0
classroom-toeic-lr-350-toeic-zim-q-5-2293

[ZIM - Q.5] ClassRoom LR 350

Hình thức:

ClassRoom

Điểm đầu ra:

350

Ngày khai giảng:

05/12/2022

Thời lượng:

24 buổi / 2 tháng

Ca học:

19:00 - 21:00

Buổi học:

Thứ 2, 4, 6

Quyền lợi học viên:

Xem chi tiết

Địa chỉ trung tâm:

Q.5, Số 308 đường Trần Phú, Phường 8

Thông tin khóa học

Thông tin khóa học

1. Đối tượng

Người học hoàn toàn chưa có nền tảng tiếng Anh.

2. Mục tiêu khóa học

Học viên có nền tảng từ vựng – ngữ pháp – phát âm để diễn tả cơ bản các ý tưởng của mình và đọc/nghe hiểu được ý chính - tương đương 350 TOEIC.

3. Nội dung chương trình

TOEIC 350
Khung chương trìnhNội dung
Listening & Pronunciation

Mục tiêu

 • Học viên có thể nhận biết các đặc điểm phát âm trong tiếng Anh, bao gồm: âm tiết, trọng âm, nối âm.
 • Học viên có thể giao tiếp trong các tình huống thường gặp trong cuộc sống ở mức độ cơ bản.

Nội dung

 • Hệ thống ngữ âm theo bảng Phiên âm quốc tế IPA
 • Giao tiếp trong các tình huống quen thuộc hàng ngày

Hệ thống ngữ âm tiếng Anh

 • Giới thiệu bảng phát âm IPA
 • Âm đơn dài và âm đơn ngắn (1): /i:/ và /i/; /u:/ và /u/
 • Âm đơn dài và âm đơn ngắn (2): /a:/ và /^/; /ɒ/ và /ɔː/; /e/ và /ae/; /ɜː/
 • Các âm đôi: /ɪə/ và /eə/; /əʊ/ và /aʊ/; /ei/, /ai/ và /ɔɪ/
 • Các phụ âm (1): /p/ và /b/, /t/ và /d/, /k/ và /g/, /f/ và /v/, /h/, /θ/ và /ð/
 • Các phụ âm (2): /s/, /z/ và /ʃ/; /ʒ/, /t ʃ/, /dʒ/ và /j/; /m/ và /n/
 • Các phụ âm (3): /l/, /ŋ/, /r/ , /w/
 • Cách phát âm -ed
 • Cách phát âm -s/-es

Tiếng Anh giao tiếp trong các tình huống quen thuộc

 • Gặp gỡ và làm quen
 • Mua sắm
 • Ăn uống
 • Khám sức khỏe
 • Di chuyển
 • Du lịch
 • Giúp đỡ người khác
 • Nói chuyện qua điện thoại
 • Tình huống khẩn cấp
Basic grammar

Mục tiêu

 • Học viên làm quen với các đơn vị ngữ pháp cơ bản nhất trong tiếng Anh.
 • Xây dựng nền tảng ngữ pháp và áp dụng vào kỹ năng viết câu và kỹ năng giao tiếp

Nội dung

 • Từ loại tiếng Anh
 • Cấu tạo câu cơ bản

Từ loại tiếng Anh

 • Danh từ
 • Động từ
 • Tính từ và trạng từ
 • Cụm danh từ
 • Chủ ngữ giả
 • Giới từ
 • Hòa hợp chủ ngữ - động từ
 • Thì động từ

Các cấu trúc ngữ pháp cơ bản

 • Cảm thán
 • So sánh
 • Đưa ra lời khuyên
 • Hỏi và trả lời về thời gian
 • Câu hỏi đuôi
 • Chỉ đường
 • Cầu khiến
 • Bị động

Cấu tạo câu đơn

 • Các thành phần câu
 • Trật tự từ trong câu

Khóa học cùng địa điểm

Hiện tại chưa có khóa học

Đánh giá học viên