Kết quả thi thử IELTS 25/06/2020 tại Anh Ngữ ZIM - Anh Ngữ ZIM

Anh ngữ ZIM thông báo kết quả thi thử ngày 25/06/2020.

Anh ngữ ZIM cảm ơn các bạn đã tham gia sự kiện thi thử và chúc các bạn luyện thi IELTS thật tốt!

Hà Nội – Cơ sở L20 Ngõ Thái Hà

SBD Listening Reading Speaking Writing Task 1 Task 2 Overall
Z101 5.5 5.5 6 5 5 5 5.5
Z102 4 5 0 4.5 5 4 3.5
Z103 3.5 4.5 4.5 4 4.5 4 4
Z104 6.5 7.5 6 6 6.5 6 6.5
Z105 4.5 6.5 0 5.5 6 5 4
Z106 5.5 6.5 4.5 5.5 5 5.5 5.5
Z107 4.5 5.5 0 5.5 5.5 5.5 4