IELTS Writing

mot-so-loi-su-dung-cum-dong-tu-thuong-gap-trong-ielts-writing-va-cach-khac-phuc

Một số lỗi sử dụng cụm động từ thường gặp trong IELTS Writing và cách khắc phục

Củng cố lý thuyết về cách thành lập một cụm động từ trong tiếng Anh, chỉ ra một số lỗi sai thường mắc phải trong các bài viết IELTS Writing và cách khắc phục để cải thiện

0