020 tại Anh Ngữ ZIM - Anh Ngữ ZIM

Anh ngữ ZIM thông báo kết quả thi thử IELTS ngày 18/06/2020.

Anh ngữ ZIM cảm ơn các bạn đã tham gia sự kiện thi thử và chúc các bạn luyện thi IELTS thật tốt!

Hà Nội – Cơ sở L20 Ngõ Thái Hà

SBD Listening Reading Speaking Writing Task 1 Task 2 Overall
Z101 6 9 6.5 6 6 6 7
Z102 6.5 8.5 6 5.5 5.5 5.5 6.5
Z103 5.5 6 5.5 4.5 4.5 4.5 5.5
Z104 5.5 8.5 7 5.5 5.5 5.5 6.5