TOEFL iBT Training Program - Trường Anh Ngữ Học Thuật

LUYỆN THI TOEFL iBT CAM KẾT ĐẦU RA

Chương trình cập nhật liên tục

Các khóa luyện thi TOEFL iBT tại Anh Ngữ ZIM luôn được cập nhật liên tục giúp học viên nắm bắt được xu hướng và những thay đổi trong kỳ thi TOEFL iBT

Học cùng chuyên gia

Các khóa học tại Anh Ngữ ZIM đều được các chuyên gia luyện thi TOEFL– với điểm TOEFL iBT từ 100 – 110 overall trực tiếp giảng dạy.

Phương pháp tư duy

Là phương pháp luyện thi chuyên sâu do ZIM sáng tạo và độc quyền áp dụng trong các chương trình luyện thi chứng chỉ tiếng Anh. Phương pháp PUPIL giúp học viên học nhiều kiến thức nhưng không mệt và áp lực.

Cam kết đầu ra

ZIM cam kết đầu ra cho tất cả chương trình luyện thi TOEFL iBT. Nếu học viên không đạt điểm đầu ra sẽ được ôn luyện lại cấp tốc và tài trợ phí thi lại đến khi đạt điểm.

Khóa học

Thời lượng

Mục tiêu

Nội dung

Nghe

Đọc

Nói

Viết

Elementary

0 – 30 TOEFL iBT

40 buổi – 80 giờ

Xây dựng kiến thức nền tảng về tiếng Anh

Tập trung vào các kiến thức chuyên đề cơ bản (ngữ pháp, từ vựng cần thiết, nghe hội thoại ngắn, tập viết các loại câu …)

Foundation

30 – 50 TOEFL iBT

32 buổi – 64 giờ

Xây dựng các khái niệm và dạng bài cơ bản của 4 kỹ năng TOEFL iBT

· Các kỹ năng nghe nền tảng (nghe đại ý, nghe chi tiết …)

· Xử lý các dạng câu hỏi với bài nghe ngắn

· Các kỹ năng Reading nền tảng (skimming & scanning)

· Xử lý các dạng câu hỏi với bài đọc ngắn (độ dài 1 đoạn văn)

· Trả lời các câu hỏi về lựa chọn cá nhân

· Tóm tắt bài đọc và nhận định quan điểm người nói

· Tóm tắt bài giảng ngắn

· Xác định yêu cầu đề bài, lập dàn ý chi tiết

· Cách đưa thông tin nền tảng về viết câu mở đoạn

· Cách phát triển các dạng đoạn văn khác nhau (ý kiến, so sánh, miêu tả…)

Intermediate

50 – 70 TOEFL iBT

48 buổi – 96 giờ

Thực hành và uyện tập chiến thuật xử lý tất cả các dạng bài trong bài thi TOEFL iBT

· Chiến thuật xử lý các dạng câu hỏi Listening.

· Bài tập luyện tập củng cố kiến thức

Chiến thuật xử lý các dạng câu hỏi Reading với bài đọc dài.

· Mở rộng câu trả lời (đưa nguyên nhân, ví dụ cá nhân)

· Tóm tắt vấn đề và giải pháp qua đoạn hội thoại ngắn

· Tóm tắt bài giảng ngắn.

· Xác định ý chính bài đọc ngắn.

· Kỹ năng tóm tắt bài nghe ngắn.

· Viết các dạng bài luận khác nhau (ý kiến, so sánh, miêu tả…)

Advanced

70 – 90

TOEFL iBT

48 buổi – 96 giờ

Ôn tập và luyện lập các bài thi TOEFL iBT với độ khó tương đương – cao hơn bài thi thật

Giai đoạn 1

Ôn tập tổng hợp các dạng câu hỏi với độ khó bài nghe tương đương đề thi thật

Giai đoạn 1

Ôn tập tổng hợp các dạng câu hỏi với độ khó và độ dài bài đọc tương đương đề thi thật

Giai đoạn 1

Ôn tập cách trả lời và mở rộng 6 phần của bài thi nói

Giai đoạn 1

Ôn tập cách tóm tắt và kết hợp thông tin từ nguồn đọc và nguồn nghe

Ôn tập cách viết các dạng bài luận TOEFL ibt

Giai đoạn 2

Luyện đề với độ khó tương đương – cao hơn bài thi thật

Giai đoạn 2

Luyện đề với độ khó tương đương – cao hơn bài thi thật

Giai đoạn 2

Luyện đề với độ khó tương đương – cao hơn bài thi thật

Giai đoạn 2

Luyện đề với độ khó tương đương – cao hơn bài thi thật

Master

90 – 110

TOEFL iBT

32 buổi – 64 giờ

Luyện lập các bài thi TOEFL iBT với độ khó cao hơn bài thi thật

Ôn tập chiến lược xử lý các dạng câu hỏi và luyện đề với độ khó cao hơn bài thi thật

Ôn tập chiến lược xử lý các dạng câu hỏi và luyện đề với độ khó cao hơn bài thi thật

Ôn tập chiến lược xử lý các dạng câu hỏi và luyện đề với độ khó cao hơn bài thi thật

Ôn tập chiến lược xử lý các dạng câu hỏi và luyện đề với độ khó cao hơn bài thi thật