IELTS 101

Những điều cần biết về bài thi IELTS

Nội dung khóa học

Hiểu rõ các thông tin cơ bản về bài thiNắm vững cấu trúc tổng thể và cấu trúc từng phần của bài thiLựa chọn hình thức thi phù hợpXây dựng kế hoạch học tập hiệu quả

Lộ trình

1 chương6 videos30p
IELTS 101
4pTổng quan về bài thi IELTS
5pCấu trúc bài thi IELTS - Academic Module
3pCấu trúc bài thi IELTS - General Training
5pIELTS Paper-based - IELTS Computer-delivered
3pCơ chế tính điểm bài thi IELTS
8pHọc IELTS nên bắt đầu từ đâu?

Description

Khóa học gồm 6 bài:

  • Bài 1: Tổng quan về bài thi IELTS

  • Bài 2: Cấu trúc bài thi IELTS - Academic Module

  • Bài 3: Cấu trúc bài thi IELTS - General Module

  • Bài 4: IELTS Paper-based vs IELTS Computer-delivered

  • Bài 5: Cơ chế tính điểm

  • Bài 6: Học IELTS nên bắt đầu từ đâu

FREE
Học viên nắm vững các thông tin tổng quan về bài thi IELTS và có thể xây dựng kế hoạch học tập tối ưu cho bản thân
Hotline: 1900-2833

Đánh giá học viên