Kết quả thi thử IELTS ngày 03/07/2021 tại Anh Ngữ ZIM

Anh Ngữ ZIM thông báo kết quả thi thử IELTS trên giấy ngày 03/07/2021. Thi sinh đật giải nhất cụm thi Hà Nội: Z02011
Published on
author
ZIM Academy

Tác giả

ket-qua-thi-thu-ielts-ngay-03072021-tai-anh-ngu-zim

ZIM thông báo kết quả thi thử IELTS ngày 03/07/2021.

  • Giải nhất cụm thi Hà Nội: Z02011

Hà Nội – ZIM 65 Yên Lãng

Candidate number Listening Reading Speaking Task 1 Task 2 Writing Overall
Z01001 7 7 7.5 6 6 6 7
Z01002 5 5 5.5 5 5 5 5
Z01003 7 6 6.5 6 5.5 5.5 6.5
Z01004 3.5 3.5 3.5 4 1 2 3
Z01005 6.5 5 6.5 6 6 6 6
Z01006 6 6 6 5.5 6 6 6
Z01007 6.5 5 6.5 6 5 5.5 6
Z01008 6 5.5 6 6.5 5.5 6 6
Z01009 6 6 5 6 6 6 6
Z01011 5.5 5 6.5 6.5 6 6 6
Z01012 6 5 5.5 6 6 6 5.5
Z01013 7.5 6.5 7 6 6 6 7
Z01014 7 6.5 6.5 6 6 6 6.5
Z01015 5 4.5 5 5 5 5 5
Z01016 7 6.5 7 5.5 6 6 6.5
Z01017 6 5 6 6.5 5.5 6 6
Z01018 6 5 5.5 6 5.5 5.5 5.5
Z01019 7.5 7 7 6.5 6 6 7

Hà Nội – ZIM 9 dãy LK16B4 Nguyễn Văn Lộc

Candidate number Listening Reading Speaking Task 1 Task 2 Writing Overall
Z07001 6 5.5 6.5 5 6 5.5 6
Z07002 7 6 7 5.5 6.5 6 6.5
Z07003 6 5 6 6 4 4.5 5.5
Z07004 5.5 5.5 5.5 7 6.5 6.5 6
Z07005 6 7 5 5.5 5.5 5.5 6
Z07006 6.5 5 0 5 5 5 4
Z07007 7.5 6.5 6 5.5 6 6 6.5
Z07008 6 5 5.5 5 4.5 4.5 5.5
Z07009 5.5 5.5 6 6 5.5 5.5 5.5
Z07010 4.5 4.5 4.5 5.5 4.5 5 4.5
Z07011 6 5 5 5 4.5 4.5 5
Z07012 7.5 7 7 6 6.5 6.5 7
Z07013 0 0

Hà Nội – ZIM 16 Nguyễn Văn Huyên

Candidate number Listening Reading Speaking Task 1 Task 2 Writing Overall
Z02001 6 5 6.5 6.5 6.5 6.5 6
Z02002 5 3.5 5 5 4.5 4.5 4.5
Z02003 6 5 6 5 5 5 5.5
Z02004 4.5 3 4 3 3 3 3.5
Z02005 6.5 6.5 6.5 7 6.5 6.5 6.5
Z02006 6.5 5 6.5 6.5 7 7 6.5
Z02007 6.5 7.5 6 6 5.5 5.5 6.5
Z02008 7 7 7 7 7 7 7
Z02009 7 6 6.5 6 6.5 6.5 6.5
Z02010 7 7 7 6 7 6.5 7
Z02011 7.5 8 7.5 6 6.5 6.5 7.5
Z02012 5.5 4.5 5.5 6 3 4 5
0 Bình luận
Bạn cần để có thể bình luận và đánh giá.
Đang tải bình luận...