Bài viết mới

collocations-chu-de-health-and-medicine-va-ung-dung-vao-ielts-speaking

Collocations chủ đề Health and medicine và ứng dụng vào IELTS Speaking

Trong bài viết dưới đây, tác giả tiếp tục cung cấp cho người học các collocations về “Health and medicine”, với mong muốn giúp người học đang ôn thi I...

bởi

Trần Thị Thu Thảo

Thông tin gây nhiễu xảy ra khi: Người nói sẽ cung cấp cho thí sinh thông tin sai mà thí sinh có thể nghĩ là câu trả lời đúng, và sau đó chỉnh sửa lại thành câu trả lời đúng  Các loại thông tin gây nhiễu phổ biến trong bài thi Listening IELTS...

bởi

Trần Thị Khánh Linh

Thời (tenses) là một phần kiến thức vô cùng quan trọng cho các thí sinh có ý định thi phần SAT Writing & Language. Tác giả đã đưa ra lý thuyết, ví dụ và bài tập về các thời nhằm giúp thí sinh có thể hiểu và sử dụng đúng. ...

bởi

Anh Ngữ ZIM