TOEIC Training Program - Luyện thi IELTS đảm bảo đầu ra | Luyện thi IELTS cam kết đầu ra | Luyện thi IELTS - Anh Ngữ ZIM

Chương trình luyện thi TOEIC tại ZIM cam kết đầu ra với từng học viên, ZIM cam kết: Học viên sẽ được luyện thi để đảm bảo đạt điểm mong muốn, nếu học viên không đạt điểm TOEIC như cam kết  ZIM sẽ luyện thi lại và tài trợ phí thi lại đến khi đạt điêm như cam kết

Nội dung chương trình học

Thời lượng: 26 buổi – 52h

Nội dung: Các thành phần ngữ pháp cơ bản cho người mất gốc (loại từ và cấu tạo câu) kết hợp với nghe hội thoại cơ bản.

Mục tiêu:

 • Xây dựng nền tảng đơn vị ngữ pháp cơ bản
 • Xử lý các dạng bài điền từ dựa vào dạng từ
 • Bước đầu xây dựng kỹ năng nghe hiểu

Cam kết đầu ra TOEIC 500

Thời lượng: 30 buổi – 60h

Nội dung:

Chuyên đề 1 (15buổi): Ôn tập các thành phần ngữ pháp cơ bản và các chuyên đề ngữ pháp phân tích thành phần câu ứng dụng trong đọc hiểu. Luyện tập đọc hiểu/từ vựng/ngữ pháp dùng trong thư tín điện tử và các đoạn quảng cáo tin tức.

Chuyên đề 2 (15 buổi): Nghe hiểu các trường hợp hỏi đáp trong giao tiếp cũng như nghe hiểu 2 luồng thông tin trong cùng một đoạn hội thoại ngắn.

Mục tiêu:

 • Xử lý các dạng bài điền từ hoàn thành câu và điền từ vào thư tín. Đọc hiểu và trả lời các câu hỏi đọc hiểu từ đoạn văn ngắn.
 • Phân biệt các cách hỏi đáp trong giao tiếp, nghe hiểu thông tin trong một đoạn hôi thoại gồm có 2 người nói.

Cam kết đầu ra TOEIC 700

Thời lượng: 30 buổi – 60h

Nội dung:

Chuyên đề 1 (15 buổi): Ôn tập các chuyên đề ngữ pháp phân tích thành phần câu và ngữ pháp chuyên sâu. Luyện tập đọc hiểu/từ vựng/ngữ pháp dùng trong thư tín và tổng hợp thông tin từ hai nguồn đọc khác nhau.

Chuyên đề 2 (15 buổi): Nghe hiểu hội thoại trong môi trường công việc, lọc thông tin từ cuộc hội thoại dài và nghe hiểu đoạn độc thoại ngắn.

Mục tiêu:

 • Điền từ hoàn thành câu và điền từ vào thư tín. Đọc hiểu và tổng hợp thông tin từ 2 nguồn đọc.
 • Phân biệt các cách hỏi đáp khác nhau trong giao tiếp. Phân biệt thông tin từ đoạn hội thoại gồm có 2 người nói. Nghe hiểu đoạn độc thoại ngắn về một số chủ đề quen thuộc trong cuộc sống hoặc công việc.

Cam kết đầu ra TOEIC 850

Thời lượng: 30 buổi – 60h

Nội dung:

Chuyên đề 1 (12 buổi) : Ôn tập các chuyên đề ngữ pháp chuyên sâu. Luyện tập đọc hiểu/từ vựng/ngữ pháp dùng trong thư tín và tổng hợp thông tin từ hai hay nhiều nguồn đọc khác nhau với các chủ đề hay gặp trong giao tiếp hay trong công việc.

Chuyên đề 2 (12 buổi): Luyện tập tổng hợp thông tin từ đoạn hội thoại cũng như nghe hiểu những đoạn độc thoại dài về các chủ đề trong cuộc sống và trong công việc.

Chuyên đề 3 (6 buổi): Luyện tập tổng hợp.

Mục tiêu:

 • Xử lý các dạng bài điền từ hoàn thành câu và điền từ vào đoạn văn. Đọc hiểu và tổng hợp thông tin từ 2 hay 3 nguồn đọc khác nhau.
 • Phân biệt các cách hỏi đáp khác nhau trong giao tiếp. Phân biệt thông tin từ đoạn hội thoại gồm có 2 người nói. Nghe hiểu đoạn độc thoại về tất cả các chủ đề hay gặp trong cuộc sống hoặc công việc.

Thời lượng: 30 buổi – 60h

Nội dung:

Các chuyên đề ngữ pháp cơ bản cho người mới học.

Phát âm cơ bản, giao tiếp hội thoại đơn giản, miêu tả tranh sử dụng cấu trúc đơn giản.

Mục tiêu:

 • Bước đầu nắm bắt các quy tắc ngữ pháp cơ bản trong tiếng Anh.
 • Viết được câu đơn hoàn chỉnh, bắt đầu có ý thức sử dụng cấu phức, ghép nhưng độ chính xác thấp.
 • Trả lời được những câu hỏi cơ bản trong giao tiếp hàng ngày và giao tiếp trong công việc với mức độ từ vựng và ngữ pháp cơ bản.

Thời lượng: 24 buổi – 48h

Nội dung:

Chuyên đề ngữ pháp viết câu, viết đoạn và viết thư ngắn

Miêu tả tranh, giao tiếp hội thoại trong cuộc sống và trong công việc, đưa ra biện pháp cho một vấn đề trong cuộc sống hoặc công việc.

Mục tiêu:

 • Đã bắt đầu viết được nhiều cấu trúc câu phức nhưng còn mắc nhiều lỗi sai (không ảnh hưởng đến việc người đọc có hiểu được thông điệp hay không). Viết được đoạn văn hoàn chỉnh cũng như nắm được cấu trúc một bức thư và có thể viết được thư ngắn phản hồi những chủ đề cơ bản.
 • Miêu tả tranh bằng 2-3 câu hoàn chỉnh. Có thể đưa ra câu trả lời 2-3 câu cho các câu hỏi tình huống, và biết cách chuẩn bị nội dung ngắn trong vòng 30s và nói trong vòng 30s.

Thời lượng: 30 buổi – 60h

Nội dung:

Ôn tập các cấu trúc câu nâng cao, viết thư ngắn và viết bài luận ngắn.

Miêu tả tranh, trả lời câu hỏi dựa vào thông tin được cho sẵn, đưa ra biện pháp cho một vấn đề trong cuộc sống hoặc công việc, đưa ra quan điểm ngắn về một vấn đề cho sẵn.

Mục tiêu:

 • Viết được nhiều cấu trúc câu phức với độ chính xác cao dùng trong việc miêu tả tranh. Có thể viết một bức thư hoàn chỉnh đáp lại một tình huống cho trước, viết được bài luận tối thiểu 200 từ nêu lên ý kiến cá nhân về một vấn đề cho sẵn.
 • Miêu tả tranh bằng 2-3 câu hoàn chỉnh trong đó có sử dụng câu phức. Có thể trả lời được hầu hết các câu hỏi tình huống, bắt đầu đưa ra câu trả lời dựa vào thông tin cho trước, đưa ra giáp pháp cho các vấn đề trong cuộc sống hoặc trong công việc. Biết cách đưa ra ý kiến cá nhân cho một vấn đề cho trước và đưa ra các chi tiết phát triển ý trong vòng 30s.

Thời lượng: 30 buổi – 60h

Nội dung:

Viết câu và miêu tả tranh dựa vào từ cho sẵn, viết thư và luyện tập các cách phát triển bài luận đưa ra quan điểm cá nhân.

Ôn tập kỹ năng giao tiếp, giải quyết vấn đề trong cuộc sống và công việc, cách phát triển quan điểm cá nhân về một vấn đề cho sẵn.

Mục tiêu:

 • Viết câu linh hoạt, viết được thư hoàn chỉnh với hầu hết các chủ đề, viết được bài luận tối thiểu 300 từ nêu lên quan điểm cá nhân về một vấn đề cho sẵn.
 • Miêu tả trang bằng 3-4 câu hoàn chỉnh và có sử dụng câu phức. Trả lời được tất cả các câu hỏi tình huống trong cuộc sống và trong công việc dù có hay không có thông tin cho trước. Biết cách đưa ra giải pháp và đưa ra các chi tiết mở rộng cho giải pháp. Biết cách đưa ra ý kiến cá nhân về một vấn đề cho sẵn cũng như biết cách mở rộng ý trong vòng 60s.
[]
1 Step 1
Đăng ký tư vấn và giữ chỗ
Khóa học TOEIC Listening & Reading
Khóa học TOEIC Writing & Speaking
keyboard_arrow_leftPrevious
Nextkeyboard_arrow_right