Từ vựng tiếng Anh

9-collocations-chu-de-energy-va-cach-ung-dung-trong-ielts-writing

9 Collocations chủ đề Energy và cách ứng dụng trong IELTS Writing

Giới thiệu 9 collocations chủ đề Energy – Năng lượng trong IELTS Writing Task 2 đồng thời lồng ghép các đầu mối ngữ cảnh giúp người đọc hình dung rõ ràng hơn ý nghĩa và cách ứng dụng collocation.

0