Kết quả thi thử IELTS ngày 11/07/2021 tại Anh Ngữ ZIM

Published on
author
ZIM Academy

Tác giả

ket-qua-thi-thu-ielts-ngay-11072021-tai-anh-ngu-zim

ZIM thông báo kết quả thi thử IELTS ngày 11/07/2021.

Candidate number Listening Reading Speaking Task 1 Task 2 Writing Overall
Z01021 7.0 6.5 7.5 7.0 6.0 6.5 7.0
Z01022 6.5 6.5 7.0 6.5 6.0 6.0 6.5
Z01023 6.0 5.5 6.0 6.0 5.5 5.5 6.0
Z01024           0 0
Z01025 8.0 6.5 7.5 5.5 6.5 6.0 7.0
Z01026 8.0 8.0 7.5 6.0 6.0 6.0 7.5
Z01027 7.0 6.0 6.5 6.5 5.0 5.5 6.5
Z01028 6.5 5.5 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0
Z01029 6.0 5.0 5.5 6.5 6.0 6.0 5.5
Z01030 6.5 5 6.5 6.5 6 6 6
0 Bình luận
(0)
Bạn cần để có thể bình luận và đánh giá.
Đang tải bình luận...