Kết quả thi thử IELTS 2/11/2019 tại Anh Ngữ ZIM - Luyện thi IELTS đảm bảo đầu ra | Luyện thi IELTS cam kết đầu ra | Luyện thi IELTS - Anh Ngữ ZIM

Anh ngữ ZIM thông báo kết quả thi thử ngày 2/11/2019. Chúc mừng bạn đạt giải và có tên ở phía dưới.

Các thí sinh đạt giải sẽ được liên hệ vào thứ 2 của tuần kế tiếp và vui lòng đến nhận giải trong vòng 2 tuần tiếp theo kể từ lúc kết quả được công bố.

Anh ngữ ZIM cảm ơn các bạn đã tham gia sự kiện thi thử IELTS 2/11/2019.

Hà Nội – Cơ sở 65 Yên Lãng

SBD Listening Reading Speaking Writing Task 1 Task 2 Overall
Z004 7 7.5 7.5 6.5 6 7 7
Z065 7.5 7 7.5 6.5 6.5 6.5 7
Z017 7.5 8 6.5 6.5 6.5 6.5 7
Z010 6.5 7.5 7 6 5.5 6.5 7
Z026 7 8 6.5 6 6 6 7
Z019 6 7 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5
Z069 6 7.5 7 6 5.5 6 6.5
Z029 7 7 6.5 6 6.5 5.5 6.5
Z070 6.5 7.5 6 6 6 6 6.5
Z013 6 7.5 6 6 6 6 6.5
Z062 6.5 6.5 7 5.5 5.5 5.5 6.5
Z005 6.5 7.5 6.5 5.5 4.5 6 6.5
Z054 7.5 6.5 6.5 5.5 5.5 5.5 6.5
Z006 6.5 6.5 6.5 5.5 5 6 6.5
Z022 6.5 7 6 5.5 5.5 5.5 6.5
Z056 6.5 8 6 5 4.5 5.5 6.5
Z030 6 6.5 6 6 6.5 5.5 6
Z028 6 6 6 6 6.5 5.5 6
Z027 5.5 6 6 6 6 6 6
Z057 6 5.5 6 6 6 6 6
Z016 6 7 5.5 6 5.5 6 6
Z011 6 6 5.5 6 6 6 6
Z053 6 6.5 6 5.5 6 5.5 6
Z068 6 6.5 6 5.5 6 5 6
Z060 6.5 6.5 5.5 5.5 5.5 5.5 6
Z018 6 6.5 5.5 5.5 5.5 5.5 6
Z059 6 6 5.5 5.5 5 6 6
Z024 5.5 7 5 5.5 5.5 5.5 6
Z063 6.5 6.5 6 4.5 4 5 6
Z008 4.5 5.5 6 6.5 5 7 5.5
Z003 5 5.5 6 6 6.5 6 5.5
Z072 5.5 6 5 6 5.5 6 5.5
Z061 4.5 6.5 5.5 5.5 5 5.5 5.5
Z066 5 6 5.5 5.5 6 5.5 5.5
Z052 5 5.5 5 5.5 5.5 5.5 5.5
Z067 5.5 6 5 5 5.5 5 5.5
Z009 4.5 5 5.5 5.5 5 6 5
Z025 5 5 5.5 5 5 5 5
Z051 4.5 4 5.5 5 5.5 5 5
Z064 4.5 4.5 5 5 5.5 5 5
Z020 4.5 6 4.5 5 4.5 5 5
Z055 6.5 7.5 0 5 5.5 5 5
Z058 5 5.5 5 4.5 3.5 5 5
Z001 5.5 5.5 0 6.5 6 6.5 4.5
Z012 4.5 4 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5
Z014 5.5 5.5 0 5.5 6 5.5 4
Z002 2 3.5 4 2.5 3 2 3

Hà Nội – Cơ sở L20 Ngõ Thái Hà

Giải nhất: Dương Hoàng Anh, Số Báo Danh Z124

Giải nhì: Vương Thị Ngọc Lan, Số Báo Danh Z113

Giải ba: Trần Thanh Tùng, Số Báo Danh Z115

SBD Listening Reading Speaking Writing Task 1 Task 2 Overall
Z124 8.5 8.5 7 7 7 7 8
Z113 7.5 8 7.5 6.5 6.5 6.5 7.5
Z115 8.5 8 7 6 5.5 6 7.5
Z122 7 7.5 7 7 7 7 7
Z177 7 7.5 7 7 6.5 7 7
Z156 7 7 7 6.5 6 6.5 7
Z105 7.5 7.5 6.5 6.5 6.5 6.5 7
Z103 7 7 6.5 6.5 6 6.5 7
Z128 7 7.5 6.5 6 6.5 6 7
Z172 7.5 7 6.5 6 5.5 6 7
Z108 7 8 6 6 6 6 7
Z116 8 8 6 5 4.5 5.5 7
Z118 6.5 6.5 6.5 7 7 7 6.5
Z174 6 7.5 6 7 6.5 7 6.5
Z109 6 7 6.5 6.5 7 6.5 6.5
Z170 6.5 7 6.5 6 5.5 6 6.5
Z102 6 6.5 6.5 6 5.5 6 6.5
Z123 7.5 7 6 6 6 6 6.5
Z106 6.5 7.5 6 6 6 6 6.5
Z164 6.5 7.5 6 6 5.5 6 6.5
Z173 6.5 7.5 6 6 5.5 6 6.5
Z129 6 7 6 6 5 6.5 6.5
Z112 6.5 7 6.5 5.5 6 5 6.5
Z101 5.5 6 6.5 6 5.5 6 6
Z171 6.5 6.5 5.5 6 5.5 6 6
Z178 6 7 4.5 6 5.5 6 6
Z119 5.5 6.5 6.5 5.5 5 6 6
Z125 6.5 5.5 6.5 5.5 5 5.5 6
Z163 6 7 6 5.5 5 5.5 6
Z117 6.5 7 6 5 4.5 5.5 6
Z127 5.5 6.5 6 5 5 5 6
Z179 5.5 5.5 5.5 6 6 6 5.5
Z180 5.5 5.5 5.5 6 5.5 6 5.5
Z169 7.5 7.5 0 6 6.5 6 5.5
Z166 5.5 5 6 5.5 5.5 5.5 5.5
Z152 5 5 6 5.5 5 5.5 5.5
Z167 6 5 6.5 5 4.5 5.5 5.5
Z120 5.5 6 6 5 5 5 5.5
Z111 4 6 6 5 5.5 5 5.5
Z160 6 6 5 4.5 3 5 5.5
Z157 6 6.5 0 5.5 5.5 5.5 4.5
Z110 5.5 5 0 4.5 6 3.5 4
Z153 3.5 4 5.5 3.5 4.5 3 4
Z176 3.5 5 0 5 5 5 3.5

Hồ Chí Minh – Cơ sở 308 Trần Phú.

Giải nhì: Nguyễn Ngọc Trang Linh, Số Báo Danh Z031

SBD Listening Reading Speaking Writing Task 1 Task 2 Overall
Z031 8 8.5 6.5 6 4.5 6.5 7.5
Z008 7.5 7 6.5 6.5 7 6 7
Z005 6.5 7 7 6 6.5 6 6.5
Z007 6.5 6.5 6.5 6 6 6 6.5
Z032 6 7 6 6 6.5 6 6.5
Z012 7 6 6.5 5.5 4 6 6.5
Z001 6 6 6.5 6 5.5 6 6
Z002 6.5 5.5 6.5 6 6 6 6
Z016 6 6.5 6 6 6 6 6
Z006 6 6.5 6 5.5 6 5.5 6
Z018 6.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 6
Z010 5.5 6 6 5 5 5 5.5
Z030 4.5 5 5 4.5 4.5 4.5 5
Z011 6 7 6 0 5
Z014 5.5 7 6 6.5 6 4.5
Z034 6 6.5 5.5 5 5.5 4.5
Z004 6 5.5 5.5 6 5.5 4.5
Z028 4 4.4 4 5 4.5 5.5 4.5
Z033 4 6 5 5.5 5 4
Z025 4 4.5 5 5 5 3.5
Z022 3.5 4 5 0 3
Z015 6 4.5 4.5 4.5 2.5
Z013 5.5 5.5 5.5 1.5
Z023 5.5 5 5.5 1.5

Hồ Chí Minh – Cơ sở 12 Huỳnh Lan Khanh

Giải nhất: Huỳnh Uyên , Số Báo Danh Z068

SBD Listening Reading Speaking Writing Task 1 Task 2 Overall
Z068 7.5 8 7.5 7 6.5 7 7.5
Z069 7 7 6.5 6.5 6 6.5 7
Z084 6.5 7 5.5 6.5 7 6.5 6.5
Z089 6 6.5 7 6 5.5 6 6.5
Z065 6 7.5 6.5 6 5.5 6 6.5
Z082 6 8 6 6 5.5 6.5 6.5
Z061 6 7 6.5 5.5 5.5 5.5 6.5
Z081 6.5 6 6 6 6 6 6
Z067 5 6.5 6 5.5 5.5 5.5 6
Z088 6.5 7 5.5 5.5 5.5 5.5 6
Z087 5 6 5.5 5 5 5 5.5
Z063 4 5 4.5 5.5 5 5.5 5
Z066 6 6.5 0 6 6.5 6 4.5
Z062 3.5 4 5 5 5 5 4.5
Z086 3 3 4.5 4.5 5 4.5 4

Hồ Chí Minh – Cơ sở 35 Võ Oanh

Giải ba: Trần Thị Ngọc Huyền, Số Báo Danh Z126

SBD Listening Reading Speaking Writing Task 1 Task 2 Overall
Z126 7.0 7.0 7.0 7.0 7.5 7.0 7.0
Z128 7.0 6.5 7.0 7.0 6.0 7.5 7.0
Z106 7.5 6.5 6.5 5.5 5.0 6.0 6.5
Z109 6.0 6.0 6.0 6.5 6.0 6.5 6.0
Z107 6.5 6.0 5.5 6.5 7.0 6.0 6.0
Z102 4.5 7.0 5.5 6.0 6.5 6.0 6.0
Z132 6.0 7.0 5.5 5.0 4.5 5.0 6.0
Z108 4.5 6.0 6.0 5.5 5.5 5.5 5.5
Z130 5.5 5.0 6.0 5.5 5.5 5.5 5.5
Z131 5.5 6.0 5.5 5.5 6.0 5.0 5.5
Z112 6.0 6.5 5.0 4.5 5.0 4.5 5.5
Z125 6.5 7.0 0.0 7.0 7.5 6.5 5.0
Z111 5.0 5.0 5.0 4.5 4.0 4.5 5.0
Z105 6.0 6.5 0.0 6.0 5.5 6.0 4.5
Z127 6.0 6.5 0.0 6.0 6.0 6.0 4.5
Z113 3.0 4.5 5.5 5.0 4.5 5.0 4.5
Z115 4.5 5.0 4.0 4.5 4.0 4.5 4.5
Z104 4.5 6.0 0.0 6.0 6.0 6.0 4.0
Z123 4.0 4.5 3.0 3.5 0.0 5.0 4.0
Z103 0.0 6.5 0.0 6.5 6.5 6.5 3.5
Z101 3.5 5.0 0.0 5.0 5.5 5.0 3.5
Z124 0.0 4.0 2.5 1.0 3.5 0.0 2.0

Ghi chú:

  • Các thí sinh có điểm Overall bằng nhau sẽ xét thứ hạng dựa trên tiêu chí theo thứ tự: Writing, Speaking, Tổng Listening và Reading.
  • Giải thưởng được xét riêng theo khu vực Hà Nội và Hồ Chí Minh (không xét riêng cho các cơ sở trong cùng khu vực).

mySQL dummy tracking - This is a Whitelist Signature for verification to Mona Media domain