Kết quả thi thử IELTS 19/01/2019 tại Anh Ngữ ZIM

Anh ngữ ZIM thông báo kết quả thi thử ngày 19/01/2019. Chúc mừng bạn đạt giải và có tên ở phía dưới.

Các thí sinh đạt giải sẽ được liên hệ vào thứ 2 của tuần kế tiếp và vui lòng đến nhận giải trong vòng 2 tuần tiếp theo kể từ lúc kết quả được công bố.

Anh ngữ ZIM cảm ơn các bạn đã tham gia sự kiện thi thử IELTS 19/01/2019

Hà Nội

Giải nhất: Nguyễn Thụy Hưng, Số Báo Danh Z024

Giải nhì: Đặng Linh Chi, Số Báo Danh Z060

Giải ba: Nguyễn Hải Long, Số Báo Danh Z059

SBD Listening Reading Speaking Writing Task 1 Task 2 Overall
Z024 6.5 9 7.5 7 7.5 7 7.5
Z060 7 8.5 7 7 6.5 7 7.5
Z059 7.5 9 6.5 6.5 7 6.5 7.5
Z020 7 9 6.5 6.5 6 7 7.5
Z063 6.5 8.5 7 5.5 5.5 5.5 7
Z053 7 8.5 6 5.5 5.5 5.5 7
Z077 7 8 7.5 5 5.5 5 7
Z013 5 6.5 7 6.5 7 6 6.5
Z031 5.5 7 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5
Z061 6 7 6 6.5 7 6 6.5
Z026 6 7.5 7 6 6.5 6 6.5
Z075 5.5 8 6.5 6 6.5 6 6.5
Z076 6.5 7 6.5 6 6 6 6.5
Z082 6 8.5 5.5 6 6.5 6 6.5
Z054 6.5 6 7 5.5 5.5 5.5 6.5
Z080 6 6.5 7 5.5 5 5.5 6.5
Z018 6 7.5 6.5 5.5 6 5.5 6.5
Z008 5.5 6 6.5 6 6 6 6
Z057 5 6.5 6.5 6 6.5 6 6
Z081 5.5 6 6 6 6.5 6 6
Z064 4.5 7.5 6 5.5 5.5 5.5 6
Z072 5.5 7.5 5.5 5.5 5.5 5.5 6
Z055 6 6.5 5.5 5.5 5.5 5.5 6
Z073 5.5 6.5 6.5 5 5.5 5 6
Z069 6.5 7 6 5 4 5.5 6
Z083 4.5 6.5 6.5 5 5.5 4.5 5.5
Z001 5 5 6 5 5.5 4.5 5.5
Z005 5 5 6 5 4.5 5.5 5.5
Z071 5 6 5 5 5 5 5.5
Z068 4 7 6.5 4.5 4.5 4.5 5.5
Z065 5.5 7 6.5 3.5 5 3 5.5
Z022 3 4 6 6 5.5 6.5 5
Z019 5.5 7.5 6 6.5 6 5
Z029 4.5 4.5 6 5.5 5.5 5.5 5
Z015 3.5 5.5 5 5.5 5 5.5 5
Z030 6 7.5 5.5 5.5 5.5 5
Z078 3.5 5 6 5 4.5 5 5
Z027 3.5 4.5 6 5 5.5 5 5
Z056 3.5 4.5 6 5 5 5 5
Z002 4.5 5.5 5.5 5 6 4.5 5
Z066 4.5 6 5 5 5 5 5
Z028 6 6.5 6 6.5 5.5 4.5
Z052 3 4 5 5.5 5.5 5.5 4.5
Z014 3 5.5 4.5 4.5 5.5 4 4.5
Z017 5 5.5 5.5 5 5.5 4
Z070 4 6 5.5 6 5 4
Z067 3.5 3.5 4 5 4.5 5 4
Z016 4.5 5.5 5 5 5 4
Z004 3 4 6 3.5 0 5 4
Z079 4.5 5 4.5 5.5 4 3.5
Z009 3.5 5 4.5 4.5 4.5 3.5
Z010 3.5 2.5 4.5 4 4.5 4 3.5
Z007 5 0 6.5 0 3
Z062 4 4 0 2

Hồ Chí Minh – Cơ sở 308 Trần Phú.

Giải nhì: Lê Thị Phương Trang, Số Báo Danh Z005

Giải ba: Trần Hoàng Minh Tâm, Số Báo Danh Z013

SBD Listening Reading Speaking Writing Task 1 Task 2 Overall
Z005 6.5 8.5 6.5 7.0 7.0 7.0 7.0
Z013 6.5 8.5 7.0 6.0 6.5 6.0 7.0
Z008 5.5 7.0 7.0 6.0 6.5 6.0 6.5
Z017 6.0 7.5 6.5 5.5 6.0 5.0 6.5
Z033 6.5 7.0 6.5 5.5 5.0 5.5 6.5
Z032 6.0 6.0 6.5 6.0 5.5 6.0 6.0
Z021 5.0 6.0 6.0 6.0 5.5 6.0 6.0
Z001 6.0 7.5 5.0 6.0 6.5 6.0 6.0
Z023 5.5 6.0 7.0 5.5 6.0 5.5 6.0
Z022 6.0 7.0 6.5 5.0 6.5 4.5 6.0
Z018 4.0 6.5 5.0 6.0 6.5 6.0 5.5
Z034 5.0 5.5 6.0 5.5 6.0 5.0 5.5
Z025 5.5 6.0 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5
Z029 4.0 6.5 5.5 5.0 5.0 5.0 5.5
Z027 4.0 4.0 5.5 5.5 5.0 5.5 5.0
Z037 3.5 5.0 6.5 4.5 3.5 5.0 5.0
Z035 4.0 3.5 5.5 5.0 5.5 4.5 4.5
Z016 3.5 3.0 5.0 4.0 5.0 3.5 4.0
Z036 3.0 4.5 4.5 3.5 5.0 3.0 4.0
Z028 4.0 5.0 5.0 4.5 5.5 3.5
Z015 3.5 4.5 5.0 5.0 5.0 3.5
Z004 5.0 4.5 4.5 5.0 4.0 3.5
Z012 5.0 4.0 4.0 3.5 4.5 3.5
Z010 2.5 4.0 3.5 4.0 3.5 2.5
Z014 3.0 4.0 2.5 4.0 2.0 2.5

Hồ Chí Minh – Cơ sở 12 Huỳnh Lan Khanh

SBD Listening Reading Speaking Writing Task 1 Task 2 Overall
Z085 5.5 7.5 7 6.5 6 6.5 6.5
Z067 6 7 6.5 6 5.5 6 6.5
Z069 4.5 6.5 7 6.5 6 6.5 6
Z071 5.5 6 6 6 6 6 6
Z089 6 6 6.5 5.5 5 5.5 6
Z074 5 6 6.5 5.5 5.5 5.5 6
Z072 5 6.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5
Z088 5 4.5 6.5 5 5 5 5.5
Z062 5 7.5 0 6.5 7 6.5 5
Z073 4.5 5 6 5 4.5 5.5 5
Z081 5 4.5 5 5 5.5 5 5
Z064 4 5 5 5 5.5 4.5 5
Z082 5 6.5 0 5.5 4.5 6 4.5
Z084 5 6.5 0 5.5 5.5 5.5 4.5
Z068 4.5 5 4.5 4.5 6.5 3.5 4.5
Z063 3.5 3.5 3.5 5.5 6 5.5 4
Z083 4.5 5.5 0 5.5 5.5 5.5 4
Z086 3.5 4 4.5 4 5.5 3.5 4
Z087 4.5 4 0 6 6.5 6 3.5
Z065 3 4.5 0 6 6 6 3.5
Z070 4 3 4 3 4.5 2 3.5
Z075 3.5 4 0 4.5 3.5 5 3
Z066 3.5 3.5 0 3.5 4 3.5 2.5

Hồ Chí Minh – Cơ sở 35 Võ Oanh

Giải nhất: Tạ Nguyễn Ngọc Anh, Số Báo Danh Z123

SBD Listening Reading Speaking Writing Task 1 Task 2 Overall
Z123 7 8 8 6.5 7 6 7.5
Z104 5.5 9 6.5 6 5.5 6 7
Z125 5.5 7.5 7 5.5 6 5.5 6.5
Z105 6 5.5 6.5 5.5 5.5 5.5 6
Z103 6 6.5 6 5.5 5.5 5.5 6
Z127 6.5 7 5.5 5.5 5.5 5.5 6
Z129 6.5 6.5 6 4.5 5 4.5 6
Z107 6 8 5.5 4.5 5.5 4 6
Z101 4 4.5 5.5 5 6 4.5 5
Z106 4 5.5 5.5 5 4.5 5.5 5
Z121 5 5.5 6 4 4.5 4 5
Z102 4.5 4.5 4.5 3.5 4 3 4.5
Z108 3.5 4 5 5 4 5.5 4.5
Z126 5 4.5 5 4 3.5 4 4.5
Z128 5 6.5 0 5.5 5 5.5 4.5
Z130 3 3 0 0 0 0 1.5