Pronunciation

gioi-thieu-phu-am-r-va-j-trong-bang-phien-am-ipa

Giới thiệu phụ âm /r/ và /j/ trong bảng phiên âm IPA

Bài viết giới thiệu hai phụ âm /r/ và /j/ trong bảng phiên âm ...

bởi

Hồ Hoàng Long