classroom-master-ielts-zim-ha-dong-2-2401

[ZIM - Hà Đông 2] ClassRoom] IELTS Master Level 7.0

Hình thức:

ClassRoom

Điểm đầu ra:

7.0

Ngày khai giảng:

15/12/2022

Thời lượng:

20 buổi / 2 tháng

Ca học:

14:00 - 15:00, 14:00 - 15:30, 13:30 - 15:00

Buổi học:

Thứ 5, 7

Quyền lợi học viên:

Xem chi tiết

Địa chỉ trung tâm:

Q. Hà Đông, Số 14, đường Nguyễn Khuyến, Phường Văn Quán

Thông tin khóa học

Chưa có mô tả nào

Khóa học cùng địa điểm

Hiện tại chưa có khóa học

Đánh giá học viên