Thông tin khóa học

Đối tượng học viên

Đối tượng: Khoá học luyện thi PTE dành cho học viên đang có trình độ PTE từ 29 đến 36 điểm Đầu ra: Học viên sẽ đạt được trình độ PTE từ 46 đến 56 điểm theo thang đo của PTE (tương đương với đầu ra 6.5 IELTS).

Cấu trúc chương trình:

 • 3 buổi nghe
 • 3 buổi đọc
 • 11 buổi viết
 • 7 buổi nói

Nội dung chương trình

LessonMục tiêu
Listening
 • Kỹ năng note-taking
 • Kỹ năng làm 8 dạng bài sau:
  • Summarize spoken text
  • Fill in the blanks
  • Multiple choice, single answer
  • Select missing word
  • Highlight incorrect words
  • Write from dictation
  • Multiple choice, multiple answers
  • Highlight correct summary
 • Thực hành với bài thi có độ khó tương đương thi thật
Reading
 • Kỹ năng làm 5 dạng bài sau:
  • Reading & writing fill in the blanks
  • Multiple choice, single answer
  • Reorder paragraph
  • Fill in the blank: Drag and drop
  • Multiple choice, multiple answers
 • Thực hành với bài thi có độ khó tương đương thi thật
Writing

Task 1

 • Ứng dụng chuyên sâu GIF model vào việc đọc hiểu nhanh đoạn đọc và viết câu tóm tắt với mức độ phức tạp cao

Task 2

 • Kỹ năng tư duy, phân tích chủ đề chuyên sâu
 • Chiến lược và phương pháp xử lý các dạng đề khác nhau
 • Khung bài mẫu cho các dạng đề khác nhau
 • Thực hành viết bài luận hoàn chỉnh
Speaking
 • Kỹ năng phân tích hình ảnh để mô tả: chọn những đặc điểm nổi bật và xu hướng thay đổi, sự khác biệt, suy luận từ hình ảnh.
 • Kỹ năng lặp lại câu văn được nói.
 • Kỹ năng take-note khi nghe giảng, xác định ý chính, ý phụ.
 • Kỹ năng làm 6 dạng bài sau:
  • Personal introduction
  • Read aloud
  • Repeat sentence
  • Describe Image
  • Re-tell lecture
  • Answer short questions
 • Các kỹ thuật nói tiếng Anh linh hoạt và tự nhiên.

Cam kết chất lượng

 1. Kiểm tra trình độ đầu vào chính xác và miễn phí: ZIM đánh giá chính xác trình độ của học viên trước khi xếp lớp

 2. Học thử trải nghiệm khách quan trước khi đăng ký: Học viên an tâm thử nghiệm trước khi quyết định đăng ký học

 3. Cam kết đảm bảo đầu ra Zero-risk uy tín: Học viên được đào tạo lại miễn phí nếu không đạt đầu ra

 4. Hệ thống học liệu hoàn thiện và phương pháp giảng dạy cá nhân hoá: đảm bảo học viên được trải nghiệm chất lượng chuyên môn tốt nhất

Giảng viên khoá PTE Advanced

Giảng viên trình độ tối thiểu 950 TOEIC. Giảng viên tại ZIM có trình độ chuyên môn ưu tú và đã tham gia các dự án phát triển nguồn học liệu và phương pháp sư phạm tại ZIM

Đánh giá của học viên

Tư vấn nhanh
Chat tư vấn
Chat Messenger
1900 2833
Đang tải dữ liệu
rity