10 lỗi sai thường gặp trong IELTS Writing Task 1

Bài viết tổng hợp 10 lỗi sai mà các bạn luyện thi IELTS Writing Task 1 thường xuyên mắc phải, đồng thời đưa ra các giải pháp khắc phục.
ZIM Academy
10/01/2022
10 loi sai thuong gap trong ielts writing task 1

Trong phần thi IELTS Writing Task 1, thí sinh thường được yêu cầu viết bài báo cáo khoảng 150 từ để mô tả và giải thích các số liệu, dữ liệu trên các biểu đồ, một quá trình, một hiện tượng được biểu diễn dưới dạng hình vẽ.

10 lỗi sai thường gặp trong IELTS Writing Task 1

Thêm “s” sau million, thousand, billion khi miêu tả số liệu

Nhớ rằng khi có số liệu đi kèm, không bao giờ để “s” sau các từ “hundred”, “thousand”, “million”.

Cách viết sai: 5000 millions books; 15 thousands people

Cách viết đúng: 5000 million books; 15 thousand people

Dùng sai cấu trúc “the figure for”

Đây là một cấu trúc thường dùng để thay thế cho các đại lượng đã được nhắc đến trước đó, tuy nhiên một số bạn lại chưa biết cách dùng cấu trúc này cho đúng.

Cách dùng sai: The number of students reading books in Vietnam in 2010 was 1500, while the figure for the number of students in Thailand was 2000.

Cách dùng đúng: The number of students reading books in Vietnam in 2010 was 1500, while the figure for Thailand was 2000.

Dùng sai “number” và “amount”

“Number” thường dùng cho các danh từ đếm được, còn “amount” thường dùng cho các danh từ không đếm được.

Cách viết sai: the amount of tourists; the number of spending

Cách viết đúng: the number of tourists; the amount of spending

Sử dụng sai thì

Đa số mọi người đều dùng quá khứ đơn trong bài viết IELTS Writing Task 1, tuy nhiên sẽ có những trường hợp ngoại lệ. Vậy nên, hãy đọc kĩ biểu đồ:

Nếu biểu đồ ở thời gian trong quá khứ: Quá khứ đơn

Nếu biểu đồ không có thòi gian: Hiện tại đơn

Nếu biểu đồ thời gian ở tương lai: Dùng cấu trúc miêu tả dự đoán (is expected, is estimated)

Viết tất cả số liệu trên biểu đồ

Tất cả câu hỏi của bài viết 1 đều ghi “Tóm tắt thông tin bằng cách chọn và tổng hợp các đặc điểm chính … .” Rất nhiều bạn cố gắng viết tất cả thông tin nhìn thấy, điều này thường dẫn đến một bài viết lan man không có trọng tâm, mất nhiều thời gian mà điểm lại không cao.

Giải pháp: Hãy luôn nhớ rằng trong Task 1 chỉ cần miêu tả so sánh các key features (đặc điểm chính) là đủ.

Ví dụ: Với dạng biểu đồ xu hướng thì key features sẽ là (năm đầu, năm cuối, xu hướng & điểm đặc biệt đỉnh & đáy), các điểm khác có thể bỏ qua.

Viết “the” trước tính từ so sánh hơn

Trong cấu trúc “The amount/number/proportion of … + be + highest/largest/lowest” không cần mạo từ “the” trước tính từ.

Vì cấu trúc trên là việc viết lại cụm “The + highest/largest/lowest … + amount/number/proportion” nên đã có mạo từ “the” rồi.

Câu sai: The number of students studying at ZIM in 2016 was the highest.

Câu đúng: The number of students studying at ZIM in 2016 was highest.

Không dùng những từ “xấp xỉ”

Khác với biểu đồ tròn (pie) hoặc bảng (table), đường (line) hoặc cột (bar) số liệu sẽ không có cụ thể, do đó chúng ta sẽ không tự mình đưa ra con số cụ thể trong bài viết mà thay vào đó hãy dùng từ thể hiện nghĩa “xấp xỉ” như: about, approximately, roughly, more than, nearly, just under.

Ví dụ: Line graph

The number of students studying at ZIM in 2016 was about 250.

Dùng sai While và Whereas

“While”“Whereas” là những từ nối, đóng vai trò nối 2 mệnh đề trong cùng 1 câu. Tuyệt đối không sử dụng “while”“whereas” trong những câu chỉ có 1 mệnh đề.

Cách viết sai: While, the number of students studying at ZIM increased to 250.

Cách viết đúng: The number of students studying at ZIM increased to 250 in 2017, while the figure for ABC center decreased to 100.

Không sắp xếp ý một cách logic

Nhiều bạn có thói quen viết 1 body dài miên man không có xuống dòng, như vậy sẽ ảnh hưởng đến sự mạch lạc trong bài viết. Vậy nên, khi viết task 1 luôn nhớ chia 4 đoạn thật rõ ràng để giám khảo dễ theo dõi:

  • Paragraph 1- Introduction

  • Paragraph 2- Overview of main features

  • Paragraph 3- Details of main features 1

  • Paragraph 4- Details of main features 2

Không dùng mệnh đề quan hệ để bổ nghĩa cho danh từ

Câu sai: The number of students studied at ZIM in 2016 was highest.

Câu này là sai vì phần studied at ZIM phải là mệnh đề bổ nghĩa cho danh từ students trước đó.

Câu đúng: The number of students who studied at ZIM in 2016 was highest.

Khi dùng các công thức như the amount of/ the percentage of/ the number of + danh từ, trong trường hợp danh từ này chưa rõ nghĩa luôn phải bổ nghĩa bằng mệnh đề quan hệ.

Bạn muốn học thêm về nội dung này?

Đặt lịch học 1-1 với Giảng viên tại ZIM để được học sâu hơn về nội dung của bài viết bạn đang đọc. Thời gian linh hoạt và học phí theo buổi

Đánh giá

5.0 / 5 (2 đánh giá)

Gửi đánh giá

0

Bình luận - Hỏi đáp

Bạn cần để có thể bình luận và đánh giá.
Đang tải bình luận...
Chat nhanh
Chat Messenger
Đăng ký tư vấn
1900 2833