Kết quả thi thử IELTS ngày 30/06/2021 tại Anh Ngữ ZIM

Published on
author
ZIM Academy

Tác giả

ket-qua-thi-thu-ielts-ngay-30062021-tai-anh-ngu-zim

ZIM thông báo kết quả thi thử IELTS ngày 30/06/2021.

  • Giải nhất cụm thi Hà Nội: Z02002

Hà Nội – ZIM 65 Yên Lãng

Candidate number Listening Reading Speaking Task 1 Task 2 Writing Overall
Z01001 5 6 6 6 5.5 5.5 5.5
Z01002 0 0
Z01003 6 6.5 7 7 6.5 6.5 6.5
Z01004 5.5 5.5 6 5 6 5.5 5.5
Z01005 5 5.5 6 6 6 6 5.5
Z01006 6 5.5 6.5 6 6 6 6
Z01006 6 5.5 6.5 6 6 6 6
Z01007 4 4 4.5 6 5.5 5.5 4.5
Z01008 6.5 5.5 7.5 7 6 6.5 6.5
Z01009 4.5 5 7 5.5 5 5 5.5
Z01010 5 4.5 6 5 6 5.5 5.5
Z01011 6 7 7 7 7 7 7
Z01012 4.5 6 0 5 4.5 4.5 4

Hà Nội – ZIM 9 dãy LK16B4 Nguyễn Văn Lộc

Candidate number Listening Reading Speaking Task 1 Task 2 Writing Overall
Z07001 7 8.5 6 6.5 7 7 7
Z07002 5.5 4.5 6.5 6 5 5.5 5.5
Z07003 6.5 5 0 0 0 0 3

Hà Nội – ZIM 16 Nguyễn Văn Huyên

Candidate number Listening Reading Speaking Task 1 Task 2 Writing Overall
Z02001 7 7 7.5 6 6.5 6.5 7
Z02002 8 7.5 8 6 7 6.5 7.5
Z02003 3.5 4.5 5 5.5 5.5 5.5 4.5
Z02004 6 5.5 6 6 6 6 6
0 Bình luận
Bạn cần để có thể bình luận và đánh giá.
Đang tải bình luận...