Thông tin khóa học

1. Đối tượng

Người học có nền tảng từ vựng và ngữ pháp tiếng Anh căn bản để đạt mục tiêu đầu vào từ 750 điểm, có thể đọc/nghe thông tin đơn giản, có thể hiểu được luận điểm chính của các bài nghe/đọc về các vấn đề quen thuộc thường gặp trong công việc và đời sống; chưa từng tham gia kì thi TOEIC hoặc đã tham gia nhưng điểm số chưa đạt mục tiêu 750 điểm.

2. Mục tiêu khóa học

Học viên có nền tảng từ vựng, ngữ pháp cần thiết để đạt được mục tiêu đầu ra 750/990 điểm (tương ứng trả lời đúng khoảng 78/100 câu hỏi ở mỗi phần Nghe và Đọc).

3. Nội dung chương trình

Thời lượng: 20 buổi; 2h/buổi

Cấu trúc:

 • Phần nghe (10 buổi)
 • Phần đọc (10 buổi)

Tài liệu sử dụng: (sử dụng cho cả 2 phần, có chọn lọc lại nội dung).

 • TOEIC Preparation Volume 2
 • ETS 2024
TOEIC Listening 750
LessonMục tiêu - Nội dung
1
Mục tiêu
 • Nắm được cấu trúc đề thi và cách làm bài.
 • Biết được cách phân tích tranh và dự đoán các phương án.
 • Biết được những cấu trúc ngữ pháp thường được dùng để miêu tả tranh.
 • Làm quen và ghi nhớ những cụm từ vựng và cách diễn đạt phổ biến khi miêu tả.
 • Luyện tập với bài tập trích từ đề thi thực tế.
Nội dung

Part 1:

 • Giới thiệu về cấu trúc đề thi phần 1.
 • Giới thiệu các dạng tranh.
  • Tranh với người làm trọng tâm.
  • Tranh với vật/cảnh vật làm trọng tâm.
 • Cấu trúc ngữ pháp sử dụng để miêu tả tranh.
 • Từ vựng phổ biến sử dụng để miêu tả tranh.
 • Bài tập vận dụng trích từ sách ETS2024 Listening, độ khó tương đương đề thi thực tế. (TEST 1+2)
2
Mục tiêu
 • Nắm được cấu trúc đề thi và cách làm bài part 2.
 • Phân biệt được các câu hỏi thông tin và biết được một số cách trả lời phù hợp với từng loại câu hỏi.
 • Biết cách vận dụng kiến thức vào làm bài thi.
Nội dung

Part 2:

 • Giới thiệu về cấu trúc đề thi phần 2
 • Tìm hiểu về câu hỏi thông tin
  • who/whom/whose
  • what/which
  • when/where
  • why
  • how
 • Bài tập vận dụng trích từ sách ETS2024 Listening, độ khó tương đương đề thi thực tế. (TEST 1)
3
Mục tiêu
 • Phân biệt được các dạng câu hỏi và biết được cách trả lời với từng dạng.
 • Biết cách vận dụng kiến thức vào làm bài thi.
Nội dung

Part 2:

 • Tìm hiểu về các dạng câu hỏi khác
  • Câu hỏi YES/NO
  • Câu hỏi đuôi
  • Câu hỏi lựa chọn “or”
  • Các dạng câu đặc biệt (mời mọc, đề xuất ý kiến, yêu cầu, đề nghị, hỏi về trải nghiệm)
  • Phát biểu khẳng định
 • Bài tập vận dụng trích từ sách ETS 2024 Listening, độ khó đề thi tương đương đề thi thực tế. (TEST 2)
4
Mục tiêu
 • Hệ thống lại kiến thức liên quan part 1+2.
 • Luyện tập nhiều hơn với đề thi thật.
Nội dung

Part 1 + 2:

 • Actual test (trích từ sách ETS 2024 Listening), độ khó đề thi tương đương đề thi thực tế. (TEST 3+4+5)
5
Mục tiêu
 • Nắm được cấu trúc đề thi và cách làm bài part 3.
 • Làm quen với các dạng câu hỏi phổ biến và cách xử lý đối với từng dạng câu hỏi.
 • Làm quen và ghi nhớ những từ vựng theo các chủ đề.
 • Biết cách vận dụng kiến thức vào làm bài thi.
Nội dung

Part 3:

 • Giới thiệu về cấu trúc đề thi phần 3.
 • Giới thiệu sơ lược về các dạng câu hỏi:
  • Câu hỏi thông tin chung
  • Câu hỏi thông tin chi tiết
  • Câu hỏi về hành động tiếp theo
  • Câu hỏi ngụ ý
  • Câu hỏi ý kiến người thứ ba
  • Câu hỏi liên quan bảng biểu/ sơ đồ
 • Phân tích các tình huống hội thoại và từ vựng theo chủ đề: hoạt động kinh doanh; vấn đề nhân sự; cơ sở vật chất, thiết bị văn phòng.
 • Bài tập vận dụng trích từ sách ETS 2024 Listening, độ khó đề thi tương đương đề thi thực tế. (TEST 1)
6
Mục tiêu
 • Làm quen với một số đoạn hội thoại theo chủ đề.
 • Học những từ vựng phổ biến theo chủ đề.
 • Biết cách vận dụng kiến thức vào làm bài thi.
Nội dung

Part 3:

 • Phân tích các tình huống hội thoại và từ vựng theo chủ đề: quảng cáo thương mại; sự kiện thương mại; các chuyến đi công tác, du lịch; tình huống tại các địa điểm công cộng.
 • Bài tập vận dụng trích từ sách ETS 2020 Listening, độ khó đề thi tương đương đề thi thực tế. (TEST 2)
7
Mục tiêu
 • Hệ thống lại kiến thức part 3.
 • Luyện tập nhiều hơn với đề thi thật.
Nội dung

Part 3:

 • Actual test (trích từ sách ETS 2024 Listening), độ khó đề thi tương đương với đề thi thực tế. (TEST 3+4+5)
8
Mục tiêu
 • Nắm được cấu trúc đề thi và cách làm bài part 4.
 • Làm quen với các dạng câu hỏi phổ biến và cách xử lý đối với từng dạng câu hỏi.
 • Làm quen với các dạng bài độc thoại và học từ vựng theo dạng bài.
 • Biết cách vận dụng kiến thức vào làm bài thi.
Nội dung

Part 4:

 • Giới thiệu về cấu đề thi phần 4.
 • Giới thiệu sơ lược về các dạng câu hỏi.
  • Câu hỏi thông tin chung
  • Câu hỏi thông tin chi tiết
  • Câu hỏi về hành động tiếp theo
  • Câu hỏi ngụ ý
  • Câu hỏi liên quan bảng biểu/ sơ đồ
 • Phân tích các dạng bài nói và bổ sung từ vựng theo dạng bài (tin nhắn ghi âm, thông báo công khai).
 • Bài tập vận dụng trích từ sách ETS 2024 Listening, độ khó đề thi tương đương đề thi thực tế. (TEST 2)
9
Mục tiêu
 • Làm quen với các dạng bài độc thoại và học từ vựng theo dạng bài.
 • Biết cách vận dụng kiến thức vào làm bài thi.
Nội dung

Part 4:

 • Phân tích các dạng bài nói và bổ sung từ vựng theo dạng bài (Bài phát thanh, cuộc họp kinh doanh, diễn thuyết và thuyết trình)
 • Bài tập vận dụng trích từ sách ETS 2024 Listening, độ khó đề thi tương đương đề thi thực tế. (TEST 1)
10
Mục tiêu
 • Hệ thống lại kiến thức liên quan part 4.
 • Luyện tập nhiều hơn với đề thi thật.
Nội dung

Part 4:

 • Actual test (trích từ sách ETS 2024 Listening), độ khó tương đương với đề thi thực tế. (TEST 3+4+5)
TOEIC Reading 750
LessonNội dung
1
Mục tiêu
 • Nắm được các đặc điểm về vị trí, chức năng của từ loại và cách nhận biết từ loại
 • Nắm được yêu cầu chung của dạng bài đọc phần 5 và 6
 • Nhận biết dạng câu hỏi về Từ loại và cách tiếp cận
 • Ứng dụng được kiến thức về từ loại để làm bài
Nội dung

Part 5 + 6:

 • Kiến thức ngữ pháp về từ loại, bao gồm: Danh từ, Đại từ, Động từ, Tính từ và Trạng từ.
 • Bài tập vận dụng phần 5 và 6
2
Mục tiêu
 • Nắm được các đặc điểm về vị trí và chức năng của từng dạng động từ
 • Nhận biết dạng câu hỏi về dạng động từ và cách tiếp cận
 • Ứng dụng kiến thức về dạng động từ để làm bài
Nội dung

Part 5 + 6:

 • Kiến thức ngữ pháp về dạng động từ, bao gồm: Động từ nguyên thể (To infinitive), Danh động từ (Gerund) và Phân từ (Participle)
 • Bài tập vận dụng phần 5 và 6
3
Mục tiêu
 • Nắm được các dấu hiệu nhận biết, đặc điểm về cách sử dụng, cấu trúc của các thì ở hiện tại và quá khứ
 • Nhận biết dạng câu hỏi ngữ pháp về Thì và cách tiếp cận
 • Nắm được các đặc điểm về cấu trúc và cách sử dụng thể câu bị động (cấu trúc và cách sử dụng).
 • Nhận biết câu bị động ở các thì và dạng động từ
 • Ứng dụng kiến thức về Thì để làm bài
Nội dung

Part 5 + 6:

 • Kiến thức ngữ pháp về thì động từ, tập trung vào các thì thường hay xuất hiện trong đề thi, bao gồm:
  • Các thì hiện tại: đơn – tiếp diễn – hoàn thành
  • Các thì quá khứ: đơn – tiếp diễn – hoàn thành
  • Thì tương lai: đơn – tiếp diễn – hoàn thành, thì tương lai với "will" và "be going to"
 • Kiến thức ngữ pháp về thể câu bị động, các cách diễn đạt dưới dạng bị động thường gặp trong bài thi
 • Sự hòa hợp giữa chủ ngữ và động từ
 • Bài tập vận dụng phần 5 và 6
4
Mục tiêu
 • Nắm được định nghĩa và các đặc điểm ngữ pháp về vị trí và cách sử dụng của giới từ và liên từ
 • Nhận biết được sự khác biệt giữa giới từ và liên từ trong câu
 • Nhận biết dạng câu hỏi về giới từ, liên từ và cách tiếp cận
 • Ứng dụng kiến thức để làm bài
Nội dung

Part 5 + 6:

 • Kiến thức ngữ pháp về giới từ, bao gồm các giới từ chỉ thời gian, địa điểm nơi chốn, giới từ chỉ mục đích
 • Kiến thức ngữ pháp về liên từ
 • Phân biệt giới từ và liên từ trong bài thi
 • Bài tập vận dụng phần 5 và 6
5
Mục tiêu
 • Nắm được các đặc điểm về cấu trúc và cách sử dụng của mệnh đề quan hệ với các đại từ quan hệ (who, which, that, whom, whose) và trạng từ quan hệ (where, when)
 • Nhận biết các câu có mệnh đề quan hệ trong bài thi và cách tiếp cận
 • Nắm được các đặc điểm về cấu trúc và cách sử dụng câu so sánh và câu điều kiện
 • Nhận biết dạng câu so sánh và câu điều kiện trong bài thi và cách tiếp cận
 • Ứng dụng kiến thức để làm bài
Nội dung

Part 5 + 6:

 • Kiến thức ngữ pháp về mệnh đề quan hệ
 • Kiến thức ngữ pháp về các dạng thức so sánh bằng, so sánh hơn và so sánh nhất
 • Kiến thức ngữ pháp về câu điều kiện loại 1, 2 và 3.
 • Bài tập vận dụng phần 5 và 6
6
Mục tiêu
 • Ứng dụng kiến thức để làm bài thi thực tế
 • Luyện tập phân tích câu hỏi, các lựa chọn và nhận biết bẫy để tìm ra câu trả lời đúng
 • Bổ sung vốn từ thuộc các chủ đề
Nội dung

Part 5 + 6:

 • Ôn tập phần 5 và 6 với đề thi (trích từ sách ETS 2020 Listening), độ khó đề thi tương đương với đề thi thực tế.
7
Mục tiêu
 • Nắm được đặc điểm và yêu cầu phần thi
 • Nắm được đặc điểm các dạng câu hỏi phổ biến thường xuất hiện trong phần 7 và cách tiếp cận
 • Ứng dụng kiến thức để làm bài
 • Bổ sung từ vựng từ qua bài đọc
 • Nắm được đặc điểm dạng văn bản email và thư từ trong phần 7
 • Luyện tập đọc hiểu các dạng dạng văn bản trên và trả lời câu hỏi có liên quan
 • Học từ vựng phổ biến theo chủ đề trong các văn bản
Nội dung

Part 7:

 • Các dạng câu hỏi xuất hiện trong bài đọc phần 7, bao gồm câu hỏi thông tin chung, thông tin chi tiết, câu hỏi ngụ ý, câu hỏi về từ đồng nghĩa, và điền câu vào chỗ trống
 • Dạng văn bản thư email và thư từ (letter).
 • Bài tập vận dụng phần 7 với dạng đoạn văn bản đơn.
8
Mục tiêu
 • Nắm được đặc điểm dạng văn bản tin nhắn và chuỗi tin nhắn
 • Luyện tập đọc hiểu các dạng văn bản trên và trả lời câu hỏi có liên quan
 • Nắm cách liên kết thông tin giữa các đoạn văn bản đôi để trả lời câu hỏi
 • Học từ vựng phổ biến theo chủ đề trong các văn bản
Nội dung

Part 7:

 • Dạng văn bản tin nhắn và chuỗi tin nhắn (online chat/ text message chain)
 • Bài tập vận dụng phần 7 với dạng đoạn văn bản đơn và đôi.
9
Mục tiêu
 • Nắm được đặc điểm dạng văn bản quảng cáo và bài báo
 • Luyện tập đọc hiểu các dạng văn bản trên và trả lời câu hỏi có liên quan
 • Học từ vựng phổ biến theo chủ đề trong các văn bản
Nội dung

Part 7:

 • Dạng văn bản quảng cáo (advertisement) và bài báo (article)
 • Bài tập vận dụng phần 7 với dạng văn bản đơn và đôi.
10
Mục tiêu
 • Nắm được đặc điểm dạng văn bản thông báo và các dạng khác
 • Luyện tập đọc hiểu các dạng văn bản trên và trả lời câu hỏi có liên quan
 • Nắm cách liên kết thông tin giữa các đoạn văn đôi và ba để trả lời câu hỏi
 • Học từ vựng phổ biến theo chủ đề trong các văn bản
Nội dung

Part 7:

 • Dạng văn bản thông báo (notice) và các dạng bài đọc khác (non-prose reading, ví dụ lịch trình, vé, hoá đơn, …)
 • Bài tập vận dụng phần 7 với dạng văn bản đơn, đôi và ba.

Cam kết chất lượng

 1. Kiểm tra trình độ đầu vào chính xác và miễn phí: ZIM đánh giá chính xác trình độ của học viên trước khi xếp lớp

 2. Học thử trải nghiệm khách quan trước khi đăng ký: Học viên an tâm thử nghiệm trước khi quyết định đăng ký học

 3. Cam kết đảm bảo đầu ra Zero-risk uy tín: Học viên được đào tạo lại miễn phí nếu không đạt đầu ra

 4. Hệ thống học liệu hoàn thiện và phương pháp giảng dạy cá nhân hoá: đảm bảo học viên được trải nghiệm chất lượng chuyên môn tốt nhất

Giảng viên khoá TOEIC 750

Giảng viên trình độ tối thiểu 950 TOEIC. Giảng viên tại ZIM có trình độ chuyên môn ưu tú và đã tham gia các dự án phát triển nguồn học liệu và phương pháp sư phạm tại ZIM

Lịch học khóa TOEIC 750

Khoá họcCơ sởKhai giảngCa họcBuổi học


Đánh giá của học viên

Tư vấn nhanh
Chat tư vấn
Chat Messenger
1900 2833
Đang tải dữ liệu