IELTS

su-dung-tinh-nhan-manh-cua-de-markedness-of-theme-de-tao-diem-nhan-cho-ielts-writing-task-2-

Sử dụng tính nhấn mạnh của đề (Markedness of Theme) để tạo điểm nhấn cho IELTS Writing Task 2 

Bài viết dưới đây phân tích tính nhấn mạnh của đề (markedness of theme), giúp người viết hiểu và vận dụng yếu tố nhấn mạnh này để tạo hiệu ứng nhấn mạnh cũng như kiểm soát trải nghiệm đọc nơi người đọc.

0
Trong bài viết này, tác giả sẽ giải thích về từ ngữ hoa mỹ để người đọc có thể đánh giá một cách khách quan việc nên hay không nên sử dụng từ ngữ hoa mỹ hoặc phức tạp trong IELTS Speaking.