Anh Ngữ ZIM - Luyện thi IELTS đảm bảo đầu ra | Luyện thi IELTS cam kết đầu ra | Luyện thi IELTS - Anh Ngữ ZIM

ZIM – Trường Anh ngữ học thuật và luyện thi chứng chỉ

Chương trình học chuyên sâu

Các chương trình luyện thi chứng chỉ tiếng Anh tại ZIM luôn được cập nhật liên tục giúp học viên nắm bắt được xu hướng và những thay đổi trong kỳ thi

Học cùng chuyên gia luyện thi

Giảng viên trình độ chuyên môn rất cao và kỹ năng sư phạm chuyên sâu đảm bảo học viên tiếp nhận kiến thức hiệu quả, trọng tâm và phù hợp sức học.

Phương pháp tư duy ngôn ngữ

Phương pháp phát triển tư duy ngôn ngữ giúp học viên hiểu bản chất của việc sử dụng ngôn ngữ và thành công trong các kỳ thi đánh giá năng lực ngoại ngữ.

Cam kết đầu ra

ZIM cam kết đầu ra cho tất cả chương trình học và luyện thi. Nếu học viên không đạt điểm đầu ra sẽ được ôn luyện lại cấp tốc và tài trợ phí thi lại đến khi đạt điểm.

Học viên nhận xét

mySQL dummy tracking - This is a Whitelist Signature for verification to Mona Media domain