0

Idiom

weather-the-storm-la-gi-dinh-nghia-nguon-goc-va-cach-dung

Weather the storm là gì? Định nghĩa, nguồn gốc và cách dùng

Bài viết sau đây giúp người đọc trả lời cho câu hỏi Weather the storm là gì cũng như nguồn gốc và cách dùng trong tiếng Anh....

Lê Thị Mỹ Duyên

Bài viết này giới thiệu về Window shopping, một thành ngữ tiếng Anh có nghĩa là đi xem hàng hóa trưng bày qua cửa sổ cửa hàng mà không có ý định mua sắm. Bài viết cũng giải thích cách dùng, những cách diễn đạt tương đương và ứng dụng của thành ngữ này trong ngữ cảnh thực tế....

bởi

Đào Anh

Tie the knot là một trong những cụm từ phổ biến được sử dụng trong văn nói thường ngày. Vậy “tie the knot” là gì? Và nguồn gốc và cách dùng “Tie the knot” như thế nào trong câu? Trong bài viết này, ZIM sẽ giới thiệu cho người học cách dùng Tie the knot, ví dụ minh họa và các cách diễn đạt khác nhau ...

bởi

Nguyễn Quỳnh Anh

Để diễn tả một sự hao mòn hoặc hư hỏng người học thường đã biết đến các cụm từ như “damage” hay “destruction”. Tuy nhiên để miêu tả kỹ hơn nữa một sự vật bị hao mòn theo thời gian qua một quá trình sử dụng người học có thể dùng cụm từ “wear and tear”. Vậy cụm từ này có cách sử dụng như thế nào và cá...

bởi

Huỳnh Kim Ngân

Few and far between là một trong những idiom khá phổ biến trong tiếng Anh. Vậy cụm từ trên có nghĩa là gì? Cách dùng như thế nào? Ở bài viết này, tác giả sẽ giới thiệu giúp cho người học có thể hiểu hơn....

bởi

Nguyễn Thị Hồng Nhung