Nội dung chương trình

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TOEIC 2022
Khóa họcNội dung
English Foundation
24 buổi
 • Từ loại tiếng Anh.
 • Các loại cấu trúc ngữ pháp cơ bản
 • Cấu tạo câu đơn
 • Hệ thống ngữ âm theo bảng Phiên âm quốc tế IPA
 • Giao tiếp trong các tình huống quen thuộc hàng ngày
TOEIC 550
24 buổi

Chuyên đề 1 - 12 buổi

 • Ôn tập các thành phần ngữ pháp cơ bản.
 • Mở rộng các chuyên đề ngữ pháp phân tích thành phần câu ứng dụng trong đọc hiểu.
 • Luyện tập đọc hiểu/từ vựng/ngữ pháp dùng trong thư tín điện tử và các đoạn quảng cáo tin tức. Luyện tập đọc hiểu/từ vựng/ngữ pháp dùng trong thư tín điện tử và các đoạn quảng cáo tin tức.

Chuyên đề 2 - 12 buổi

 • Ôn tập các thành phần ngữ pháp cơ bản.
 • Nghe hiểu các trường hợp hỏi đáp trong giao tiếp cũng như nghe hiểu 2 luồng thông tin trong cùng một đoạn hội thoại ngắn. Mở rộng từ vựng theo chủ đề hội thoại.
 • Nghe hiểu các bài độc thoại ở nhiều dạng khác nhau. Mở rộng từ vựng theo dạng bài độc thoại.
 • Luyện đề với độ khó tương đương thi thật.
TOEIC 750
24 buổi

Chuyên đề 1 - 12 buổi

 • Tìm hiểu về cấu trúc đề thi và cách tiếp cận.
 • Ôn tập các chuyên đề ngữ pháp phân tích thành phần câu và ngữ pháp chuyên sâu.
 • Luyện tập đọc hiểu/từ vựng/ngữ pháp dùng trong thư tín và tổng hợp thông tin từ hai nguồn đọc khác nhau.
 • Luyện tập nghe hiểu các dạng câu hỏi khác nhau trong các đoạn hội thoại và độc thoại.
 • Luyện đề với độ khó tương đương thi thật

Chuyên đề 2 - 12 buổi

 • Nghe hiểu các đoạn hội thoại theo các chủ đề và mở rộng từ vựng theo chủ đề.
 • Nghe hiểu các bài độc thoại ở những dạng khác nhau và mở rộng từ vựng theo dạng bài.
 • Luyện tập lọc thông tin từ cuộc hội thoại dài và nghe hiểu đoạn độc thoại ngắn.
 • Luyện đề với độ khó tương đương thi thật.
TOEIC 900
24 buổi

Chuyên đề 1 - 10 buổi

 • Tìm hiểu về cấu trúc đề thi và cách tiếp cận.
 • Ôn tập các chuyên đề ngữ pháp chuyên sâu.
 • Luyện tập đọc hiểu/từ vựng/ngữ pháp dùng trong thư tín và tổng hợp thông tin từ nhiều nguồn đọc khác nhau với các chủ đề thường gặp trong giao tiếp và trong công việc.
 • Luyện tập tổng hợp thông tin từ đoạn hội thoại cũng như nghe hiểu những đoạn độc thoại dài về các chủ đề trong cuộc sống và trong công việc.
 • Luyện đề với độ khó cao hơn thi thật.

Chuyên đề 2 - 14 buổi

 • Luyện đề với độ khó cao hơn thi thật.
 • Nhận biết những lỗi thường mắc phải và biết được phương hướng xử lý.
 • Bổ sung cấu trúc ngữ pháp, từ vựng thuộc các chủ đề từ đề thi thật.
Luyện đề cơ bản
20 buổi
 • Phương pháp và kinh nghiệm luyện đề TOEIC dành cho trình độ cơ bản
 • Chiến lược xử lý các dạng câu hỏi trong các phần 1, 2, 3, 5, 6
 • Giải đề chi tiết trong cuốn TOEIC Practice Tests Plus 2023
Luyện đề nâng cao

20 buổi

 • Phương pháp và kinh nghiệm luyện đề TOEIC dành cho trình độ nâng cao
 • Chiến lược xử lý các dạng câu hỏi trong các phần 3, 4, 7 Giải đề chi tiết trong cuốn TOEIC Practice Tests Plus 2023
 • Lưu ý và mẹo xử lý các dạng câu hỏi khó trong bài thi.

Cam kết chất lượng

 1. Kiểm tra trình độ đầu vào chính xác và miễn phí: ZIM đánh giá chính xác trình độ của học viên trước khi xếp lớp

 2. Học thử trải nghiệm khách quan trước khi đăng ký: Học viên an tâm thử nghiệm trước khi quyết định đăng ký học

 3. Cam kết đảm bảo đầu ra Zero-risk uy tín: Học viên được đào tạo lại miễn phí nếu không đạt đầu ra

 4. Hệ thống học liệu hoàn thiện và phương pháp giảng dạy cá nhân hoá: đảm bảo học viên được trải nghiệm chất lượng chuyên môn tốt nhất

 5. Giảng viên trình độ tối thiểu 950 TOEIC. Giảng viên tại ZIM có trình độ chuyên môn ưu tú và đã tham gia các dự án phát triển nguồn học liệu và phương pháp sư phạm tại ZIM

Giảng viên

Các khóa học chuẩn bị khai giảng

Đánh giá của học viên