Kết quả thi thử IELTS 9/11/2019 tại Anh Ngữ ZIM - Anh Ngữ ZIM

Anh ngữ ZIM thông báo kết quả thi thử ngày 9/11/2019. Chúc mừng bạn đạt giải và có tên ở phía dưới.

Các thí sinh đạt giải sẽ được liên hệ vào thứ 2 của tuần kế tiếp và vui lòng đến nhận giải trong vòng 2 tuần tiếp theo kể từ lúc kết quả được công bố.

Anh ngữ ZIM cảm ơn các bạn đã tham gia sự kiện thi thử IELTS 9/11/2019.

Hà Nội – Cơ sở 65 Yên Lãng

Giải nhì: Nguyễn Hương Linh, Số Báo Danh Z012

SBD Listening Reading Speaking Writing Task 1 Task 2 Overall
Z012 6.5 7 8 6.5 6.5 6.5 7
Z067 6.5 7 7.5 6.5 6.5 6.5 7
Z019 7 7 7 6.5 7 6.5 7
Z065 7 6.5 7.5 6 6 6 7
Z010 6 6 8 6.5 7 6.5 6.5
Z011 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5
Z059 6.5 7 6 6.5 6 6.5 6.5
Z004 6 6.5 6 6.5 6.5 6.5 6.5
Z013 6.5 7 6.5 6 6.5 6 6.5
Z027 6 7.5 6.5 6 5.5 6 6.5
Z006 7 7 7 5.5 6 5.5 6.5
Z003 6 6 6 6.5 7 6 6
Z053 5.5 6.5 6.5 6 5 6.5 6
Z052 4.5 6.5 6.5 6 5.5 6 6
Z061 6 6 5.5 6 6 6 6
Z068 5.5 5.5 6.5 5.5 5.5 5.5 6
Z023 5.5 7 6 5.5 5.5 5.5 6
Z005 4.5 5.5 6 6.5 7.5 6 5.5
Z014 4.5 5 5.5 6 6 6 5.5
Z018 5.5 6 5.5 5.5 6 5.5 5.5
Z008 4.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5
Z055 5.5 5.5 6.5 5 5 5 5.5
Z021 4.5 6 6 5 5.5 5 5.5
Z060 5.5 6 6 4.5 4 5 5.5
Z009 6 7 0 6.5 6 7 5
Z024 4 5.5 5 5.5 5.5 5.5 5
Z062 3.5 5 5 5.5 5.5 5.5 5
Z025 5 4.5 5.5 5 5.5 4.5 5
Z058 4.5 4.5 5.5 5 4.5 5 5
Z054 4.5 5.5 6 4 4 4 5
Z056 0 6.5 5 5.5 4 6 4.5
Z001 4 4 5.5 5 5.5 5 4.5
Z064 3.5 5 5 5 5.5 5 4.5
Z066 4 4 5.5 4.5 4 4.5 4.5
Z028 3.5 3 3.5 5 5 5 4
Z057 3.5 5 0 4.5 5 4.5 3.5
Z026 4.5 5 3 1 3.5 0 3.5
Z016 4.5 4.5 5.5 0 0 0 3.5
Z017 3.5 5 5.5 0 0 0 3.5
Z020 3 4 0 0 0 0 2
Z063 0 0 6 0 0 0 1.5

Hà Nội – Cơ sở L20 Ngõ Thái Hà

Giải nhất: Trần Nhật Anh, Số Báo Danh Z174

Giải ba: Nguyễn Trường Nam, Số Báo Danh Z113

SBD Listening Reading Speaking Writing Task 1 Task 2 Overall
Z174 6 8 6.5 7 6.5 7 7
Z113 6.5 7 8 6.5 6 6.5 7
Z169 6.5 7.5 7 6.5 6 7 7
Z117 7 7.5 6.5 6.5 7 6.5 7
Z162 7.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 7
Z126 5.5 6.5 7.5 7 6.5 7 6.5
Z107 6.5 6.5 7 6.5 7 6.5 6.5
Z154 6.5 6.5 6 6.5 6.5 6.5 6.5
Z123 5.5 7 6 6.5 7 6.5 6.5
Z109 5.5 7 7.5 6 6 6 6.5
Z179 6 6 7.5 6 6.5 6 6.5
Z157 5.5 7.5 6 6 6 6 6.5
Z164 6.5 6.5 7.5 5 5.5 4.5 6.5
Z156 5.5 6 6.5 6.5 7 6 6
Z105 4 6 6.5 6.5 6 7 6
Z108 5 6.5 6.5 6 6.5 6 6
Z155 5.5 6 6.5 6 6.5 6 6
Z159 5.5 6 6.5 6 5.5 6.5 6
Z163 4 6.5 6.5 6 6 6 6
Z115 5.5 6 6 6 6.5 6 6
Z114 5.5 7 6.5 5.5 6 5.5 6
Z111 5.5 6 6 5.5 5 5.5 6
Z122 4 6 6 6.5 7 6.5 5.5
Z180 4 6 6 6.5 6.5 6.5 5.5
Z165 4.5 5 6.5 6 5.5 6 5.5
Z120 4.5 6 6 6 6 6 5.5
Z104 5 6 5.5 6 5.5 6 5.5
Z116 4.5 6 5.5 6 6.5 6 5.5
Z172 4 6 5.5 6 6 6 5.5
Z173 3.5 6.5 5 6 5.5 6 5.5
Z171 5 6 6 5.5 5.5 5.5 5.5
Z175 5 6 6 5.5 5 6 5.5
Z118 4.5 5 6 5.5 5.5 5.5 5.5
Z167 6 5.5 5.5 5.5 5 6 5.5
Z170 5 6 5.5 5.5 6 5.5 5.5
Z121 5 5.5 5.5 5.5 6 5.5 5.5
Z160 5.5 5.5 6.5 5 4.5 5.5 5.5
Z151 5.5 5.5 6 5 5.5 5 5.5
Z158 4.5 5.5 6 5 5.5 5 5.5
Z112 5 6.5 5.5 5 5.5 5 5.5
Z110 4 4.5 5.5 6 5.5 6 5
Z106 3.5 4.5 5.5 6 6 6 5
Z153 3.5 5 5.5 5.5 6 5 5
Z168 4 5.5 5.5 5 5 5 5
Z124 5.5 4.5 5 5 5 5 5
Z127 4 5 5 5 5.5 4.5 5
Z125 0 6 6 6 6.5 6 4.5
Z102 0 5.5 6 5.5 5.5 5.5 4.5
Z161 4.5 5.5 3.5 5 5 5 4.5
Z119 4.5 6 6 6.5 6 4
Z103 0 8 0 6 6 6 3.5

Hồ Chí Minh – Cơ sở 308 Trần Phú.

Giải nhì: Đỗ Hải Nam, Số Báo Danh Z013

Giải ba: Lê Khánh Toàn, Số Báo Danh Z007

SBD Listening Reading Speaking Writing Task 1 Task 2 Overall
Z013 7 7.5 8 5.5 5 6 7
Z007 6.5 5.5 7.5 6.5 6.5 6.5 6.5
Z014 6.5 7.5 6.5 6 6.5 6 6.5
Z006 7 6.5 6.5 6 5.5 6.5 6.5
Z004 5 6 7 6.5 7 6 6
Z032 6 5.5 6.5 6.5 7 6.5 6
Z033 5 6 6 6 6 6 6
Z020 6 5.5 7.5 5.5 6.5 5 6
Z029 5 6 6.5 5.5 6 5 6
Z031 5 5 5.5 5.5 6 5.5 5.5
Z022 4.5 6 6.5 5 5 5 5.5
Z016 5 5.5 5.5 5 6.5 4 5.5
Z018 4.5 4 5.5 5.5 6 5.5 5
Z027 4 5.5 5.5 5 4.5 5 5
Z030 4 5 5.5 4.5 4 4.5 5
Z021 5 8 0 5.5 6 5.5 4.5
Z003 6 6 0 5.5 6 5 4.5
Z008 3 5 5 4.5 5 4 4.5
Z005 5 6 6 0 4.5
Z009 4.5 6 0 6 6.5 6 4
Z017 5 5.5 0 6 5.5 6 4
Z025 4 5 0 6 6 6 4

Hồ Chí Minh – Cơ sở 12 Huỳnh Lan Khanh

SBD Listening Reading Speaking Writing Task 1 Task 2 Overall
Z070 6.5 6.5 7 6 5.5 6 6.5
Z084 8 7 6 5.5 5 5.5 6.5
Z069 5 5.5 6.5 6 5.5 6 6
Z066 5.5 6 7.5 5.5 5 5.5 6
Z082 6 6 7 5.5 5 6 6
Z073 6 5.5 7 5.5 5.5 5.5 6
Z067 6 6.5 6.5 5.5 5.5 5.5 6
Z088 5 6.5 6.5 5.5 5 6 6
Z064 5.5 6.5 6 5.5 5.5 5.5 6
Z063 5 6 6 5.5 5.5 5.5 5.5
Z071 4.5 5.5 6 5.5 5 5.5 5.5
Z074 4.5 6.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5
Z061 5 5.5 6.5 5 5.5 5 5.5
Z083 4.5 4 6 5 4.5 5 5
Z062 4 6 5.5 5 5 5 5
Z068 4 4.5 6 4.5 5 4.5 5
Z085 4 4 5 4.5 4.5 4.5 4.5
Z081 3.5 0 5.5 5 5 5 3.5
Z065 3 4 0 4 4.5 4 3

Hồ Chí Minh – Cơ sở 35 Võ Oanh

Giải nhất: Nguyễn Thị Mỹ Linh, Số Báo Danh Z111

SBD Listening Reading Speaking Writing Task 1 Task 2 Overall
Z111 6.5 7.0 7.0 6.5 6.0 6.5 7.0
Z124 5.5 6.5 6.5 6.5 6.0 6.5 6.5
Z103 6.5 6.0 6.0 6.5 6.5 6.5 6.5
Z116 6.5 7.5 5.0 6.5 6.0 7.0 6.5
Z115 5.0 6.0 6.5 7.0 6.5 7.0 6.0
Z102 5.0 6.5 6.0 7.0 7.5 7.0 6.0
Z110 5.0 6.5 6.0 6.5 7.0 6.0 6.0
Z113 6.0 5.5 6.0 6.5 6.0 6.5 6.0
Z114 5.0 6.0 6.0 6.5 6.0 7.0 6.0
Z122 5.0 7.0 5.5 6.0 6.0 6.0 6.0
Z134 5.5 5.0 6.0 6.0 5.5 6.0 5.5
Z106 4.5 5.5 6.0 5.0 5.5 5.0 5.5
Z121 5.0 6.0 5.0 5.0 5.5 5.0 5.5
Z127 6.0 7.0 0.0 7.0 7.0 7.0 5.0
Z128 4.5 3.5 5.5 5.5 5.0 5.5 5.0
Z109 4.0 6.0 5.0 5.5 5.5 5.5 5.0
Z108 3.5 4.5 6.0 5.0 5.5 4.5 5.0
Z107 4.5 5.0 5.5 5.0 4.5 5.5 5.0
Z125 5.5 6.0 0.0 5.5 5.0 5.5 4.5
Z132 3.5 4.5 4.5 5.0 5.0 5.0 4.5
Z129 6.0 6.0 0.0 5.0 4.5 5.5 4.5
Z126 5.5 5.0 0.0 5.5 5.0 5.5 4.0
Z131 5.0 5.5 0.0 5.5 6.0 5.5 4.0
Z130 3.5 4.0 3.5 4.5 4.0 5.0 4.0
Z104 3.0 4.0 4.0 4.0 4.5 4.0 4.0
Z105 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Z112 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Z133 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Ghi chú:

  • Các thí sinh có điểm Overall bằng nhau sẽ xét thứ hạng dựa trên tiêu chí theo thứ tự: Writing, Speaking, Tổng Listening và Reading.
  • Giải thưởng được xét riêng theo khu vực Hà Nội và Hồ Chí Minh (không xét riêng cho các cơ sở trong cùng khu vực).