Giải đề Cambridge IELTS 18, Test 3, Listening Part 4: Space Traffic Management

Bài viết giúp người học xác định từ khóa, vị trí thông tin và giải thích đáp án cho đề Cambridge IELTS 18, Test 3, Listening Part 4: Space Traffic Management.
ZIM Academy
12/06/2023
giai de cambridge ielts 18 test 3 listening part 4 space traffic management

Đáp án

Question

Đáp án

31

 technical

32

cheap

33

thousands

34

identification

35

tracking

36

military

37

location

38

prediction

39

database

40

trust

Giải thích đáp án đề Cambridge IELTS 18, Test 3, Listening Part 4: Space Traffic Management

Questions 31

Đáp án:  technical

Vị trí: We'd need to have a set of legal measures, and we'd also have to develop the technical systems to enable us to prevent such accidents.

Giải thích đáp án:

Câu hỏi

would aim to set up legal and 31 ............................... ways of improving safety.

Giải thích

 • Từ loại cần điền: tính từ 

 • Nội dung: một tính chất của các cách nâng cao sự an toàn

 • Bài nói đề cập hai tính chất khi thành lập (“have a set of” khớp với “set up” trong đề) các cách ( “measures” khớp với “ways” trong đề ) tránh tai nạn (“prevent such accidents” khớp với “improving safety” trong đề) : thứ nhất là “legal” đã xuất hiện trong bài, thứ hai là “technicaltechical”. Vì vậy đáp án là “technical”

Question 32

Đáp án: cheap

Vị trí: …satellites are relatively cheap these days, compared with how they were in the past, meaning that more people can afford to put them into space.

Giải thích đáp án:

Câu hỏi

Satellites are now quite 32 ............................ .and therefore more widespread

Giải thích

 • Từ loại cần điền: tính từ 

 • Nội dung: một tính chất của satellites (vệ tinh) ngày nay

 • Bài nói đề cập vệ tinh ngày nay khá (từ “relatively” đã thay thế cho từ “quite” trong câu hỏi) rẻ (cheap) so với quá khứ. Điều này  khiến chúng được sử dụng lan rộng hơn ( “more people can afford” khớp với “more widespread” trong đề). Vì vậy đáp án là “cheap”

Question 33

Đáp án: thousands

Vị trí: …people aren't just launching single satellites but whole constellations, consisting of thousands of them designed to work together.

Giải thích đáp án:

Câu hỏi

e.g. there are constellations made up of 33................................ of satellites

Giải thích

 • Từ loại cần điền: số lượng hoặc danh từ

 • Nội dung: số lượng bao nhiêu vệ tinh hoặc bộ phận gì đó của vệ tinh

 • Bài nói đề cập không chỉ phóng vệ tinh đơn lẻ mà phóng nguyên cả các constellations. Những constellations này bao gồm hàng nghìn vệ tinh vận hành cùng nhau (“consisting of” khớp với “made up of” trong đề). Cũng phải lưu ý rằng từ “them” trong bài nghe đã thay thế cho từ “satellites” trước đó.  Vì vậy đáp án là “thousands”

Question 34

Đáp án: identification

Vị trí: …one thing you may be surprised to learn is that you can launch a satellite into space and, once it's out there, it doesn't have to send back any information to Earth to allow its identification.

Giải thích đáp án:

Câu hỏi

At present, satellites are not required to transmit information to help with their 34 ........................................

Giải thích

 • Từ loại cần điền: danh từ 

 • Nội dung: vấn đề gì cần giúp khi truyền thông tin 

 • Bài nói đề cập khi vệ sinh được phóng ra ngoài không gian, nó không cần phải gửi thông tin về Trái Đất ( “doesn’t have to send back any information” khớp với “not required to transmit information” trong đề ) để allow its identification. Vì vậy đáp án là “identification”

Question 35

Đáp án: tracking

Vị trí: When it comes to the safety of satellites, at present we don't have anything like enough proper ways of tracking them.

Giải thích đáp án:

Câu hỏi

There are few systems for 35 ............................... satellites

Giải thích

 • Từ loại cần điền: động từ hoặc tính từ 

 • Nội dung: một hành động đối với vệ tinh hoặc một tính chất của vệ tinh

 • Bài nói đề cập ngày nay chúng ta không có những cách phù hợp cho việc “tracking”. Từ “them” trong bài nghe đã thay thế cho từ “satellites” trước đó . Vì vậy đáp án là “tracking”

Question 36

Đáp án: military

Vị trí: In addition, some operators may be unwilling to share information about the satellites they've launched. For example, a satellite may be designed for military purposes, or it may have been launched for commercial reasons, and the operators don't want competitors to have information about it.

Giải thích đáp án:

Câu hỏi

Operators may be unwilling to share details of satellites used for 36 ..................................or commercial reasons

Giải thích

 • Từ loại cần điền: tính từ

 • Nội dung: mục đíchđính sử dụng của vệ tinh

 • Bài nói đề cập operators không muốn chia sẻ thông tin của satellites được dùng cho hai mục đích (“purposes” khớp với “reasons” trong đề: mục đích quân sự (military) hoặc mục đích thương mại (commercial) đã được đề cập trong đề. Vì vậy đáp án là “military”

Question 37

Đáp án: location

Vị trí: Details are needed about the object itself, as well as about … the information isn't easy to collect. Details are needed about the object itself, as well as about its location at a particular time and remember that a satellite isn't very big, and it's likely to be moving at thousands of kilometres an hour.

Giải thích đáp án:

Câu hỏi

It may be hard to collect details of the object's 37 ............................... at a given time.

Giải thích

 • Từ loại cần điền: danh từ

 • Nội dung: cái gì của vật thể mà khó để thu thập thông tin chi tiết

 • Bài nói đề cập không dễ để thu thập thông tin ( “isn’t easy to collect” khớp với “it may be hard to collect” ), cần phải có chi tiết của vật thể và “location” của nó tại một thời điểm xác định ( “at a particular time” khớp với “at a given time” trong đề). Vì vậy đáp án là “location”

Question 38

Đáp án: prediction

Vị trí: We don't have any sensors that can constantly follow something moving so fast, so all that the scientists can do is to put forward a prediction concerning where the satellite is heading next.

Giải thích đáp án:

Câu hỏi

Scientists can only make a 38 ......................................... about where the satellite will go.

Giải thích

 • Từ loại cần điền: danh từ

 • Nội dung: một cái gì đó mà các nhà khoa học có thể làm

 • Bài nói đề cập điều mà các nhà khoa học có thể làm là dự đoán nơi mà vệ tinh sẽ đến (“put forward a prediction” khớp với “make a prediction” trong đề). Vì vậy đáp án là “prediction”

Questions 39

Đáp án: database

Vị trí: Then, as all this information's collected, it needs to be put together so it can be used, and that will involve creating a single database on which it can be entered.

Giải thích đáp án:

Câu hỏi

The information should be combined in one 39 ...............................

Giải thích

 • Từ loại cần điền: danh từ

 • Nội dung: nơi mà thông tin nên được tổng hợp

 • Bài nói đề cập khi thông tin được thu thập, chúng cần được tổng hợp (“combined in one …” tương đương với “a single …. on which it can be entered”) bằng việc tạo một “database”. Vì vậy đáp án là “database”

Question 40

Đáp án: trust

Vị trí: …we need to develop a system like the one I've described to coordinate the work of the numerous spacecraft operators, but it's also essential that this system is one that establishes trust in the people that use it.

Giải thích đáp án:

Câu hỏi

A coordinated system must be designed to create 40 ............................... in its users.

Giải thích

 • Từ loại cần điền: danh từ

 • Nội dung: cái cần được tạo ra trong người dùng

 • Bài nói đề cập cần có một hệ thống điều phối và hệ thống này tạo trust ( “establishes trust” khớp với “create trust” trong đề ) lên người sử dụng (“the people that use it” tương đương với “its users”) Vì vậy đáp án là “trust”

Trên đây là toàn bộ giải thích đáp án cho đề Cambridge IELTS 18, Test 3, Listening Part 4: Space Traffic Management được đội ngũ chuyên môn tại Anh Ngữ ZIM biên soạn. Người học có thể thảo luận về đề thi và đáp án dưới phần bình luận hoặc tham gia diễn đàn ZIM Helper để được giải đáp kiến thức tiếng Anh luyện thi Đại học và các kì thi tiếng Anh khác, được vận hành bởi các High Achievers.


image-altSở hữu sách “Cambridge English IELTS 18 Key & Explanation” để xem toàn bộ nội dung giải thích đáp án. Đặt mua tại đây.

Bạn muốn học thêm về nội dung này?

Đặt lịch học 1-1 với Giảng viên tại ZIM để được học sâu hơn về nội dung của bài viết bạn đang đọc. Thời gian linh hoạt và học phí theo buổi

Đánh giá

(0)

Gửi đánh giá

0

Bình luận - Hỏi đáp

Bạn cần để có thể bình luận và đánh giá.
Đang tải bình luận...
Kiểm tra trình độ
Học thử trải nghiệm