Kết quả thi thử IELTS 20/07/2019 tại Anh Ngữ ZIM - Luyện thi IELTS đảm bảo đầu ra | Luyện thi IELTS cam kết đầu ra | Luyện thi IELTS - Anh Ngữ ZIM

Anh ngữ ZIM thông báo kết quả thi thử ngày 20/07/2019. Chúc mừng bạn đạt giải và có tên ở phía dưới.

Các thí sinh đạt giải sẽ được liên hệ vào thứ 2 của tuần kế tiếp và vui lòng đến nhận giải trong vòng 2 tuần tiếp theo kể từ lúc kết quả được công bố.

Anh ngữ ZIM cảm ơn các bạn đã tham gia sự kiện thi thử IELTS 20/07/2019.

Hà Nội – Cơ sở 65 Yên Lãng

Giải nhất Lê Hoàng Long, Số Báo Danh Z024

Giải nhì: Nguyễn Quỳnh Trang, Số Báo Danh Z022

Giải ba Phan Minh Hiếu, Số Báo Danh Z014

SBD Listening Reading Speaking Writing Task 1 Task 2 Overall
Z024 6.5 7.5 6.5 7 7 7 7
Z022 6.5 8 7 6.5 7 6.5 7
Z014 6.5 7.5 6.5 6.5 7 6 7
Z003 7.5 8 6.5 5.5 5.5 5.5 7
Z007 5 7 6 7 6.5 7 6.5
Z012 6 6.5 7.5 6.5 6 6.5 6.5
Z025 5.5 7 6 6.5 6 6.5 6.5
Z026 6 7.5 6 6 6.5 6 6.5
Z011 5.5 7.5 6 6 5.5 6 6.5
Z019 6.5 7.5 5.5 6 6.5 6 6.5
Z013 6 6.5 5.5 6.5 6 6.5 6
Z020 5.5 6 6.5 6 5.5 6 6
Z015 5.5 6 5.5 6 5.5 6 6
Z016 6 7 5.5 5.5 6 5.5 6
Z023 5.5 6.5 6 5 4.5 5 6
Z004 6.5 6.5 6 4.5 5 4.5 6
Z030 6 5.5 5 5.5 6 5.5 5.5
Z008 4 6.5 5 5.5 5 6 5.5
Z009 6 5.5 5.5 5 5.5 5 5.5
Z018 5.5 6 5 5 4 5.5 5.5
Z032 5.5 6 6 4.5 5 4.5 5.5
Z002 5.5 6 5.5 4.5 4.5 4.5 5.5
Z028 4 5.5 5 5.5 5 5.5 5
Z027 5.5 4 5 4.5 3 5 5
Z021 2.5 4.5 5.5 5.5 5.5 5.5 4.5
Z017 4 4.5 3.5 4 3.5 4 4

Hà Nội – Cơ sở L20 Ngõ Thái Hà

SBD Listening Reading Speaking Writing Task 1 Task 2 Overall
Z103 7 8 7.5 6 5.5 6.5 7
Z102 5.5 8.5 7.5 6 5.5 6 7
Z172 6.5 8.5 6 6 6 6 7
Z182 6.5 8.5 7 5.5 5 6 7
Z118 5.5 7.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5
Z165 6.5 7.5 6 6.5 6 6.5 6.5
Z183 6 7.5 6.5 6 6.5 6 6.5
Z121 5.5 7 6.5 6 5.5 6.5 6.5
Z158 6 8.5 6 6 6 6 6.5
Z176 5.5 7.5 6 6 6.5 5.5 6.5
Z180 6 7 6 6 6.5 6 6.5
Z175 6 7.5 7.5 5.5 6 5 6.5
Z154 5.5 7.5 7 5.5 5 6 6.5
Z109 6.5 8 6.5 5.5 5.5 5.5 6.5
Z104 6 7.5 6.5 5.5 5.5 5.5 6.5
Z132 5 7 6.5 6 6 6 6
Z163 5.5 7 6 6 6.5 6 6
Z181 6 6.5 6 6 6 6 6
Z161 5.5 6.5 6 6 6 6 6
Z174 5.5 5.5 6 6 6 6 6
Z179 5.5 6 5.5 6 6 6 6
Z159 5.5 5.5 7.5 5.5 5.5 5.5 6
Z108 6 6 6.5 5.5 4.5 6 6
Z170 6 7 6 5.5 5.5 5.5 6
Z166 5.5 7 6 5.5 5.5 5.5 6
Z115 4.5 7.5 6 5.5 5.5 5.5 6
Z162 6 6 6 5.5 5 5.5 6
Z151 5.5 7.5 5.5 5.5 6 5.5 6
Z112 5.5 6.5 5.5 5.5 6 5 6
Z122 5.5 7.5 6 5 5.5 5 6
Z111 5 6 6 5.5 6.5 5 5.5
Z178 5.5 5.5 6 5.5 6 5 5.5
Z169 5.5 5.5 5.5 5.5 5 6 5.5
Z157 4.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5
Z117 5.5 5.5 5 5.5 5.5 5.5 5.5
Z168 4.5 5 7 5 5 5 5.5
Z113 5 6.5 6 5 6 4.5 5.5
Z107 5.5 5.5 6 4.5 4.5 4.5 5.5
Z167 4 5 5.5 6 5.5 6 5
Z114 6.5 7 0 6 6 6 5
Z173 6.5 6.5 0 6 6 6 5
Z116 4 6 5 5.5 5.5 5.5 5
Z155 4.5 6 4.5 5.5 6 5 5
Z106 4.5 6 5 4.5 4.5 4.5 5
Z129 5.5 8 6 0 0 0 5
Z131 5.5 8 6 0 0 0 5
Z119 5.5 6 0 5.5 5.5 5.5 4.5
Z164 5 7 0 5 5 5 4.5
Z110 3 5 5 4 4.5 4 4.5
Z128 5.5 6.5 6 0 0 0 4.5
Z153 4.5 5.5 0 5.5 5.5 5.5 4
Z123 4.5 5.5 4.5 1.5 5 0 4
Z125 4.5 6.5 5 0 0 0 4
Z126 4.5 6.5 4.5 0 0 0 4
Z156 3.5 5.5 0 5.5 5.5 5.5 3.5
Z177 2.5 2.5 4.5 5 4.5 5 3.5
Z152 5.5 3.5 0 5 5.5 5 3.5
Z160 4.5 5.5 0 4 4.5 4 3.5
Z171 4 2 4.5 3 4.5 3.5
Z124 5 7 0 0 0 0 3
Z127 4.5 4.5 0 0 0 0 2.5

Hồ Chí Minh – Cơ sở 308 Trần Phú.

Giải nhất: Đỗ Hữu Thịnh, Số Báo Danh Z016

SBD Listening Reading Speaking Writing Task 1 Task 2 Overall
Z016 8.5 8 6.5 6.5 6.5 6.5 7.5
Z004 8.5 9 5.5 5.5 6 5.5 7
Z008 5.5 7 6.5 6 5.5 6 6.5
Z019 5.5 7.5 6 6 6 6 6.5
Z014 5.5 8 6.5 5.5 5.5 5.5 6.5
Z025 5.5 8 6.5 5.5 6 5.5 6.5
Z034 6 8 6 5.5 6 5.5 6.5
Z027 6 7.5 6 5.5 5.5 5.5 6.5
Z031 5 7 6.5 6 5.5 6 6
Z003 5 7.5 6 6 6 6 6
Z030 5.5 7 5 6 5.5 6 6
Z009 4.5 7.5 6 5.5 6 5.5 6
Z002 5 6.5 6.5 5 4.5 5 6
Z001 5 7 6 5 5.5 5 6
Z018 5 4.5 6.5 5.5 4.5 6 5.5
Z007 4.5 5.5 6 5 4 5.5 5.5
Z024 5.5 6.5 5 5 5.5 5 5.5
Z029 4.5 7 5 5 5 5 5.5
Z020 6 6.5 5 4.5 5.5 4 5.5
Z011 4 5.5 5.5 5 5 5 5
Z022 5 5 5.5 4.5 4.5 4.5 5
Z015 3.5 4 5 5 5 5 4.5
Z026 4.5 6 5.5 6 5 4
Z013 4.5 6.5 5 5.5 5 4
Z028 3.5 5.5 5.5 6 5 3.5
Z005 5 6.5 0 3

Hồ Chí Minh – Cơ sở 12 Huỳnh Lan Khanh

SBD Listening Reading Speaking Writing Task 1 Task 2 Overall
Z077 6 8 6 6.5 6.5 6.5 6.5
Z079 6.5 6.5 7 6 6.5 6 6.5
Z067 5.5 6 6 6 6 6 6
Z085 4 7 6.5 5 4.5 5 5.5
Z081 4.5 6.5 5.5 5 5 5 5.5
Z068 5 6.5 5 5 5.5 4.5 5.5
Z082 4.5 5.5 5.5 4 3 4.5 5
Z070 4 5.5 5.5 4 4.5 4 5
Z063 5 6 5 4 4.5 4 5
Z074 4 7 6 6.5 6 4.5
Z066 6 7 5.5 6 5.5 4.5
Z071 6 6.5 5.5 6 5.5 4.5
Z069 3.5 4.5 5 5 5.5 4.5 4.5
Z062 5.5 6 4.5 5.5 4 4
Z073 4 4 4.5 4 3 4.5 4
Z086 3.5 6 5 5 5 3.5
Z061 5 5 4.5 6 4 3.5
Z064 3 4 2.5 2.5 3 2 3
Z072 3 4 2 2.5 3.5 2 3
Z080 2.5 3.5 0.5 2 0 1.5

Hồ Chí Minh – Cơ sở 35 Võ Oanh

Giải nhì: Dương Thị Thùy Linh, Số Báo Danh Z107

Giải ba: Bùi Quốc Quân, Số Báo Danh Z111

SBD Listening Reading Speaking Writing Task 1 Task 2 Overall
Z107 6.5 8.0 7.5 6.0 6.5 6.0 7.0
Z111 7.0 7.5 7.5 6.0 6.0 6.0 7.0
Z115 6.0 7.5 6.5 6.5 6.0 7.0 6.5
Z114 6.0 7.5 6.5 6.0 6.0 6.0 6.5
Z135 5.0 8.0 6.0 6.0 7.5 5.0 6.5
Z127 5.0 6.0 6.5 6.0 6.0 6.0 6.0
Z105 5.0 4.0 6.5 6.0 6.0 6.0 5.5
Z109 4.0 5.5 5.5 6.0 5.5 6.0 5.5
Z108 4.5 5.5 5.0 6.0 6.0 6.0 5.5
Z117 4.5 6.0 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5
Z122 5.0 5.5 5.5 5.5 5.0 6.0 5.5
Z102 5.5 6.0 6.0 5.0 5.5 5.0 5.5
Z136 4.5 7.0 6.0 5.0 6.5 4.0 5.5
Z134 5.0 5.0 5.0 5.5 5.5 5.5 5.0
Z116 3.5 5.0 5.0 5.5 5.5 5.5 5.0
Z113 4.5 5.0 5.0 5.0 5.5 5.0 5.0
Z133 5.5 5.0 5.5 4.0 4.5 4.0 5.0
Z123 5.0 6.0 5.0 4.0 4.0 4.0 5.0
Z129 6.0 5.0 0.0 6.5 7.0 6.5 4.5
Z104 5.0 7.0 0.0 5.5 5.5 5.5 4.5
Z125 5.0 7.0 0.0 5.5 5.5 5.5 4.5
Z130 4.0 5.5 0.0 6.0 5.5 6.0 4.0
Z137 5.0 5.5 0.0 5.5 6.0 5.0 4.0
Z124 4.0 6.0 0.0 5.5 5.0 6.0 4.0
Z106 4.5 5.5 0.0 5.0 5.5 4.5 4.0
Z128 4.0 5.5 0.0 4.5 4.5 4.5 3.5
Z101 5.0 0.0 5.0 0.0 0.0 0.0 2.5
Z110 0.0 5.5 0.0 0.0 0.0 0.0 1.5

mySQL dummy tracking - This is a Whitelist Signature for verification to Mona Media domain