Kết quả thi thử IELTS 8/6/2019 tại Anh Ngữ ZIM - Luyện thi IELTS đảm bảo đầu ra | Luyện thi IELTS cam kết đầu ra | Luyện thi IELTS - Anh Ngữ ZIM

Anh ngữ ZIM thông báo kết quả thi thử ngày 8/6/2019. Chúc mừng bạn đạt giải và có tên ở phía dưới.

Các thí sinh đạt giải sẽ được liên hệ vào thứ 2 của tuần kế tiếp và vui lòng đến nhận giải trong vòng 2 tuần tiếp theo kể từ lúc kết quả được công bố.

Anh ngữ ZIM cảm ơn các bạn đã tham gia sự kiện thi thử IELTS 8/6/2019.

Hà Nội – Cơ sở 65 Yên Lãng

Giải nhất: Nguyễn Quốc Trung, Số Báo Danh Z007

Giải nhì: Nguyễn Thị Hồng Anh, Số Báo Danh Z063

Giải ba: Nguyễn Lê Ngọc Mai, Số Báo Danh Z020

SBD Listening Reading Speaking Writing Task 1 Task 2 Overall
Z007 7.5 8.5 7.5 7 6.5 7 7.5
Z063 6.5 9 7.5 6.5 6.5 6.5 7.5
Z020 5.5 8.5 7 7 6.5 7 7
Z068 6 8 7.5 6.5 6 6.5 7
Z052 6.5 8.5 7 6.5 6.5 6.5 7
Z014 6.5 8.5 6.5 6.5 6 6.5 7
Z065 6.5 8 6.5 6.5 7 6 7
Z054 6 8 7.5 6 6 6 7
Z070 6 8 7.5 6 6.5 5.5 7
Z053 5.5 8.5 7.5 5.5 6 5.5 7
Z008 4.5 8 6.5 7.5 7 7.5 6.5
Z023 5.5 6.5 7.5 7 7.5 6.5 6.5
Z016 5.5 8 6 6.5 6 6.5 6.5
Z015 5.5 7.5 6 6.5 6 7 6.5
Z001 5.5 8.5 5.5 6.5 6.5 6.5 6.5
Z051 6 7 6.5 6 5.5 6 6.5
Z003 5.5 7 7 5.5 5.5 5.5 6.5
Z060 5 8.5 6 5.5 6 5.5 6.5
Z025 6.5 8 6 4.5 5.5 4 6.5
Z069 4.5 7 6.5 6.5 6 6.5 6
Z024 5 6 6 6 6.5 6 6
Z026 6 7 5.5 6 6.5 6 6
Z013 5 7.5 5.5 6 6 6 6
Z012 5.5 7 6.5 5.5 6 5.5 6
Z062 5.5 7 6 5.5 5.5 5.5 6
Z067 5 7 5.5 5.5 6 5.5 6
Z010 5 8 6 5 5.5 4.5 6
Z006 4.5 7.5 6 5 4 5.5 6
Z030 6.5 8 5 4.5 5 4.5 6
Z028 3.5 7.5 5 6.5 7 6 5.5
Z022 4.5 6 5 6 6 6 5.5
Z029 4.5 6.5 5 5.5 5.5 5.5 5.5
Z059 4 6.5 6 5 5.5 5 5.5
Z061 4 6 6 5 5 5 5.5
Z011 6.5 5 5.5 5 3 6 5.5
Z019 5 6 5.5 5 5 5 5.5
Z027 4 6.5 5.5 5 5 5 5.5
Z005 4.5 7 6 4.5 5 4.5 5.5
Z057 5.5 8 0 6 5.5 6.5 5
Z055 4 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5
Z064 5.5 8.5 0 5.5 6 5.5 5
Z018 4.5 6.5 0 6 6.5 6 4.5
Z017 5 7 0 5.5 5.5 5.5 4.5
Z056 5 7 0 5.5 6 5 4.5
Z009 3.5 4.5 5 4.5 5 4.5 4.5
Z058 4.5 6 0 5.5 5.5 5.5 4

Hà Nội – Cơ sở L20 Ngõ Thái Hà

SBD Listening Reading Speaking Writing Task 1 Task 2 Overall
Z106 5.5 7.5 7.5 6.5 7 6.5 7
Z111 6 8 7 6.5 6 7 7
Z105 6.5 7.5 6.5 6.5 6 6.5 7
Z117 5.5 8.5 7 6 6 6 7
Z115 5.5 7 7 6.5 6.5 6.5 6.5
Z118 5 7.5 6.5 6 6 6 6.5
Z104 6.5 8 5.5 6 5.5 6 6.5
Z110 6.5 7.5 5.5 6 6.5 6 6.5
Z116 4.5 6 6 6.5 6 6.5 6
Z125 5 7 5.5 6 6 6 6
Z121 5.5 7 5.5 5 5 5 6
Z120 4.5 6 6 6 6 6 5.5
Z123 4 5 6 6 5.5 6.5 5.5
Z103 5 7 4 5 5.5 5 5.5
Z108 5.5 7.5 0 7 6.5 7 5
Z112 4 5 5.5 5.5 5 5.5 5
Z102 3.5 5.5 5 5.5 5 5.5 5
Z122 5 5.5 4 5.5 6 5.5 5
Z109 5 6 0 6 6.5 6 4.5
Z114 3 4.5 5.5 5.5 5.5 5.5 4.5
Z119 3 5 5 5 5 5 4.5
Z113 3.5 5.5 3.5 4.5 6 4 4.5
Z101 0 0 0 0 0 0 0
Z107 0 0 0 0 0 0 0
Z124 0 0 0 0 0 0 0

Hồ Chí Minh – Cơ sở 308 Trần Phú.

Giải nhì: Huỳnh Ngọc Lan Phương, Số Báo Danh Z026

SBD Listening Reading Speaking Writing Task 1 Task 2 Overall
Z026 6 8 7 7 7 7 7
Z022 5.5 8.5 7 6 6.5 5.5 7
Z009 6 7.5 7 5.5 5.5 5.5 6.5
Z007 5.5 6 6.5 6.5 6.5 6.5 6
Z034 5.5 6.5 6 6 6.5 6 6
Z008 5.5 7 6 5.5 5 5.5 6
Z011 5 7 6 5.5 5.5 5.5 6
Z015 6 7.5 5.5 5.5 6 5.5 6
Z016 5 6 6 5.5 6 5.5 5.5
Z013 5 6 5 5.5 5.5 5.5 5.5
Z003 5 6.5 4 5.5 5.5 5.5 5.5
Z014 4.5 6.5 5.5 5 5 5 5.5
Z029 4 5 5.5 5.5 6 5 5
Z036 4 5.5 6 5 5.5 4.5 5
Z006 4 5 5 5 5 5 5
Z010 4 5 5 5 4.5 5 5
Z023 4.5 6 6.5 6 6.5 4.5
Z024 5 7 6 5.5 6 4.5
Z001 4.5 7 6 6 6 4.5
Z004 3 6 4 5 5 5 4.5
Z030 3.5 6 3.5 5 4.5 5 4.5
Z025 4 5 3.5 5 5.5 5 4.5
Z028 5 5 5.5 5.5 5.5 4
Z002 2.5 4 5 5 5.5 5 4
Z017 3.5 4 4 5 4.5 5.5 4
Z033 4 5 5 5.5 4.5 3.5
Z005 4 4.5 5 5.5 5 3.5
Z032 4.5 4 4.5 5 4.5 3.5
Z027 2.5 4.5 1 1 1 2
Z035 6 0 1.5

Hồ Chí Minh – Cơ sở 12 Huỳnh Lan Khanh

Giải nhất: Nguyễn Minh Hạnh Trang, Số Báo Danh Z071

SBD Listening Reading Speaking Writing Task 1 Task 2 Overall
Z071 7 9 7.5 7 6.5 7 7.5
Z063 6.5 6 7.5 6.5 6 6.5 6.5
Z070 6 7 6.5 5.5 6 5 6.5
Z073 5 5.5 6 6.5 6.5 6.5 6
Z072 5 5.5 5.5 5.5 6 5.5 5.5
Z082 4.5 5 5 5.5 5.5 5.5 5
Z069 4 4.5 5 5.5 5.5 5.5 5
Z074 5 7 6 6.5 6 4.5
Z064 5 5.5 5.5 2.5 1 3 4.5
Z081 5 6 5.5 5.5 5.5 4
Z067 4 6.5 5.5 5 5.5 4
Z075 5 5.5 5.5 6 5.5 4
Z065 3.5 3 5 3.5 1 5 4
Z061 3.5 5 6 5.5 6 3.5
Z068 4 3.5 5 5 5 3

Hồ Chí Minh – Cơ sở 35 Võ Oanh

Giải ba: Vũ Thế Anh, Số Báo Danh Z131

SBD Listening Reading Speaking Writing Task 1 Task 2 Overall
Z131 6.5 8.5 7 6.5 6.5 6.5 7
Z122 6.5 8 7 6.5 6.5 6.5 7
Z128 5 7 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5
Z101 5.5 8 0 6.5 6.5 6.5 6.5
Z121 5.5 7 7 6 5.5 6 6.5
Z109 6.5 7.5 7 6 6.5 6 6
Z107 5 8 7 6 5 6.5 6
Z106 5.5 6.5 6.5 6 7 5.5 6
Z127 5 6 6 6 6 6 6
Z110 6.5 7 5.5 6 6 6 6
Z123 5.5 6.5 6 5 5.5 5 6
Z113 5.5 7 6 5.5 6 5 5.5
Z112 4.5 6 6 5.5 5 6 5.5
Z104 5 7 0 5.5 5 5.5 5.5
Z130 4 6.5 6 5 5 5 5.5
Z124 4.5 6 5.5 5 5.5 5 5.5
Z105 0 8 5.5 5 5.5 5 5
Z111 3.5 4.5 5 5 5.5 5 5
Z115 3 5 5 5 5 5 5
Z129 4.5 8 0 6 5.5 6 4.5
Z102 3 3 0 4.5 4 4.5 4.5
Z132 3.5 6 0 6 6 6 4
Z126 3.5 6 0 5.5 6 5.5 4

mySQL dummy tracking - This is a Whitelist Signature for verification to Mona Media domain