Thông tin khóa học

1. Đối tượng

Người học có nền tảng từ vựng và ngữ pháp tiếng Anh căn bản để đạt mục tiêu đầu vào từ 750 điểm, có thể đọc/nghe thông tin đơn giản, có thể hiểu được luận điểm chính của các bài nghe/đọc về các vấn đề quen thuộc thường gặp trong công việc và đời sống; chưa từng tham gia kì thi TOEIC hoặc đã tham gia nhưng điểm số chưa đạt mục tiêu 750 điểm.

2. Mục tiêu khóa học

Học viên có nền tảng từ vựng, ngữ pháp cần thiết để đạt được mục tiêu đầu ra 750/990 điểm (tương ứng trả lời đúng khoảng 78/100 câu hỏi ở mỗi phần Nghe và Đọc).

3. Nội dung chương trình

Thời lượng: 24 buổi; 2h/buổi

Cấu trúc:

  • Phần nghe (12 buổi)
  • Phần đọc (12 buổi)

Tài liệu sử dụng: (sử dụng cho cả 2 phần, có chọn lọc lại nội dung).

  • TOEIC Preparation Volume 2
  • ETS 2022

Cam kết chất lượng

  1. Kiểm tra trình độ đầu vào chính xác và miễn phí: ZIM đánh giá chính xác trình độ của học viên trước khi xếp lớp

  2. Học thử trải nghiệm khách quan trước khi đăng ký: Học viên an tâm thử nghiệm trước khi quyết định đăng ký học

  3. Cam kết đảm bảo đầu ra Zero-risk uy tín: Học viên được đào tạo lại miễn phí nếu không đạt đầu ra

  4. Hệ thống học liệu hoàn thiện và phương pháp giảng dạy cá nhân hoá: đảm bảo học viên được trải nghiệm chất lượng chuyên môn tốt nhất

  5. Giảng viên trình độ tối thiểu 950 TOEIC. Giảng viên tại ZIM có trình độ chuyên môn ưu tú và đã tham gia các dự án phát triển nguồn học liệu và phương pháp sư phạm tại ZIM

Giảng viên

Các khóa học chuẩn bị khai giảng

Đánh giá của học viên