Ngữ pháp cơ bản

ung-dung-cau-truc-finish-trong-tieng-anh

Ứng dụng cấu trúc Finish trong tiếng Anh

Cấu trúc Finish trong tiếng Anh dùng như thế nào cho phù hợp với ngữ cảnh và nội dung người viết muốn truyền tải? Bài viết này sẽ phân tích cách dùng ...

bởi

Đoàn Thị Huyền Trâm

Cấu trúc Against trong tiếng Anh dùng như thế nào cho phù hợp với ngữ cảnh và nội dung người viết muốn truyền tải? Bài viết này sẽ phân tích cách dùng của từng cấu trúc tương ứng với nghĩa và ví dụ cụ thể....

bởi

Đoàn Thị Huyền Trâm

Cấu trúc Shall we trong tiếng Anh dùng như thế nào cho phù hợp với ngữ cảnh và nội dung người viết muốn truyền tải? Bài viết này sẽ phân tích cách dùng của từng cấu trúc tương ứng với nghĩa và ví dụ cụ thể....

bởi

Đoàn Thị Huyền Trâm