Từ vựng tiếng Anh

tieng-anh-giao-tiep-chu-de-on-the-way

Tiếng Anh giao tiếp chủ đề On the way

Trong bài viết dưới đây, tác giả sẽ giới thiệu với người học các từ vựng phổ biến trong Tiếng Anh giao tiếp chủ đề: On the way (Trên đường đi)

0
Bài viết dưới đây nằm trong chuỗi bài học từ vựng thông qua gốc từ, cụ thể chia sẻ về gốc từ -fin- thông qua phân tích cấu tạo và ý nghĩa của các từ có cấu tạo dựa trên gốc từ này.

Bài viết cung cấp từ vựng và mẫu câu Tiếng Anh giao tiếp chủ đề On a vacation thường dùng khi lên kế hoạch và đi du lịch, thông qua giới thiệu và phân tích một vài đoạn hội thoại giao tiếp.

Bài viết dưới đây nằm trong chuỗi bài học từ vựng thông qua gốc từ, cụ thể chia sẻ về gốc từ -phil- và -phobia- thông qua phân tích cấu tạo và ý nghĩa của các từ có cấu tạo dựa trên hai gốc từ này.

Mục tiêu trọng tâm của bài viết là để cung cấp những mẫu hội thoại, từ vựng, mẫu câu thường sử dụng, dễ nhớ trong các cuộc giao tiếp thuộc chủ đề “Going to a party” (Having fun).