IELTS

idea-for-ielts-writing-topic-personality-phan-tich-va-len-y-tuong-va-bai-mau

Idea for IELTS Writing Topic Personality: Phân tích và lên ý tưởng và bài mẫu

Với sự phát triển của công nghệ hiện đại thì ngoài những khía cạnh về đời sống như Family (Gia đình), Education (Giáo dục), bài thi IELTS Writing Task...

bởi

Anh Ngữ ZIM

Thông tin gây nhiễu xảy ra khi: Người nói sẽ cung cấp cho thí sinh thông tin sai mà thí sinh có thể nghĩ là câu trả lời đúng, và sau đó chỉnh sửa lại thành câu trả lời đúng  Các loại thông tin gây nhiễu phổ biến trong bài thi Listening IELTS...

bởi

Trần Thị Khánh Linh

Nhấn mạnh là một kĩ thuật quan trọng nhằm truyền tải các thông tin quan trọng. Bên cạnh các phương pháp tạo nhấn mạnh bằng từ vựng và cấu trúc đặc biệt phổ biến, người viết cũng có thể áp dụng các kĩ thuật sắp xếp thông tin nhằm làm nổi bật ý chính một ...

bởi

Anh Ngữ ZIM