Kết quả thi thử IELTS ngày 11/07/2021 tại Anh Ngữ ZIM

Kết quả thi thử IELTS ngày 11/07/2021 tại Anh Ngữ ZIM

Table of contents

author

Tác giả

Ngày đăng

Published on
ket-qua-thi-thu-ielts-ngay-11072021-tai-anh-ngu-zim

ZIM thông báo kết quả thi thử IELTS ngày 11/07/2021.

Candidate number Listening Reading Speaking Task 1 Task 2 Writing Overall
Z01021 7.0 6.5 7.5 7.0 6.0 6.5 7.0
Z01022 6.5 6.5 7.0 6.5 6.0 6.0 6.5
Z01023 6.0 5.5 6.0 6.0 5.5 5.5 6.0
Z01024           0 0
Z01025 8.0 6.5 7.5 5.5 6.5 6.0 7.0
Z01026 8.0 8.0 7.5 6.0 6.0 6.0 7.5
Z01027 7.0 6.0 6.5 6.5 5.0 5.5 6.5
Z01028 6.5 5.5 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0
Z01029 6.0 5.0 5.5 6.5 6.0 6.0 5.5
Z01030 6.5 5 6.5 6.5 6 6 6

Danh mục:

Chia sẻ:

Bình luận

Bạn cần để có thể bình luận.

Bài viết cùng chủ đề