IELTS Writing

giai-de-ielts-writing-task-1-va-task-2-ngay-19012023

Giải đề IELTS Writing Task 1 và Task 2 ngày 19/01/2023

Phân tích đề, các bước lập dàn bài, bài mẫu IELTS Writing task 1 và task 2 kèm từ vựng ghi điểm cho đề thi thật ngày 19/01/2023....

ZIM Academy

Copywork có thể nghe xa lạ đối với phần lớn người đọc, nhưng thực tế đây lại là một kỹ thuật mà học sinh tiểu học đã tiếp cận dưới hình thức tập viết. Trong bài viết này, hãy cùng tìm hiểu xem thực tế Copywork là gì và làm sao để ứng dụng phương pháp này để cải thiện kỹ năng IELTS W...

bởi

Trần Xuân Đạo

Chính phủ có nên cung cấp miễn phí một dịch vụ xã hội nào đó hay không là một trong những đề bài thường gặp trong IELTS Writing Task 2. Với dạng bài này, thí sinh được yêu cầu đồng ý hay không đồng ý về viêc chính phủ có nên cung cấp miễn phí một dịch vụ xã hội cho tất cả mọi người. Các dịch vụ xã h...

bởi

Đỗ Thị Thu Thảo