IELTS Listening

download-ebook-ielts-listening-essential-guide-tuyen-tap-cac-phuong-phap-lam-bai

Download ebook IELTS Listening Essential Guide: Tuyển tập các phương pháp làm bài

Tuyển tập 5 phương pháp làm bài Listening IELTS phổ biến và chi tiết nhất trong cuốn sách IELTS Listening Essential Guide - do ZIM xuất bản.

0
Trong phần một của chủ đề này, người viết đã giới thiệu người đọc các nội dung về chiến lược nghe nói chung và chiến lược nghe nhận thức nói riêng. Trong phần hai này, bài viết sẽ tiếp tục giới thiệu các kiến thức về dạng chiến lược nghe còn lại – chiến lược siêu nhận thức.