Giải đề Cambridge IELTS 18, Test 2, Listening Part 1: Working ar Milo's Restaurants

Bài viết giúp người học xác định từ khóa, vị trí thông tin và giải thích đáp án cho đề Cambridge IELTS 18, Test 2, Listening Part 1: Working ar Milo's Restaurants.
ZIM Academy
09/05/2023
giai de cambridge ielts 18 test 2 listening part 1 working ar milos restaurants

Đáp án

Question

Đáp án

1

training

2

discount

3

taxi

4

service

5

English

6

Wivenhoe

7

equipment

8

9.75

9

deliveries

10

Sunday

Giải thích đáp án đề Cambridge IELTS 18, Test 2, Listening Part 1: Working ar Milo's Restaurants

Question 1

Đáp án: training

Vị trí:

WOMAN: That's good. I can check all that later. Now, Milo's Restaurants have some vacancies at the moment. They're a really good company to work for. Lots of benefits.

MAN: Oh right.

WOMAN: They've got a very good reputation for looking after staff. For example, all employees get training, even temporary staff.

Giải thích đáp án:

Câu hỏi

1. ............ provided for all staff

Giải thích

 • Từ loại cần điền: Danh từ

 • Nội dung: Một lợi ích mà tất cả nhân viên đều nhận được

 • Bài nghe đề cập nhà hàng rất quan tâm đến nhân viên và tổ chức đào tạo cho toàn bộ nhân viên (“All employees" khớp với “all staff") - đây là lợi ích dành cho tất cả mọi người, kể cả những người làm tạm thời. Vì vậy, đáp án là “training”

Question 2

Đáp án: discount

Vị trí:

MAN: And do staff get free uniforms too?

WOMAN: Um ... you just need to wear a white T-shirt and black trousers, it says here. So I guess not ... But another benefit of working for a big company like this is that you can get a discount at any of their restaurants.

MAN: Even at weekends?

WOMAN: No, but you'll be working then anyway.

Giải thích đáp án:

Câu hỏi

2………. during weekdays at all Milo's Restaurants.

Giải thích

 • Từ loại cần điền: Danh từ

 • Nội dung: Một lợi ích khác mà nhân viên nhận được trong những ngày từ thứ 2-6 tại nhà hàng Milo

 • Bài nghe đề cập rõ một lợi ích khác “another benefit" là nhận được “discount" tại bất kỳ nhà hàng nào (“At any of their restaurants” tức là “all Milo's Restaurants”). Vì vậy, đáp án là “discount"

Question 3

Đáp án: taxi

Vị trí:

MAN: Oh yes. I suppose so. Most of their restaurants are in the city centre, aren't they? So, easy to get to by bus?

WOMAN: Yes. That's right. But if you have to do a late shift and finish work after midnight, the company will pay for you to get a taxi home.

Giải thích đáp án:

Câu hỏi

3……….. provided after midnight.

Giải thích

 • Từ loại cần điền: Danh từ

 • Nội dung: Một lợi ích khác khi làm việc ở nhà hàng sau nửa đêm

 • Ở bài nghe, thí sinh cần chú ý đến thông tin sau từ khoá “midnight": Nếu kết thúc công việc sau nửa đêm, công ty sẽ trả tiền taxi cho nhân viên. Vì vậy, đáp án là “taxi"

Question 4

Đáp án: service

Vị trí:

WOMAN: OK. Now, they do have some quite specific requirements for the kind of person they're looking for. Milo's is a young, dynamic company and they're really keen on creating a strong team. It's really important that you can fit in and get on well with everyone.

MAN: Yeah. I've got no problem with that. It sounds good, actually. The last place | worked for was quite demanding too. 

We had to make sure we gave a really high level of service.

Giải thích đáp án:

Câu hỏi

must care about maintaining a high standard of 4…………

Giải thích

 • Từ loại cần điền: Danh từ

 • Nội dung: Nhân viên cần chú ý đến một yếu tố cần duy trì tiêu chuẩn cao

 • Bài nghe đề cập rằng họ cần đảm bảo chất lượng dịch vụ cao (“A really high level of" là cụm từ được paraphrase của “a high standard"). Vì vậy đáp án là “service"

Question 5

Đáp án: English

Vị trí:

MAN: That's fine. I'm very used to working in that kind of environment.

WOMAN: Perfect. So the only other thing that's required is good communication skills, so you'll need to have a certificate in English.

Giải thích đáp án:

Câu hỏi

must have a qualification in 5………..

Giải thích

 • Từ loại cần điền: Danh từ

 • Nội dung: Chỉ một trình độ chuyên môn ở lĩnh vực cụ thể

 • Bài nghe đề cập rằng nhân viên cần có chứng chỉ tiếng Anh (“Certificate" là một cách chứng tỏ “qualification"). Vì vậy, đáp án là “English”

Question 6

Đáp án: Wivenhoe

Vị trí:

WOMAN: OK. Let's have a look at the current job vacancies at Milo's. The first one is in Wivenhoe Street.

MAN: Sorry, where?

WOMAN: Wivenhoe. W-I-V-E-N-H-O-E. It's quite central, just off Cork Street.

Giải thích đáp án:

Câu hỏi

6……………. street

Giải thích

 • Từ loại cần điền: Danh từ

 • Nội dung: Một tên riêng của con phố

 • Vị trí còn trống đầu tiên được đề cập là ở nhà hàng trên đường Wivenhoe. Vì vậy đáp án là “Wivenhoe"

Question 7

Đáp án: equipment

Vị trí:

WOMAN: They're looking for a breakfast supervisor.

MAN: That would be OK.

WOMAN: So you're probably familiar with the kind of responsibilities involved. Obviously checking that all the portions are correct, etc., and then things like checking all the procedures for cleaning the equipment are being followed.

Giải thích đáp án:

Câu hỏi

Making sure all 7…………. is clean.

Giải thích

 • Từ loại cần điền: Danh từ

 • Nội dung: Một yếu tố cần được đảm bảo sạch sẽ

 • Bài nghe đề cập rằng nhân viên cần kiểm tra quy trình vệ sinh thiết bị có được tuân thủ hay không, tức là đảm bảo mọi thiết bị đều sạch sẽ (“Cleaning the equipment are being followed" đồng nghĩa với “making sure all equipment is clean"). Vì vậy đáp án là “equipment"

Question 8

Đáp án: 9.75

Vị trí:

MAN: OK. And what about the salary? In my last job I was getting £9.50 per hour. I was hoping to get a bit more than that.

WOMAN: Well, to begin with, you'd be getting £9.75 but that goes up to £11.25 after three months.

Giải thích đáp án:

Câu hỏi

(Cột pay and conditions) Starting salary 8…………… per hour.

Giải thích

 • Cần điền số

 • Nội dung: Mức lương một giờ

 • Mức lương khởi điểm là £9.75 (“To begin with" cũng được hiểu là mức lương khởi điểm - “starting salary”). Vì vậy, đáp án là “9.75”

Question 9

Đáp án: deliveries

Vị trí:

WOMAN: Now, you might also be interested in the job at the City Road branch. That's for a junior chef, so again a position of responsibility.

MAN: I might prefer that, actually.

WOMAN: Right, well obviously this role would involve supporting the sous chef and other senior staff. And you'd be responsible for making sure there's enough stock each week and sorting out all the deliveries.

Giải thích đáp án:

Câu hỏi

Maintaining stock and organizing 9

Giải thích

 • Từ loại cần điền: danh từ

 • Nội dung: Một yếu tố cần tổ chức, sắp xếp

 • Bài nghe đề cập nhân viên cần đảm bảo có đủ đồ dự trữ mỗi tuần và phân loại các đơn hàng (“Sort out” đồng nghĩa với “organize"). Vì vậy, đáp án là “deliveries"

Question 10

Đáp án: Sunday

Vị trí:

MAN: Yes. It does sound interesting. What are the hours like?

WOMAN: The usual, I think. There's a lot of evening and weekend work, but they're closed on Mondays. But you do get one Sunday off every four weeks. So would you like me to send off your ...

Giải thích đáp án:

Câu hỏi

No work on a 10…………. once a month.

Giải thích

 • Từ loại cần điền: danh từ

 • Nội dung: Một từ chỉ thời gian

 • Bài nghe cho biết mỗi tháng nhân viên được nghỉ một ngày chủ nhật - “get one Sunday off" (“Every four weeks" đồng nghĩa với “a month"). Vì vậy, đáp án là “Sunday"

Trên đây là bài mẫu gợi ý cho đề Cambridge IELTS 18, Test 2, Listening Part 1 được đội ngũ chuyên môn tại Anh Ngữ ZIM biên soạn. Thí sinh có thể thảo luận về đề thi và đáp án dưới phần bình luận hoặc tham gia diễn đàn ZIM Helper để được giải đáp kiến thức tiếng Anh luyện thi IELTS và các kì thi tiếng Anh khác, được vận hành bởi các High Achievers.


image-altSở hữu sách “Cambridge English IELTS 18 Key & Explanation” để xem toàn bộ nội dung giải thích đáp án. Đặt mua tại đây.

Bạn muốn học thêm về nội dung này?

Đặt lịch học 1-1 với Giảng viên tại ZIM để được học sâu hơn về nội dung của bài viết bạn đang đọc. Thời gian linh hoạt và học phí theo buổi

Đánh giá

(0)

Gửi đánh giá

0

Bình luận - Hỏi đáp

Bạn cần để có thể bình luận và đánh giá.
Đang tải bình luận...
Kiểm tra trình độ
Học thử trải nghiệm