Kết quả thi thử IELTS 22/6/2019 tại Anh Ngữ ZIM

Anh ngữ ZIM thông báo kết quả thi thử ngày 22/6/2019. Chúc mừng bạn đạt giải và có tên ở phía dưới.

Các thí sinh đạt giải sẽ được liên hệ vào thứ 2 của tuần kế tiếp và vui lòng đến nhận giải trong vòng 2 tuần tiếp theo kể từ lúc kết quả được công bố.

Anh ngữ ZIM cảm ơn các bạn đã tham gia sự kiện thi thử IELTS 22/6/2019.

Tham gia cộng đồng ZIM IELTS để thảo luận về nội dung bài viết này với tác giả.

Hà Nội – Cơ sở 65 Yên Lãng

Giải nhì: Lã Thị Hồng Hải, Số Báo Danh Z019

SBD Listening Reading Speaking Writing Task 1 Task 2 Overall
Z019 6 8.5 7 6.5 7 6.5 7
Z051 6 8.5 6.5 6.5 7 6.5 7
Z068 7.5 7 6.5 6.5 6 6.5 7
Z062 6.5 9 7 6 6.5 6 7
Z013 6 9 7 6 6.5 6 7
Z064 7.5 8.5 5 6 5.5 6 7
Z056 5.5 7 6 6.5 6 6.5 6.5
Z069 6.5 7 7 6 6.5 6 6.5
Z003 6 6.5 7 6 6.5 5.5 6.5
Z065 5.5 8.5 6.5 6 6.5 5.5 6.5
Z008 5.5 8 6.5 6 5.5 6 6.5
Z067 5.5 8 5.5 6 5.5 6 6.5
Z015 6 7.5 6 5.5 5.5 5.5 6.5
Z057 5.5 8 7.5 5 5.5 4.5 6.5
Z010 5.5 5.5 6 6.5 6 6.5 6
Z023 5.5 7 5.5 6.5 6.5 6.5 6
Z022 5.5 7 6 6 5.5 6 6
Z021 5.5 6.5 6 6 5 6.5 6
Z028 5.5 6.5 7 5.5 5.5 5.5 6
Z063 5 6.5 7 5.5 6 5.5 6
Z011 5.5 6.5 6.5 5.5 6 5 6
Z029 6 7 4.5 5.5 5 6 6
Z030 4.5 5.5 6 6 5.5 6 5.5
Z004 4 6.5 5.5 6 6 6 5.5
Z052 4 6 6.5 5.5 5 5.5 5.5
Z016 5 6 6 5.5 5.5 5.5 5.5
Z061 4.5 6 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5
Z026 4.5 6 5 5.5 5.5 5.5 5.5
Z059 5 7 4.5 5.5 6 5.5 5.5
Z058 4 7 6 5 5.5 4.5 5.5
Z025 4.5 6 6.5 4.5 6 4 5.5
Z027 5 7.5 0 7 7 7 5
Z012 4.5 4 6.5 5.5 6 5 5
Z017 4 5.5 5.5 5.5 6 5.5 5
Z002 4 5 5.5 5.5 5.5 5.5 5
Z018 4.5 5 5 5.5 6 5 5
Z054 4 5.5 5 5.5 6 5 5
Z024 4 5 6 5 5.5 5 5
Z007 5 5.5 5.5 4.5 4.5 4.5 5
Z009 5 5.5 6 4 4.5 4 5
Z014 5.5 7 0 6 6 6 4.5
Z066 5 6.5 0 6 6 6 4.5
Z020 3 5.5 5.5 4.5 4.5 4.5 4.5
Z005 5.5 6 0 5 5 5 4
Z055 3 5 0 5 5 5 3.5
Z006 4.5 0 0 6.5 6 6.5 3

Hà Nội – Cơ sở L20 Ngõ Thái Hà

Giải nhất: Nguyễn Hùng Long, Số Báo Danh Z127

Giải ba: Lê Thúy Hà, Số Báo Danh Z107

SBD Listening Reading Speaking Writing Task 1 Task 2 Overall
Z127 6.5 7 7.5 7 6.5 7 7
Z107 6.5 7.5 7 6.5 6.5 6.5 7
Z103 6.5 8 6 6.5 7 6.5 7
Z116 6.5 8.5 6.5 6 6.5 6 7
Z101 6 6.5 7 6.5 6.5 6.5 6.5
Z128 5.5 6.5 7 6.5 6 6.5 6.5
Z122 5.5 7 6.5 6.5 6 6.5 6.5
Z131 5.5 7 6.5 6 6.5 6 6.5
Z118 6.5 9 5.5 5.5 5.5 5.5 6.5
Z114 5 7 5.5 6.5 6 6.5 6
Z126 4.5 6.5 6.5 5.5 5.5 5.5 6
Z130 5.5 6.5 6 5.5 6 5 6
Z102 5.5 6.5 5.5 5.5 6 5.5 6
Z125 5.5 7 5.5 5 5 5 6
Z105 6 8 6.5 4 6.5 3 6
Z115 6 7 5.5 6 6 6 6
Z123 4.5 6 5.5 6 5.5 6 5.5
Z129 5 5.5 5.5 6 5.5 6 5.5
Z120 5 6 6 5.5 6 5.5 5.5
Z110 5.5 6 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5
Z121 4 6 5.5 5.5 6 5.5 5.5
Z111 5.5 7 0 6.5 6.5 6.5 5
Z124 4 5.5 4.5 5 6 4.5 5
Z109 4 4 5 2.5 0 3.5 4
Z117 3.5 3.5 3.5 4 4.5 4 3.5
Z108 3 3.5 0 4.5 4.5 4.5 3
Z119 2.5 3.5 0 1.5 4.5 0 2

Hồ Chí Minh – Cơ sở 308 Trần Phú.

SBD Listening Reading Speaking Writing Task 1 Task 2 Overall
Z027 5 8.5 7 6 6.5 5.5 6.5
Z001 5.5 7.5 6 6 6.5 6 6.5
Z028 5.5 8.5 7 5.5 5.5 5.5 6.5
Z038 5.5 7 6 6 6.5 5.5 6
Z002 5.5 6 6 6 6 6 6
Z006 5 6.5 6 6 6 6 6
Z004 5 7 5.5 6 6 6 6
Z029 5 7 5.5 5.5 5.5 5.5 6
Z007 5 6 6 5.5 6 5.5 5.5
Z012 4.5 7 6 5 5 5 5.5
Z031 4.5 6.5 6 5 5 5 5.5
Z030 5 7.5 6.5 6 6.5 5
Z015 5 8 6 6.5 6 5
Z017 4 5 6 5.5 6 5.5 5
Z020 4 4.5 6 5.5 6 5 5
Z011 3.5 5.5 5 5.5 5.5 5.5 5
Z003 3.5 6 5.5 5 5.5 5 5
Z033 3.5 5 5.5 5 5 5 5
Z034 3.5 5 5.5 5 5.5 5 5
Z009 4 5.5 6 4.5 4.5 4.5 5
Z016 3.5 6 5 4.5 4.5 4.5 5
Z022 5 7.5 5.5 5.5 5.5 4.5
Z026 3 5.5 4.5 5 5.5 5 4.5
Z032 3.5 5.5 3 5 5.5 5 4.5
Z024 3 4 5.5 4.5 5 4.5 4.5
Z019 4 7 5.5 6 5 4
Z023 5 6 5.5 6 5.5 4
Z018 2.5 4.5 3 5 5.5 5 4
Z025 3.5 4.5 4 4 4.5 3.5 4
Z014 3 5.5 5.5 5.5 5.5 3.5
Z035 3 4 5 5 5 3
Z021 4.5 6 0 2.5

Hồ Chí Minh – Cơ sở 12 Huỳnh Lan Khanh

Cập nhật lịch học mới nhất của các lớp luyện thi IELTS tại ZIM

  • Học phí từ 6.000.000đ/khóa
  • Cam kết đầu ra bằng hợp đồng, chính sách học tập minh bạch
  • Uy tín được công nhận bởi hàng trăm cựu học viên
  • Giảng viên chuyên môn cao, chương trình học tinh gọn và chính xác trọng tâm kiến thức, giúp học viên thoải mái khi theo học

Xem chi tiết

Giải nhất: Trần Hoàng Phúc, Số Báo Danh Z068

SBD Listening Reading Speaking Writing Task 1 Task 2 Overall
Z068 7 7.5 7.5 6.5 6 6.5 7
Z066 6.5 8 6 6 5.5 6.5 6.5
Z084 5 6.5 6 6.5 6.5 6.5 6
Z069 5 6.5 7 6 5.5 6 6
Z073 5 6 7 6 5.5 6 6
Z083 4.5 7 6.5 6 5.5 6.5 6
Z070 5 6.5 6 5.5 5 5.5 6
Z074 5.5 6.5 5.5 5.5 5.5 5.5 6
Z075 5 6.5 6 5 5.5 5 5.5
Z076 6 6 4 5 5 5 5.5
Z085 4 4.5 5 5 4.5 5 4.5
Z065 4 5 5 4.5 4.5 4.5 4.5
Z071 4 3 4.5 5 5.5 5 4
Z086 3.5 5.5 5.5 5.5 5.5 3.5
Z067 4.5 5.5 4.5 5.5 4 3.5
Z062 1 3.5 2 2.5 1 3.5 2.5

Hồ Chí Minh – Cơ sở 35 Võ Oanh

Lịch thi thử IELTS tháng này

Kinh nghiệm phòng thi rất quan trọng và thi thử là cách rất tốt để tích lũy kinh nghiệm. Đề thi IELTS tại ZIM rất sát đề thi thật, đánh giá trình độ chính xác, nhận kết quả ngay sau khi thi, và phần thưởng 1.000.000đ cho giải nhất ….

Xem thêm

Giải nhì: Nguyễn Thị Lộc Minh, Số Báo Danh Z106

Giải ba: Phạm Nguyễn Nhật Minh, Số Báo Danh Z102

SBD Listening Reading Speaking Writing Task 1 Task 2 Overall
Z106 5 8 6.5 6.5 7 6.5 6.5
Z102 5 7.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5
Z101 5.5 7 6.5 6.0 6 6 6.5
Z130 6.5 8 5.5 5.5 5.5 5.5 6.5
Z103 5 6 6 6.5 6.5 6.5 6.0
Z107 5.5 6.5 6.5 6.0 5.5 6 6.0
Z110 4.5 6.5 6.5 6.0 6 6 6.0
Z105 5.5 6 6 6.0 6.5 5.5 6.0
Z108 6 6.5 5 6.0 6.5 5.5 6.0
Z121 4.5 8.5 6 5.5 5 5.5 6.0
Z125 4 6 5 5.0 4.5 5 5.0
Z128 5 7 0 5.5 6 5 4.5
Z124 4.5 6.5 5.5 0 0 0 4.0
Z122 3 6 0 5.5 5.5 5.5 3.5

Leave a Comment

Tư vấn và giải đáp chương trình học