Bài viết mới

bai-mau-ielts-writing-task-1-va-task-2-band-7-de-thi-ngay-20012022

Bài mẫu IELTS Writing Task 1 và Task 2 band 7 đề thi ngày 20/01/2022

Dàn bài, bài mẫu và từ vựng IELTS Writing Task 1 và Task 2 cho đề thi thật ngày 20/01/2022

0
Bài viết này sẽ hướng dẫn cách khai thác gốc từ thông qua phân tích và sơ đồ hóa cấu tạo để học từ vựng thông qua gốc từ - Gốc từ -viv- kèm theo những bài tập áp dụng có đáp án.