0

ZIMxGPT

IELTS Correct by Chat GPT

Chấm và chữa IELTS Writing Task 2 bởi Chat GPT, cấu hình bởi ZIM

Chấm chi tiết điểm thành phần kèm theo giải thích

Nhận kết quả nhanh chóng với độ chính xác cao

Bảo trợ chuyên môn bởi ANH NGỮ ZIM

IELTS Correct GPT Feedback

Hơn 1000 học viên đã tin tưởng chấm bài trên IELTS Correct.

Lượt chấm còn lại: 0

Mua lượt chấm bài

Hướng dẫn sử dụng IELTS Correct GPT

Bạn cần đăng nhập để sử dụng tính năng này

Đăng ký hoặc Đăng nhập để chấm bài!