Kết quả thi thử IELTS 28/01/2021 tại Anh Ngữ ZIM

Kết quả thi thử IELTS 28/01/2021 tại Anh Ngữ ZIM

Anh Ngữ ZIM thông báo kết quả thi thử IELTS ngày 28/01/2021. Chúc các bạn luyện thi IELTS thật tốt!

Table of contents

author

Tác giả

Ngày đăng

Published on
ket-qua-thi-thu-ielts-28012021-tai-anh-ngu-zim

ZIM thông báo kết quả thi thử IELTS ngày 28/01/2021.

  • Giải nhất cụm thi Hà Nội: Z02032
  • Giải nhất cụm thi TP. Hồ Chí Minh: —

Hà Nội – ZIM 65 Yên Lãng

Hà Nội – ZIM L20 Ngõ Thái Hà

Candidate number Listening Reading Speaking Task 1 Task 2 Writing Overall
Z02001 4.5 6.5 6.5 7 6.5 6.5 6
Z02002 5.5 6 6 6.5 6 6 6
Z02003 5.5 5.5 7 6.5 6 6 6
Z02004 6 5.5 7.5 6 6.5 6.5 6.5
Z02005 6 5.5 0 5.5 6 6 4.5
Z02006 7.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 7
Z02007 5.5 6 5 6.5 6 6 5.5
Z02008 5.5 6 7 6 5.5 5.5 6
Z02009 5.5 5.5 6 6 5.5 5.5 5.5
Z02010 5 6.5 6.5 5.5 5.5 5.5 6
Z02012 7.5 7 7.5 6.5 7 7 7.5
Z02013 5.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5
Z02014 5 6 5.5 6 5.5 5.5 5.5
Z02015           0 0
Z02016 6 6 6.5 6 6.5 6.5 6.5
Z02017 6 6 6 6 6 6 6
Z02018 5.5 5.5 6.5 5 4 4.5 5.5
Z02019 6.5 7 6.5 5 5.5 5.5 6.5
Z02020 8.5 8.5 7 7 7 7 8
Z02021 7 7 7 6.5 6 6 7
Z02022 7 6 6 5.5 6.5 6 6.5
Z02031 5.5 6 6 5 6 5.5 6
Z02023 8.5 7.5 7 5 5.5 5.5 7
Z02024 0 5.5 6 5.5 6.5 6 4.5
Z02025 6.5 7 7.5 5 5 5 6.5
Z02026 5.5 5.5 0 6 6.5 6.5 4.5
Z02027 7 8 8 6.5 6 6 7.5
Z02028 8 8.5 7 6.5 7 7 7.5
Z02029 5 6 4.5 2 5.5 4.5 5
Z02030 5 4 0 5.5 5 5 3.5
Z02032 8.5 7.5 8 6.5 7 7 8

Hà Nội – ZIM 9 dãy LK16B4 Nguyễn Văn Lộc

Candidate number Listening Reading Speaking Task 1 Task 2 Writing Overall
Z07001 4 5 0 4 3 3.5 3
Z07002 4.5 6 5.5 5 5 5 5.5
Z07003 4 5 5.5 5 5.5 5.5 5
Z07004 6.5 6 6 6 6 6 6
Z07005 7 7 6.5 6 6.5 6.5 7
Z07006 4 4.5 5.5 6 6 6 5
Z07007 3 5 5.5 5 5.5 5.5 5

Tp. Hồ Chí Minh – ZIM 308 Trần Phú

Tp. Hồ Chí Minh – ZIM 12 Huỳnh Lan Khanh

Tp. Hồ Chí Minh – ZIM 35 Võ Oanh

Tp. Hồ Chí Minh – ZIM 1A Dân Chủ

Danh mục:

Chia sẻ:

Bình luận

Bạn cần để có thể bình luận.

Bài viết cùng chủ đề