Thông tin khóa học

1. Đối tượng

Dành cho học viên trình độ dưới 550

2. Mục tiêu khóa học

550 - 750 TOEIC.

3. Nội dung chương trình

Thời lượng: 20 buổi; 2h/buổi

Cấu trúc:

  • Phần nghe: 10 buổi; 5 đề
  • Phần đọc: 10 buổi; 5 đề

Tài liệu sử dụng:

  • TOEIC Practice Tests Plus 2023

Cam kết chất lượng

  1. Kiểm tra trình độ đầu vào chính xác và miễn phí: ZIM đánh giá chính xác trình độ của học viên trước khi xếp lớp

  2. Học thử trải nghiệm khách quan trước khi đăng ký: Học viên an tâm thử nghiệm trước khi quyết định đăng ký học

  3. Cam kết đảm bảo đầu ra Zero-risk uy tín: Học viên được đào tạo lại miễn phí nếu không đạt đầu ra

  4. Hệ thống học liệu hoàn thiện và phương pháp giảng dạy cá nhân hoá: đảm bảo học viên được trải nghiệm chất lượng chuyên môn tốt nhất

  5. Giảng viên trình độ tối thiểu 950 TOEIC. Giảng viên tại ZIM có trình độ chuyên môn ưu tú và đã tham gia các dự án phát triển nguồn học liệu và phương pháp sư phạm tại ZIM

Giảng viên

Các khóa học chuẩn bị khai giảng

Đánh giá của học viên