Chính sách bảo mật

ZIM có thể thu thập dữ liệu cá nhân về bạn

Khi bạn đăng ký và/hoặc sử dụng các dịch vụ như: đăng kí các khoá học Tiếng Anh; tải tài liệu; đăng kí thi thử tại ZIM; đăng kí thi IELTS tại Hội đồng Anh thông qua ZIM.

Khi bạn liên lạc với ZIM qua các cuộc gọi điện thoại (có thể được ghi âm lại), thư từ, gặp gỡ trực tiếp, các nền tảng ứng dụng truyền thông xã hội và email

Khi bạn cung cấp ý kiến phản hồi hoặc gửi khiếu nại cho ZIM

Khi bạn gửi dữ liệu cá nhân của bạn cho ZIM vì bất kỳ lý do gì.

Mục đích thu thập thông tin

Cung cấp các dịch vụ, sản phẩm theo nhu cầu của khách hàng;

Liên hệ xác nhận khi khách hàng đăng ký sử dụng dịch vụ, xác lập giao dịch trên website;

Bảo đảm quyền lợi của khách hàng khi phát hiện các hành động giả mạo, phá hoại, lừa đảo khách hàng;

Liên lạc, hỗ trợ, giải quyết với khách hàng trong các trường hợp đặc biệt.

Phạm vi sử dụng thông tin

ZIM chỉ sử dụng thông tin cá nhân của khách hàng cho các mục đích nêu trên hoặc mục đích khác (nếu có) với điều kiện đã thông báo và được sự đồng ý của khách hàng.

ZIM sẽ không sử dụng thông tin cá nhân của khách hàng để gửi quảng cáo, giới thiệu dịch vụ và các thông tin có tính thương mại khác khi chưa được khách hàng chấp thuận.

Khách hàng hiểu và đồng ý rằng ZIM có nghĩa vụ phải cung cấp thông tin khách hàng theo yêu cầu/quyết định của Cơ quan nhà nước có thẩm quyền và/hoặc quy định pháp luật. ZIM sẽ được miễn trừ mọi trách nhiệm liên quan đến bảo mật thông tin trong trường hợp này.

Cam kết

Mọi thông tin cá nhân của khách hàng thu thập được từ website sẽ được lưu giữ an toàn.

ZIM cam kết bảo mật thông tin, không chia sẻ, tiết lộ, chuyển giao thông tin cá nhân của khách hàng, thông tin giao dịch trực tuyến trên website cho bất kỳ bên thứ ba nào khi chưa được sự đồng ý của khách hàng, trừ trường hợp phải thực hiện theo yêu cầu của các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, hoặc theo quy định của pháp luật hoặc việc cung cấp thông tin đó là cần thiết để ZIM cung cấp dịch vụ/ tiện ích cho khách hàng.

Đối với các giao dịch trực tuyến được thực hiện thông qua website, ZIM không lưu trữ thông tin thẻ thanh toán của khách hàng. Thông tin tài khoản, thẻ thanh toán của khách hàng sẽ được các đối tác cổng thanh toán của ZIM bảo vệ theo tiêu chuẩn quốc tế.

Bạn có thể gửi yêu cầu xóa các dữ liệu và thông tin tài khoản đã thu thập của bạn đến email: duong@zim.vn. Bạn sẽ phải chứng minh quyền sở hữu tài khoản đó. Trong vòng 48h, các dữ liệu đã thu thập và tài khoản của bạn sẽ được xóa khỏi hệ thống của chúng tôi.

Tư vấn nhanh
Chat tư vấn
Chat Messenger
1900 2833
Đang tải dữ liệu
rity