Bài viết mới

vice-versa-la-gi-phan-biet-voi-conversely-va-inversely

Vice versa là gì? Phân biệt với Conversely và Inversely

Vice versa là từ vựng được người bản xứ sử dụng rộng rãi trong đời sống hằng ngày. Cụm từ này sẽ giúp người nói tránh bị lặp ý đã nhắc đến trước đó....

bởi

Nguyễn Trọng Duy