Kết quả thi thử IELTS 21/09/2019 tại Anh Ngữ ZIM - Anh Ngữ ZIM

Anh ngữ ZIM thông báo kết quả thi thử ngày 21/09/2019. Chúc mừng bạn đạt giải và có tên ở phía dưới.

Các thí sinh đạt giải sẽ được liên hệ vào thứ 2 của tuần kế tiếp và vui lòng đến nhận giải trong vòng 2 tuần tiếp theo kể từ lúc kết quả được công bố.

Anh ngữ ZIM cảm ơn các bạn đã tham gia sự kiện thi thử IELTS 21/09/2019.

Hà Nội – Cơ sở 65 Yên Lãng

Giải nhất: Đào Khánh Linh, Số Báo Danh Z023

Giải ba: Hà Phan Anh, Số Báo Danh Z017

SBD Listening Reading Speaking Writing Task 1 Task 2 Overall
Z023 7 8.5 7 6.5 6 6.5 7.5
Z017 8.5 8.5 7 6 5.5 6 7.5
Z008 6.5 7.5 6.5 6.5 7.5 6 7
Z064 7 7.5 7 6 5.5 6 7
Z019 7 8.5 6 6 5.5 6 7
Z014 8 8 7 5.5 6 5.5 7
Z065 7 8.5 7 5.5 6 5.5 7
Z026 6 7 6.5 6 5.5 6 6.5
Z001 7 7.5 6 6 6.5 6 6.5
Z018 6 8.5 6 6 6 6 6.5
Z015 6.5 7.5 6 6 6.5 5.5 6.5
Z028 6.5 6.5 6 6 6 6 6.5
Z027 7 7 6.5 5.5 6 5.5 6.5
Z009 4.5 7 6 6 6.5 6 6
Z058 5 6.5 5.5 6 6.5 6 6
Z006 6.5 6.5 6 5.5 5.5 5.5 6
Z013 5.5 6.5 6 5.5 5.5 5.5 6
Z061 5.5 6.5 6 5.5 5.5 5.5 6
Z029 5 6.5 6 5.5 4.5 6 6
Z063 5.5 7.5 5.5 5.5 6 5.5 6
Z003 5.5 7 5.5 5.5 6 5.5 6
Z056 5.5 6 6.5 5 5 5 6
Z016 6.5 7 6 5 5.5 4.5 6
Z057 6 5.5 4.5 6 6 6 5.5
Z051 5.5 5.5 6 5.5 5.5 5.5 5.5
Z024 4.5 5 6 5.5 5 5.5 5.5
Z021 5 6.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5
Z007 4.5 6.5 5 5.5 6 5 5.5
Z025 5.5 5.5 5 5 4.5 5.5 5.5
Z066 0 8.5 5.5 6 5.5 6 5
Z005 5.5 4 5.5 5.5 5 6 5
Z002 4 5.5 5 5.5 6 5 5
Z020 6 7.5 0 5.5 6 5.5 5
Z022 4.5 4.5 6 5 5.5 5 5
Z052 5 5.5 5 5 5.5 5 5
Z055 5.5 5 5 5 5.5 5 5
Z010 5 4.5 5 5 5 5 5
Z053 0 5.5 5.5 6 5.5 6 4.5
Z004 3.5 5 5 3.5 5.5 2.5 4.5
Z011 0 5 5 5.5 6 5.5 4
Z059 4 6 0 5 5.5 4.5 4
Z060 5 6 0 2.5 5.5 1 3.5
Z062 4.5 5 0 3 5 2 3
Z030 0 0 4.5 0 0 0 1

Hà Nội – Cơ sở L20 Ngõ Thái Hà

Giải nhì: Nguyễn Ngọc Phương Trinh, Số Báo Danh Z170

SBD Listening Reading Speaking Writing Task 1 Task 2 Overall
Z170 7.5 8.5 8 6 6 6 7.5
Z131 6 8 6.5 7 7 7 7
Z151 7 7.5 5.5 7 6.5 7 7
Z161 6.5 8 7 6.5 7 6 7
Z113 6.5 8.5 6 6.5 6 6.5 7
Z114 6.5 8 6 6.5 6 6.5 7
Z173 6.5 8 7 6 6.5 6 7
Z178 7 8 6.5 6 6 6 7
Z174 7 7.5 6.5 6 6 6 7
Z127 7 7 7.5 5.5 5 5.5 7
Z177 7.5 8 7 5.5 6 5.5 7
Z156 8 8 6.5 5.5 5.5 5.5 7
Z168 6.5 6.5 6.5 6.5 7.5 6 6.5
Z116 6.5 7 6.5 6 6 6 6.5
Z104 6.5 8 6 6 6.5 5.5 6.5
Z160 6 7.5 6 6 6 6 6.5
Z181 6 7.5 6 6 5.5 6.5 6.5
Z119 6.5 8 5 6 5.5 6 6.5
Z158 7 7.5 6.5 5.5 5.5 5.5 6.5
Z166 6.5 7.5 6 5.5 5.5 5.5 6.5
Z112 6.5 7 6 5.5 5 5.5 6.5
Z125 5.5 8 6 5.5 5.5 5.5 6.5
Z152 6 7.5 7 5 5.5 4.5 6.5
Z163 7 8 6.5 5 5 5 6.5
Z162 6.5 7.5 6 5 5.5 5 6.5
Z123 6.5 6 5.5 6.5 7 6.5 6
Z126 4.5 7 5.5 6.5 6.5 6.5 6
Z124 6 6.5 5 6.5 6 6.5 6
Z155 5.5 7 6 6 5.5 6.5 6
Z106 5.5 6.5 6 6 5.5 6 6
Z179 5.5 6.5 6 6 6.5 6 6
Z171 6 7 5.5 6 5 6.5 6
Z118 5 6.5 6.5 5.5 5 5.5 6
Z107 5.5 7 6 5.5 4.5 6 6
Z176 6.5 5 6 5.5 5.5 5.5 6
Z167 6.5 7 5.5 4.5 5 4.5 6
Z108 5.5 5.5 6 5.5 5.5 5.5 5.5
Z105 5.5 5 6 5.5 5 5.5 5.5
Z169 5.5 5 6 5 5 5 5.5
Z175 5 6 5 5 5.5 5 5.5
Z115 4 4.5 5 5.5 6 5 5
Z172 4 4.5 6 5 4.5 5 5
Z103 4.5 5.5 5.5 5 5 5 5
Z128 5.5 6.5 0 6 6.5 5.5 4.5
Z180 6 7 0 5.5 5.5 5.5 4.5
Z130 4.5 4 5 4.5 4.5 4.5 4.5
Z154 4 5 5.5 2.5 5.5 1 4.5
Z153 3.5 5 4.5 3.5 4 3 4
Z111 4.5 3 5 2.5 3.5 2 4

Hồ Chí Minh – Cơ sở 308 Trần Phú.

SBD Listening Reading Speaking Writing Task 1 Task 2 Overall
Z013 7 7.5 7 6.5 6.5 6.5 7
Z008 6.5 8.5 6.5 5.5 5.5 5.5 7
Z024 5.5 8.5 6 6.5 7 6 6.5
Z025 5.5 7.5 5.5 6.5 7 6 6.5
Z026 6.5 8 6 6 5.5 6 6.5
Z014 7.5 7 6 5.5 5.5 5.5 6.5
Z028 5.5 7.5 7 5 5.5 4.5 6.5
Z034 6 6.5 6.5 5.5 5.5 5.5 6
Z035 5 6.5 6 5.5 6 5.5 6
Z003 6.5 6.5 5.5 5.5 5.5 5.5 6
Z032 6 7 5.5 5.5 6 5 6
Z011 6 6.5 6 5 5.5 5 6
Z036 6 5.5 6 0 6 5.5 6
Z009 5.5 6 5.5 5.5 6.5 5 5.5
Z027 5.5 7 5 5 5 5 5.5
Z015 6.5 4.5 5.5 4.5 5 4.5 5.5
Z018 5.5 8 0 6 6.5 6 5
Z029 6.5 7 0 6 6 6 5
Z012 5.5 8 0 5.5 6 5.5 5
Z001 4.5 5 5.5 5 5.5 5 5
Z005 6 7 0 5.5 5.5 5.5 4.5
Z033 5.5 7 0 5.5 5 5.5 4.5
Z030 5.5 7 0 5 5.5 5 4.5
Z002 5 5.5 6 5.5 6 4
Z031 6 5.5 0 5 5 5 4
Z016 4 5 0 5.5 6 5 3.5
Z010 0 7 0 5.5 6 5.5 3
Z022 3.5 3.5 0 3.5 4 3 2.5
Z004 0 0 6.5 0 0 0 1.5

Hồ Chí Minh – Cơ sở 12 Huỳnh Lan Khanh

Giải nhất: Huỳnh Bích Phương, Số Báo Danh Z066

SBD Listening Reading Speaking Writing Task 1 Task 2 Overall
Z066 7 8 6.5 7.5 7.5 7.5 7.5
Z086 7 7.5 7.5 5.5 6 5 7
Z090 6.5 9 6.5 5 4.5 5.5 7
Z092 5.5 7 7 6.5 7 6.5 6.5
Z071 6 6.5 6.5 6.5 6 6.5 6.5
Z068 6 7.5 6 6.5 6 6.5 6.5
Z069 6 8.5 5.5 6.5 6 6.5 6.5
Z084 5 6.5 7.5 6 5.5 6 6.5
Z062 6 8.5 6 6 5 6.5 6.5
Z073 7 7 6 6 5.5 6 6.5
Z065 6 8.5 6.5 5.5 6.5 5 6.5
Z076 5.5 8 6.5 5.5 6 5.5 6.5
Z089 6.5 6.5 7 5 4.5 5.5 6.5
Z091 6.5 8 7 4.5 4 4.5 6.5
Z072 5 8.5 6 5 6.5 4 6
Z064 6 7 6 4.5 5 4.5 6
Z088 4.5 5.5 6.5 5 4.5 5.5 5.5
Z063 5.5 6.5 6 4.5 4.5 4.5 5.5
Z067 5.5 6 6 4.5 4 4.5 5.5
Z081 5 5 5 4 5.5 3.5 5
Z083 4.5 5.5 5 2.5 0 4 4.5
Z075 5 6 0 5 4.5 5 4
Z074 6 6.5 0 3.5 5 3 4
Z061 4.5 3.5 0 4 4 4 3
Z087 0 0 6 0 0 0 1.5

Hồ Chí Minh – Cơ sở 35 Võ Oanh

Giải nhì: Hoàng Tuấn Anh, Số Báo Danh Z110

Giải ba: Nguyễn Xuân Anh Minh, Số Báo Danh Z132

SBD Listening Reading Speaking Writing Task 1 Task 2 Overall
Z110 7.5 8.5 7 7 6.5 7 7.5
Z132 8.5 8.5 6.5 6 5.5 6 7.5
Z102 6.5 8 7 7 7.5 6.5 7
Z135 6.5 7 6.7 7 7.5 6.5 7
Z104 7 8 6.5 7 8 6.5 7
Z113 6.5 8.5 5.5 6.5 6 6.5 7
Z123 5.5 7.5 6 6 6 6 6.5
Z125 6.5 7.5 6.5 5.5 5.5 5.5 6.5
Z111 7 6.5 0 5 4.5 5 6.5
Z126 5.5 7.5 5.5 6 6.5 6 6
Z129 6.5 6.5 5.5 6 6 6 6
Z101 6 6.5 6.5 5.5 6 5 6
Z128 6 7 6 5.5 5.5 5.5 6
Z127 5 7 4.5 5.5 6.5 5 5.5
Z107 6 6.5 0 6.5 7 6 5
Z122 6 5.5 0 7 6.5 7 4.5
Z115 5.5 7 0 6 6.5 6 4.5
Z133 5 7.5 0 6 7.5 5 4.5
Z105 6 5 0 6 6.5 5.5 4.5
Z112 6 6 0 5.5 7 5 4.5
Z124 6.5 6 0 5 5.5 5 4.5
Z114 6.5 7 0 4 6.5 3 4.5
Z130 5 5.5 0 6 6 6 4

Ghi chú:

  • Các thí sinh có điểm Overall bằng nhau sẽ xét thứ hạng dựa trên tiêu chí theo thứ tự: Writing, Speaking, Tổng Listening và Reading.
  • Giải thưởng được xét riêng theo khu vực Hà Nội và Hồ Chí Minh (không xét riêng cho các cơ sở trong cùng khu vực).