0

IELTS Writing

giai-de-ielts-writing-task-1-va-task-2-ngay-18032023

Giải đề IELTS Writing Task 1 và Task 2 ngày 18/03/2023

Phân tích đề, các bước lập dàn bài, bài mẫu IELTS Writing Task 1 và Task 2 kèm từ vựng ghi điểm cho đề thi thật ngày 18/03/2023....

ZIM Academy

Phép loại suy (Analogy) là một một biện pháp tu từ phổ biến được sử dụng nhiều trong văn nói và văn viết để làm rõ cũng như nhấn mạnh quan điểm. Bài viết hướng đến những người học gặp khó khăn trong việc giải thích ý tưởng, xây dựng và diễn đạt lập luận thuyết phục trong các dạng bài Writing bằng cá...

bởi

Hoàng Thị Yến Chi

IELTS Correct GPT là công cụ hỗ trợ chấm và đánh giá bài làm IELTS Writing Task 2 được phát triển bởi Anh Ngữ ZIM. IELTS Correct GPT giúp học viên chấm điểm bài làm IELTS Writing Task 2, chấm điểm chính xác Overall và các điểm thành phần, đưa ra các gợi ý giúp học viên phát triển và hoàn thiện bài l...

bởi

ZIM Academy

Causal Fallacy có nghĩa là lỗi ngụy biện nhân quả sai. Lỗi này phản ánh việc một người vô tình bỏ qua tính logic để đi đến một kết luận thỏa mãn một kết quả nào đó thiếu căn cứ về nguyên nhân. Bài viết này sẽ chia sẻ với người học chi tiết về ngụy biện nhân quả sai và ứng dụng của nó trong bài thi <...

bởi

Nguyễn Thị Hồng Nhung