Từ vựng tiếng Anh

a-needle-in-a-haystack-la-gi-dinh-nghia-nguon-goc-va-cach-dung

A needle in a haystack là gì? Định nghĩa, nguồn gốc và cách dùng

Bài viết sau đây giúp người đọc trả lời cho câu hỏi A needle in a haystack là gì cũng như nguồn gốc và cách dùng trong tiếng Anh....

Lê Thị Mỹ Duyên

Trong tiếng Anh, Go against the grain là một thành ngữ được sử dụng khá nhiều trong giao tiếp với mục đích diễn tả những sự việc hay hành động trái với lẽ tự nhiên. Bài viết sau đây sẽ giúp người đọc trả lời cho câu hỏi Go against the grain là gì cũng như nguồn gốc ra đời của thành ...

bởi

Lê Thị Mỹ Duyên

Người học thường dùng “weirdo” hoặc “different people” để chỉ những người lập dị, khác biệt hoặc bị ra rìa vì một lý do xấu nào đó. Tuy nhiên, để có cách diễn đạt này chưa hoàn toàn đúng với điều người học muốn diễn đạt. Do đó, trong bài học này, tác giả giới thiệu thành ngữ (idiom) black sheep để n...

bởi

ZIM Academy

Người học thường dùng tính từ như “successfully” để diễn đạt khi làm điều gì đó thành công, hoặc dùng “gain a very high mark” khi đạt số điểm rất cao trong bài kiểm tra. Tuy nhiên, trong bài học này, tác giả sẽ giới thiệu thành ngữ (idiom) with flying colours mà người học có thể sử dụng cả trong ngữ...

bởi

ZIM Academy