Cách paraphrase trong bài thi IELTS Speaking

Với những sĩ tử đang ôn luyện thi IELTS, paraphrase chắc hẳn là kỹ năng quan trọng nhất, cốt lõi nhất bởi nó xuất hiện ở gần như tất cả mọi khía cạnh của bài thi. Bạn muốn được điểm cao với 2 kỹ năng Listening-Reading? Bạn phải làm chủ được paraphrase để đoán trước được mối quan hệ giữa các câu hỏi và thông tin trong bài, qua đó đưa ra đáp án chính xác nhất. Bạn muốn chinh phục Speaking-Writing? Bạn càng phải nắm chắc các phương án paraphrase để làm ngôn ngữ của bạn đa dạng hơn, linh hoạt hơn và thể hiện được vốn từ của mình.

Bài viết này sẽ chỉ ra cho các bạn 4 cách paraphrase cơ bản để giúp các bạn xử lí những câu hỏi trong phần thi Speaking một cách tự tin và gọn gàng hơn nhé!

1. Sử dụng từ đồng nghĩa/từ trái nghĩa:

Ví dụ:

 • What kinds of personalities do you hate?

=> There are some character traits that I don’t really like

*character traits: nét đặc trưng tính cách

 • How often do you meet your friends?

=> I usually hang out with my buddies every weekend.

*hang out (informal): Dành thời gian, đi chơi với ai đó (thường là bạn bè)

*buddy (informal) = friend

2. Thay đổi word form:

Ví dụ:

 • What are some sports that are becoming more popular in your country?
Xem thêm  5 cách khác để nói "I LIKE IT" - IELTS Speaking

=> Well I suppose there are several sports that are gaining in popularity.

*popular (tính từ) => popularity (danh từ)

 •  Who do you resemble in your family?

=> I think I bear striking resemblance to my Dad. (bear striking resemblance to sb = rất giống ai đó về ngoại hình)

* resemble (động từ) => resemblance (danh từ)

3. Tổng quát => cụ thể:

(Thay thế 1 tập thể bằng 1 phần tử trong tập thể đó)
Ví dụ:

 • What do you usually do on the weekend?

=> I often play videogames on every Sunday evening…

 • When in trouble, do you ask your parents for help?

=> Yes, definitely. I usually ask for my Mom’s adivce when ….

 • Do you have any foreign friend?

=> Yes. I met an Italian guy few days ago. He was so humorous. 

4. Đổi chủ ngữ

Ví dụ:

 • What are some kinds of popular activities in your country?

=> People in Vietnam enjoy playing football…

 • What subject do you hate the most?

=> Literature has always been a nightmare for me.. (nightmare = cơn ác mộng)

 • Do you like romantic movies?

=> Oh yes, they are really to my taste (to my taste = hợp với sở thích/khẩu vị/thị hiếu của tôi)

 

Bây giờ mình sẽ thử áp dụng và kết hợp các phương pháp trên vào 1 số ví dụ cụ thể nhé.

Xem thêm  5 quy tắc lập kế hoạch học tập của từng kỹ năng trong quá trình luyện thi IELTS
1. What kinds of outdoor activities do you like?

=> Playing tennis and basketball are the outdoor pursuits that I’m really into.

2. Do you think women show their emotions more than men?

=> Yes I always think that women tend to express their feelings more than men.

3. When you’re in trouble, who do you usually turn to?

=> I often confide in my Mom whenever something goes wrong. (confide in = tâm sự)

4. Is there any person in your extended family that you admire? Who and why?

=> Perhaps my grandfather is the one whom I look up to the most…

5. What is the most important thing you have learnt from your family?

=> The most valuable lesson I’ve learned from my parents is…

6. Would you like to have a few very good friends or a lot of just friends?

=> I’d prefer having some bosom buddies than just casual acquaintances.

*bosom buddies = close friends

*casual acquaintances: người quen (không thân lắm)

7. Do you think your city is a good place to live?

=> I think Hanoi is not a bad place at all to settle down.

8. Is fastfood being consumed more and more by people?

=> Obviously there has been a considerable increase in fastfood consumption in recent years…

 • – Tổ chuyên môn Speaking – Anh ngữ ZIM –

Leave a Comment