Kết quả thi thử IELTS 21/05/2020 tại Anh Ngữ ZIM - Anh Ngữ ZIM

Anh ngữ ZIM thông báo kết quả thi thử ngày 21/05/2020.

Anh ngữ ZIM cảm ơn các bạn đã tham gia sự kiện thi thử và chúc các bạn luyện thi IELTS thật tốt!

Hà Nội – Cơ sở L20 Ngõ Thái Hà

SBD Listening Reading Speaking Writing Task 1 Task 2 Overall
Z101 4.5 6 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5
Z102 4.5 5.5 6.5 5 5.5 5 5.5
Z103 5.5 6.5 5.5 6 7 5.5 6
Z105 5 6 7 7 7.5 7 6.5
Z106 4.5 6 6 6 6.5 6 5.5
Z107 3.5 5.5 6 5.5 6 5.5 5
Z108 5 7.5 6 6 6 6 6
Z109 4 4 5.5 5.5 6 5 5
Z110 0 0 6.5 0 0 0 1.5

Hồ Chí Minh – Cơ sở 308 Trần Phú

SBD Listening Reading Speaking Writing Task 1 Task 2 Overall
Z001 3.5 2.5 4 0 0 2.5
Z003 6 5.5 0 6 6.5 6 4.5
Z004 7 6.5 6.5 5.5 5 5.5 6.5
Z005 7.5 6.5 0 5.5 4 6 5