0

IELTS Listening

giai-de-cambridge-ielts-17-test-2-listening-part-4-the-impact-of-digital-technology-on-the-icelandic-language

Giải đề Cambridge IELTS 17, Test 2, Listening Part 4: The impact of digital technology on the Icelandic language

Bài viết giúp người học xác định từ khóa, vị trí thông tin và giải thích đáp án cho đề

ZIM Academy

Bài viết phân tích một vấn đề mà nhiều học viên làm bài Listening mắc phải, đó là việc quá tập trung vào đợi từ và bị lỡ mất đi thông tin quan trọng của bài nghe từ đó khiến họ làm bài không tốt....

bởi

Trần Xuân Đạo