Kết quả thi thử IELTS 23/02/2019 tại Anh Ngữ ZIM - Luyện thi IELTS đảm bảo đầu ra | Luyện thi IELTS cam kết đầu ra | Luyện thi IELTS - Anh Ngữ ZIM

Anh ngữ ZIM thông báo kết quả thi thử ngày 23/02/2019. Chúc mừng bạn đạt giải và có tên ở phía dưới.

Các thí sinh đạt giải sẽ được liên hệ vào thứ 2 của tuần kế tiếp và vui lòng đến nhận giải trong vòng 2 tuần tiếp theo kể từ lúc kết quả được công bố.

Anh ngữ ZIM cảm ơn các bạn đã tham gia sự kiện thi thử IELTS 23/02/2019

Hà Nội

Giải nhất: Vũ Cẩm Vân, Số Báo Danh Z007

Giải nhì: Nguyễn Thị Minh Phương, Số Báo Danh Z057

Giải ba: Trương Thị Quỳnh Trang, Số Báo Danh Z014

SBD Listening Reading Speaking Writing Task 1 Task 2 Overall
Z007 6.5 6.5 8 6.5 7 6.5 7
Z057 6.5 6 8 6.5 6 7 7
Z014 6 6 7 7 7 7 6.5
Z021 6.5 6 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5
Z055 6.5 6 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5
Z026 6 7 6 6.5 7 6.5 6.5
Z060 6.5 6 8 6 5.5 6 6.5
Z015 6.5 5.5 7 6 6 6 6.5
Z068 6 6 8.5 5 4.5 5 6.5
Z009 5.5 5.5 7 6.5 5.5 7 6
Z065 6 5 7 6.5 6 6.5 6
Z006 5.5 5.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6
Z028 5.5 5.5 6 6.5 6 6.5 6
Z018 6 6 6 6.5 6.5 6.5 6
Z019 5.5 5.5 6.5 6 5 6.5 6
Z013 6.5 5.5 6.5 6 6 6 6
Z023 5.5 5.5 6 6 7 5.5 6
Z073 6.5 5 7 5.5 5 5.5 6
Z053 6 5.5 6 5.5 5 5.5 6
Z058 6 5.5 6 5.5 6 5.5 6
Z012 7 6 6 5.5 6 5.5 6
Z067 6.5 6.5 5.5 5.5 6 5.5 6
Z020 5 5 6 6.5 7 6.5 5.5
Z010 5 4 6 6 5.5 6 5.5
Z001 5.5 4.5 5.5 6 5.5 6 5.5
Z075 5.5 5 6 5.5 5 5.5 5.5
Z070 5.5 5.5 6 5.5 5.5 5.5 5.5
Z076 5.5 5 5.5 5.5 5 5.5 5.5
Z072 5.5 4 6.5 5 5 5 5.5
Z002 6 5.5 6 5 5.5 5 5.5
Z051 5.5 5 5.5 5 5.5 5 5.5
Z054 6.5 5 5.5 4 6 3 5.5
Z003 4 5 5 6 5.5 6 5
Z004 5 4 6 5.5 5 6 5
Z029 5.5 4.5 5.5 5 5 5 5
Z074 6 6 6.5 6 6.5 4.5
Z016 5.5 5.5 6 7 5.5 4.5
Z022 5.5 6 5.5 6 5.5 4.5
Z069 5.5 4.5 5.5 5.5 5.5 4
Z059 4.5 5.5 5 5.5 5 4
Z061 5.5 5 5 5 5 4
Z077 5 2.5 6 6 6 3.5
Z024 4.5 4 5.5 6 5.5 3.5
Z066 4.5 2.5 2.5 4.5 4.5 4.5 3.5
Z056 4.5 2.5 4.5 5.5 4 3
Z027 4.5 4 3.5 4 3 3
Z008 6 4.5 0 2.5

Hồ Chí Minh – Cơ sở 308 Trần Phú.

Giải nhì: Trương Vũ Thanh Mai, Số Báo Danh Z024

SBD Listening Reading Speaking Writing Task 1 Task 2 Overall
Z024 6 6.5 7 5.5 5.5 5.5 6.5
Z022 6 5 6.5 5.5 6 5.5 6
Z023 4.5 4.5 5.5 5.5 5.5 3.5
Z025 3 5 5 5.5 5 3.5
Z021 5.5 5.5 0 3

Hồ Chí Minh – Cơ sở 12 Huỳnh Lan Khanh

Giải nhất: Lộc Duy Hòa, Số Báo Danh Z061

Giải ba: Trần Thị Thảo Linh, Số Báo Danh Z085

SBD Listening Reading Speaking Writing Task 1 Task 2 Overall
Z061 6 7 7 7.5 7 7.5 7
Z085 6 6 6 6 6 6 6
Z062 3.5 3.5 5 5.5 5.5 5.5 4.5
Z083 5 5 0 6.5 7 6.5 4

Hồ Chí Minh – Cơ sở 35 Võ Oanh

SBD Listening Reading Speaking Writing Task 1 Task 2 Overall
Z101 5 5 6.5 5.5 5 5.5 5.5
Z102 5 5.5 5 5.5 5.5 5.5 5.5
Z103 5.5 5.5 6 5 5 5 5.5