Kết quả thi thử IELTS 24/12/2020 tại Anh Ngữ ZIM

ZIM thông báo kết quả thi thử IELTS ngày 24/12/2020.

  • Giải nhất cụm thi Hà Nội: Z02003
  • Giải nhất cụm thi TP. Hồ Chí Minh: —

Hà Nội – ZIM 65 Yên Lãng

Hà Nội – ZIM L20 Ngõ Thái Hà

Candidate Number Listening Reading Speaking Task 1 Task 2 Writing Overall
Z02001 4.5 4.5 6 6 6 6 5.5
Z02002 5 5.5 6 6 6 6 5.5
Z02003 7.5 7.5 6.5 6.5 7 7 7
Z02004           0 0
Z02005 7.5 6 5.5 5.5 6 6 6.5
Z02006 4.5 5.5 3 5.5 3.5 4 4.5
Z02007 5.5 6.5 0 6 6 6 4.5
Z02008 6 5 6.5 6.5 6 6 6
Z02009 5.5 6.5 0 5.5 5.5 5.5 4.5
Z02010 5 6 6 5.5 5 5 5.5
Z02011 6.5 7.5 6.5 6 6.5 6.5 7
Z02012 6 6 5 6 5 5.5 5.5
Z02013 5 5.5 6 3.5 3.5 3.5 5
Z02014 6.5 7 7 6.5 6.5 6.5 7
Z02015 3 4.5 0 2 0 0.5 2
Z02016 2.5 3.5 0 4.5 3.5 4 2.5
Z02017 4.5 6.5 6 5 5.5 5.5 5.5
Z02018 4.5 6.5 5.5 4.5 4 4 5
Z02019 4 4.5 0 3.5 3 3 3
Z02020 5 5 0 3 3 3 3.5

Hà Nội – ZIM 9 dãy LK16B4 Nguyễn Văn Lộc

Hi, ZIM có thể giúp gì cho bạn?...