0

Từ vựng tiếng Anh THPT

speaking-unit-3-tieng-anh-11-global-success-trang-32-33

Speaking - Unit 3 - Tiếng Anh 11 Global Success (Trang 32 - 33)

Bài viết cung cấp đáp án chính xác kèm giải thích chi tiết bài tập Unit 3: Speaking - Tiếng Anh lớp 11 Global Success (Trang 32 - 33). Nội dung được b...

ZIM Academy

Phrasal verb hay cụm động từ là sự kết hợp giữa một động từ và một hoặc hai tiểu từ. Cụm động từ giúp câu văn tiếng Anh tự nhiên, mạch lạc hơn và giống với cách diễn đạt của người bản ngữ. Ngoài ra, đây cũng là một chủ điểm ngữ pháp quan trọng trong đề thi tiếng Anh THPT Quốc gia. Để được điểm cao ở...

bởi

Hà Bích Ngọc