0

IELTS

pick-from-a-list-ielts-listening-huong-dan-cach-lam-bai-chi-tiet

Pick from a list IELTS Listening: Hướng dẫn cách làm bài chi tiết

Bài viết đưa ra một số gợi ý về cách làm bài Pick from a list IELTS Listening và những lỗi người học có thể mắc phải trong quá trình làm bài....

Hà Bích Ngọc

Dạng bài Matching Information xuất hiện khá phổ biến trong các bài thi IELTS Reading. Để có thể làm tốt và không mất điểm ở phần thi này, người học cần nắm được những yêu cầu cụ thể của đề bài cũng như các chiến thuật, phương pháp làm bài. Trong bài viết dưới đây, tác giả sẽ đưa ra những thông tin t...

bởi

Hà Bích Ngọc

Phép loại suy (Analogy) là một một biện pháp tu từ phổ biến được sử dụng nhiều trong văn nói và văn viết để làm rõ cũng như nhấn mạnh quan điểm. Bài viết hướng đến những người học gặp khó khăn trong việc giải thích ý tưởng, xây dựng và diễn đạt lập luận thuyết phục trong các dạng bài Writing bằng cá...

bởi

Hoàng Thị Yến Chi