0

TOEIC Listening

tu-vung-part-3-toeic-listening-tu-vung-lien-quan-den-su-kien-lich-trinh

Từ vựng Part 3 TOEIC Listening: Từ vựng liên quan đến sự kiện, lịch trình

Bài viết sẽ giới thiệu đến người đọc một số từ vựng liên quan đến sự kiện, lịch trình thường xuất hiện trong phần thi TOEIC Part 3. Ngoài ra, bài viết...

Cáp Trúc Ly

Câu hỏi ngụ ý thường xuất hiện trong phần 4 của bài thi TOEIC Listening, nơi người nghe phải lắng nghe một đoạn hội thoại hoặc thông tin và trả lời các câu hỏi liên quan. Tuy nhiên, câu hỏi ngụ ý không yêu cầu trực tiếp đáp án được đề cập trong bài nghe, mà đòi hỏi người nghe phải hiểu rõ ngữ cảnh v...

bởi

Nguyễn Ngọc Thảo

Trong kỳ thi TOEIC Listening, phần 4 thường đòi hỏi người thí sinh lắng nghe một bài nói về một chủ đề nào đó và sau đó trả lời các câu hỏi liên quan đến thông tin chi tiết trong bài nói. Đây là một dạng câu hỏi phổ biến và yêu cầu người nghe có khả năng nghe hiểu và tìm kiếm thông tin chi tiết tron...

bởi

Nguyễn Ngọc Thảo

Trong phần 4 của bài thi TOEIC Listening, câu hỏi về thông tin chung đóng vai trò quan trọng để kiểm tra khả năng nghe hiểu và tìm kiếm thông tin trong bối cảnh kinh doanh. Đây là một dạng câu hỏi phổ biến trong đề thi, yêu cầu người nghe tìm hiểu về nội dung chung của cuộc trò chuyện hoặc bài giới ...

bởi

Nguyễn Ngọc Thảo

TOEIC là một trong những chứng chỉ tiếng Anh rất phổ biến đối với các thí sinh muốn sử dụng tiếng anh trong giao tiếp và môi trường làm việc quốc tế. Trong bài test TOEIC phần thi Listening rất quan trọng và Toeic listening part 4 có dạng bài đoạn độc thoại theo các chủ đề khác nhau. Các bài mẫu Toe...

bởi

Đào Minh Châu

Bài viết sẽ giới thiệu đến người đọc một số từ vựng liên quan đến phương tiện thường xuất hiện trong phần thi TOEIC Part 3. Ngoài ra, bài viết cũng có bao gồm các bài tập minh họa để người học luyện tập các từ vựng vừa học....

bởi

Cáp Trúc Ly