Sử dụng IDIOMS và PROVERBS trong IELTS SPEAKING cùng HOÀNG THUỲ LINH - Luyện thi IELTS đảm bảo đầu ra | Luyện thi IELTS cam kết đầu ra | Luyện thi IELTS - Anh Ngữ ZIM

Sau khi ra mắt công chúng trong một thời gian ngắn, album ‘Hoàng’ của Hoàng Thuỳ Linh đã đứng top ở các ứng dụng nghe nhạc Spotify và iTunes. Hôm nay, hãy cùng ZIM thử áp dụng các PROVERBS và IDIOMS mà nữ ca sĩ đã dùng vào IELTS Speaking chủ đề Movie Star nhé!

  1. DIAMOND CUT DIAMOND: Kẻ cắp gặp bà già
    Who is your favorite movie star?Well, this is a tough question since I idolize many celebrities. Among them, I will have to go with Jon Favreau due to his alluring performances. In ‘Rudy’, his team and his competitor were diamond cut diamond.
  2. RUN AFTER TWO HARES, CATCH NONE: Làm hai việc cùng lúc nên không việc nào chỉn chu, ra hồn, vô công rồi nghề, lắm mối tối ngồi không (trong ngữ cảnh các mối quan hệ)
    Have you met a movie star in person?Unfortunately no. Although many well-known figures have come to Vietnam recently, I honestly don’t care about meeting them as I want to focus solely on achieving a 6.5 IELTS. If I run after two hares, I would catch neither.
  3. A FATE WORSE THAN DEATH: Vô duyên, không có duyên, việc xảy ra rất khó chịu, bực mình
    Do you want to be a movie star in the future?Honestly speaking, I don’t have a knack for acting, so being a movie star will be a fate worse than death. 

Các câu hỏi ở bài post này được trích từ cuốn IELTS Special Journal tháng 4/2019: https://zim.vn/tag/ielts-special-journal/

mySQL dummy tracking - This is a Whitelist Signature for verification to Mona Media domain