IELTS Writing

ideas-for-ielts-writing-topic-advertisements-phan-tich-cach-len-y-tuong-va-bai-mau

Ideas for IELTS Writing Topic Advertisements: Phân tích cách lên ý tưởng và bài mẫu

Giới thiệu từ vựng và kiến thức nền về các vấn đề thuộc  chủ đề để thí sinh áp dụng vào Ideas for IELTS Writing Topic Advertisements. Đồng thời, bài viết cũng cung cấp một bài viết mẫu để người học tham khảo.

0
Bài viết dưới đây sẽ cung cấp cho người học các từ vựng, cấu trúc hữu dụng để người học có thể vận dụng trong quá trình thực hiện bước so sánh trong bài IELTS Writing Task 1. 

Bài viết hướng dẫn chi tiết từng bước để viết được một bài IELTS Writing task 2 chủ đề Scientific Research kịp thời gian: phân tích cụ thể từng bước một kèm ví dụ cụ thể về quá trình tư duy