Kết quả thi thử IELTS 19/05/2020 tại Anh Ngữ ZIM - Anh Ngữ ZIM

Anh ngữ ZIM thông báo kết quả thi thử ngày 19/05/2020.

Anh ngữ ZIM cảm ơn các bạn đã tham gia sự kiện thi thử và chúc các bạn luyện thi IELTS thật tốt!

Hà Nội – Cơ sở L20 Ngõ Thái Hà

SBD Listening Reading Speaking Writing Task 1 Task 2 Overall
Z101 6.5 7.5 5.5 6 6.5 5.5 6.5
Z102 5 5 5.5 5 4.5 5 5
Z103 5.5 6 6.5 5.5 5 6 6
Z104 0 0 5 0 0 0 1.5
Z105 4.5 4 4 3 5.5 2 4
Z106 0 0 5.5 0 0 0 1.5
Z107 5.5 6 4.5 5.5 6 5.5 5.5
Z108 7 7 6.5 6 5.5 6 6.5
Z109 6 6.5 6.5 6 6.5 5.5 6.5

Hồ Chí Minh – Cơ sở 308 Trần Phú

SBD Listening Reading Speaking Writing Task 1 Task 2 Overall
Z001 7 6 7.5 6 6 6 6.5
Z002 5 5 5 5 4.5 5 5
Z006 5 5 4 4.5 4 4.5 4.5
Z007 7 6.5 7 6 6 6 6.5