Reading for Ideas – Ứng dụng trong việc luyện viết IELTS Writing

Giới thiệu

Việc học từ vựng và ideas thông qua các bài báo khoa học là một trong những cách rất hiệu quả không chỉ giúp học viên nhớ từ vựng thông qua ngữ cảnh cụ thể mà còn giúp học viên học được cách diễn đạt từ vựng thông qua các collocations đi kèm sao cho mạch lạc, rõ ràng khi luyện viết IELTS Writing.

Tuy nhiên, với hàng ngàn đầu sách và nguồn thông tin trên mạng như hiện nay, việc đọc và phân tích một bài báo, chọn nguồn đọc ở đâu sao cho hiệu quả lại là một trong những vấn đề nan giải với phần lớn các học viên IELTS.

Bài viết này sẽ cung cấp cho học viên một số nguồn đọc tốt với nhiều chủ đề khác nhau, cùng với đó là phân tích đánh giá điểm mạnh, điểm yếu và trình độ phù hợp để đọc của các nguồn đọc này.

Giới thiệu các nguồn đọc 

The Sun

Báo The Sun

Website: www.thesun.co.uk

Trang báo của Anh, thành lập năm 1964 với nhiều bài báo thuộc các lĩnh vực khác nhau từ kinh tế, thể thao đến các chủ đề liên quan đến người nổi tiếng.

  • Điểm mạnh: Thiết kế thân thiện, dễ đọc, các bài báo miễn phí cho độc giả. Nội dung thông tin ngắn gọn, thích hợp cho việc đọc lướt để tìm ý chính.
  • Nhược điểm: Đây là tờ báo được nhiều đọc giả đánh giá là tờ “báo lá cải” của nước Anh. Có rất nhiều nội dung không có sự chính xác.
  • Đánh giá độ phù hợp để đọc: Dành cho việc học từ vựng và đọc lướt để học cách dùng từ và cụm từ trong văn cảnh cụ thể. Không phù hợp cho việc đọc chuyên sâu để nghiên cứu.

The telegraph

Website: http://www.telegraph.co.uk/

Một tờ báo khác được xuất bản tại Anh vào năm 1855. Nội dung phong phú đa dạng từ Chính trị, Thể thao, Kinh doanh cho đến Du lịch, Văn Hoá.

  • Điểm mạnh: Nội dung cập nhật nhanh liên tục, được phân chia cho các chủ đề rõ ràng. Có nhiều chủ đề áp dụng được trong việc viết IELTS.
  • Nhược điểm: Thu phí (một tháng khoảng 12 bảng anh), các bài đọc thường khá dài và có nhiều từ khó.
  • Đánh giá độ phù hợp để đọc: Học viên có nền tảng tiếng anh và đọc hiểu tốt và có mong muốn học các cụm từ “less common” và band cao để áp dụng vào bài viết.

Hướng dẫn áp dụng bài đọc trong việc luyện viết IELTS WRITING

Lý thuyết

Bước 1: Xác định keywords của bài viết.

Bước 2: Tìm kiếm thông tin keyword trên các trang báo.

Bước 3: Đọc nội dung bài báo, highlight các từ vựng hoặc ideas hay liên quan đến chủ đề cần viết.

 Bước 4: Note ideas và nghĩa của từ vựng. Đặt câu hoặc viết đoạn văn ngắn liên quan đến từ vựng học được trước khi áp dụng vào bài viết.

Ứng dụng vào đề thi IELTS Writing

Topic

Prison is the common way in most countries to solve the problem of crime. However, a more effective solution is to provide people a better education. Do you agree or disagree?

Xem thêm  Hướng dẫn IELTS Writing Task 1 - Dạng Pie Chart có nhiều biểu đồ giống nhau

Bước 1: Keyword: Prison, Crime, Better Education.

Bước 2: Sau khi tìm kiếm thông tin ta tìm được nội dung liên quan đến bài trên trang telegraph.co.uk  đó là:

The old debate: punish prisoners, or rehabilitate them?

A prisoner’s complaint that he has been denied radio in prison reminds us that incarceration is about more than just deterrence

A. Debates over how to treat prisoners have gone on since imprisonment began: should the prison system leave inmates to fester in cold cells, with punishment and deterrence as the goal of incarceration? Or should it let them wander from classroom to games room, preaching rehabilitation into society as its main aim? Alan Weston, currently serving his life sentence after committing a heinous crime at HMP Frankland, complained to prison newspaper Inside Time this month saying he couldn’t access National Prison Radio (NPR) on his new digital system. Mr Weston’s complaint raises the age-old question – should we give criminals the same basic things we take for granted, or would that be spoiling them?

B. Although the UK spends a higher amount of GDP on public order than the US or any EU countries, our jails are highly ineffective. With over 83,000 prisoners currently locked away, England and Wales have a staggering imprisonment rate of 150 per 100,000 of the population. Our prisons have been officially overcrowded since 1994; nearly 14,000 current inmates are serving indeterminate sentences.

If lowering the number of criminals is the reason behind imprisonment, recent figures point to a failing system: almost three quarters of under-18s are reconvicted within a year of release. As James Bell, an American lawyer and prison reform activist, said: “As it stands now, justice systems are extremely expensive, do not rehabilitate, but in fact make the people that experience them worse.”

C. In response to worldwide alarm over the ineffectiveness of how we manage criminals, a growing number of prisons are embracing a new style of incarceration. By giving inmates more responsibility, comfort, and freedom within the prison walls, governors say they are offering prisoners the chance to change. In Austria’s Justizzentrum Leoben minimum security prison, convicts live in one-bed cells which each come with a television set and en suite. Halden prison in Norway has a two-bedroom house where inmates can enjoy overnight visits from family members. Critics argue such systems can only lead to unruly and dangerous behaviour, but surprisingly one of them boasts the lowest reoffending rate in Europe.

D. Bastøy Prison, situated on an island off the coast of Norway, is a minimum-security prison home to over 110 inmates, but only 69 staff members. Every type of offender may be accepted, and those who are free to cycle the island’s tracks and fish in the surrounding waters. When interviewed, many of its prisoners expressed eagerness to start families and enter employment upon release.

Greater freedom for inmates is slowly becoming more accepted in the UK. The radio service Alan Weston wanted to listen to is part of a scheme by the Prison Radio Association, a charity established in 2006 following inmate appeals for prison radio. One of several rehabilitation programmes aimed at lowering reoffending rates, content for the Sony Award-winning NPR station is presented and produced by prisoners.

 As the Prison Radio Association spokespeople said: “Reducing reoffending is of benefit to everybody. Equipping prisoners with life skills and vocational education is crucial in bringing down reoffending rates. Prison radio offers a unique, innovative and effective way to communicate with prisoners and engage them in education, debate and community.”

Xem thêm  Giới thiệu về từ nối (Cohesive devices) - Phân loại từ nối

In addition to equipping inmates for life after imprisonment, the station also gives convicts something essential to successful rehabilitation: hope. As Michael, an inmate at HMP Lindholme said: “I’ve just been introduced to NPR and the inspiration your radio station gives has been a very welcome breath of fresh air. I have now found a new lease of life and I’m now going after a dream I once had as a student at college”.

With fewer than 15 open prisons in the UK, our system is focused on punishment rather than rehabilitation. However, the results of loosening our hold on prisoners and granting them more responsibility are clear.


Bước 3 & 4: Từ bài đọc trên chúng ta có thể đúc kết ra các ý tưởng và từ vựng cho chủ đề “Crime”  như sau:

Benefits of Prison

Act as a deterrent to would-be offenders

Như một sự răn đe cho những người muốn phạm tội.

 

Provide prisoners with several rehabilitation programmes.

Cung cấp cho tù nhân với các chương trình cải tạo khác nhau ở trong tù.

Từ vựng

1. Deterrent (n): Sự răn đe, ngăn cản ai đó làm điều gì đó.

Collocation: To act/serve as a deterrent to somebody.

Ví dụ: Severe prison sentences might act as a deterrent to would-be criminals.

 

2. Incarceration (n) Sự bỏ tù, tống giam.

Ví dụ:

Many protesters were sentenced to 36 month of incarceration.

The government have to spend a lot of money on incarceration every year.

 

3. Rehabilitation (n)/ Rehabilitate (v): Sự cải tạo / cải tạo ai đó

Collocation: rehabilitation programs (chương trình cải tạo)

Ví dụ: Prison authoritíes should provide prisoners with rehabilitation programs

 

4. Serving his life sentence after committing a heinous crime: Kết án tù trung thân sau khi phạm tội nguy hiểm.

Collocation: to serve a X  year / life sentence in prison. (X = số năm).

Ví dụ: In Vietnam, murderers have to serve a life sentence in prison

 

5. Criminals = convicts (n): Người phạm tội

Collocation: a dangerous/violent criminal.

Ví dụ: Any criminals should have appropriate consequences in prison.

 

6. Inmates = prisoners (n): Tù nhân

 

7. Jails = prison (n): Nhà tù

 

8. lock away (v): Bỏ tù ai đó

Ví dụ: Vietnam recorded over 5,000 crinimals locked away in 2015.

 

9. Reconvict (v): Tái phạm tội

Ví dụ: Many ex-offenders reconvict after being released.

 

10. reoffending rate (n): Tỉ lệ tái phạm tội Any criminals should have appropriate consequences in prison.lc

Ví dụ: Many countries are expriencing extremely high reoffending rates, such as Mexico and Brazil.

 

11. Equipping prisoners with life skills and vocational education: Trang bị cho tù nhân với kĩ năng sống và giáo dục nghề.

Ví dụ: Rehabilitation programs will equip prisoners with life skills and vocational education.

 

Kết luận

Trước khi bắt đầu viết bất kỳ chủ đề IELTS nào, học viên cần dành thời gian để tìm kiếm và đọc các bài báo liên quan đến nội dung của chủ đề cần viết, và cố gắng tìm càng nhiều từ vựng liên quan đến chủ đề càng tốt, cũng như là các ideas có thể khai thác được từ các bài báo. Việc này sẽ giúp học viên không bị chọn sai từ hoặc collocations và giúp tăng điểm từ vựng cũng như ngữ pháp khi luyện viết IELTS WRITING.

Tác giả: Phạm Quốc Hiệp – Giảng viên tại ZIM

Leave a Comment